Danh mục
Kiểm tra tiếng anh doanh nghiệp

Kiểm tra tiếng anh doanh nghiệp


Kiểm tra tiếng anh tại doanh nghiệp

Để có kế hoạch và bước đi hiệu quả nâng cao trình độ Tiếng Anh của nhân sự trong doanh nghiệp thì bước đầu tiên là phải có sự đánh giá tổng thể, tòan diện và chính xác về trình độ Tiếng Anh hiện tại, cũng như các yêu cầu Tiếng Anh trong công việc.

aroma có chương trình đánh giá trình độ tiếng anh tổng thể cho doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

– Kiếm tra trình độ Tiếng Anharoma sẽ thực hiện chương trình kiểm tra Tiếng Anh toàn diện cho tổng thể cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Doanh nghiệp. Bài kiểm tra sẽ dựa trên nội dung tiêu chuẩn quốc tế của toeic – là bài thi tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay để đánh giá chính xác khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc.

– Cấp chứng chỉ cho từng cá nhânaroma sẽ cấp chứng chỉ của aroma chứng nhận điểm số toeic thí sinh đạt được. Mỗi người sẽ nhận được một chứng chỉ cùng với điểm số và phân tích từ aroma.

– Tư vấn về chính sách tiếng anh cho Doanh nghiệparoma sẽ đưa ra tư vấn, khuyến nghị về chính sách Tiếng Anh cho Doanh nghiệp, nêu rõ yêu cầu Tiếng Anh đối với nhân sự, phù hợp với công việc. Đây sẽ là cơ sở để Doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng nhân sự về mặt Tiếng Anh.

– Chương trình hành độngaroma sẽ tư vấn và đưa ra khuyến nghị về chương trình hành động cụ thể để nâng cao, hoàn thiện khả năng Tiếng Anh trong nhân sự của Doanh nghiệp, để đáp ứng yêu cầu công việc.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


37 lời nhắn tới nội dung “Kiểm tra tiếng anh doanh nghiệp”

 • Dương Diệu Linh

  Bạn gửi giúp mình bài test dành cho người làm kinh doanh và người làm du lịch nhé


  AROMA


  Diệu Linh thân mên,
  Cảm ơn bạn đã quan tâm đên Chương trình đào tạo của aroma!
  Tư vân viên của aroma sẽ liên hê đê hô trơ bạn nhưng thông tin cân thiêt trong thơi gian sơm nhât.
  Chúc bạn buổi chiều nhiêù niêm vui!