Danh mục
Idiom power: Apple of one’s eye

Idiom power: Apple of one’s eye


Idiom Power – Học thành ngữ tiếng Anh qua tranh

Cùng aroma học nghĩa và tìm bản dịch chính xác nhất cho thành ngữ “Apple of one’s eye”.

Theo bạn, thành ngữ “Apple of one’s eye” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?

 

%CODE9%

hoc thanh ngu tieng anh

Theo bạn, thành ngữ “Apple of one’s eye” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Idiom power: Apple of one’s eye”