Danh mục
Mẫu câu giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng

Mẫu câu giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng


Bạn là chuyên viên kinh doanh, bạn thường xuyên gặp gỡ đối tác nước ngoài để giới thiệu sản phẩm hay chăm sóc dịch vụ sau khi bán hàng. Bạn đã tìm cho mình một vốn câu để ứng phó khi gặp đối tác chưa? Nếu chưa, hãy cùng Aroma theo dõi những mẫu câu giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng nhé.

1. We have various selections of mobile makers.

Chúng tôi lựa chọn nhiều hãng sản xuất điện thoại di động khác nhau.

2. The quality of the product is guaranteed.

Chất lượng hàng hóa được đảm bảo.

3. You can have a look at the brochure.

Ông có thể nhìn vào sách quảng cáo này.

4. This brochure gives you a detail introduction of our company and products.

Quyển sách này giới thiệu cho ông biết chi tiết về sản phẩm và công ty của chúng tôi.

5. We’ll send a salesman with some demonstrations.

Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng lên thuyết minh giới thiệu sản phẩm.

6. I’m sure you’ll be interested in them.

Tôi chắc chắn ông sẽ thích chúng.

7. We offer excellent after-sale service.

Chúng tôi đưa ra dịch vụ ưu đã sau khi bán.

8. When would be a convenient time for me to call you back?

Khi nào thuận tiện cho tôi gọi điện lại.

9. I am not available now.

Bây giờ tôi bận.

10. I don’t trust the telephone promotion.

Tôi không tin vào điện thoại quảng cáo.

11. We offer after-sale services.

Chúng tôi có những dịch vụ hậu mãi.

12. We offer free repairing service within the period.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa có thời hạn.

13. The repairing period is 3 months.

Thời hạn sửa chữa là 3 tháng.

14. Please contact the service department if you have any problems with the products.

Xin ông vui lòng liên hệ phòng dịch vụ nếu hàng hóa có vấn đề.

15. The service department is located on the third floor.

Phòng dịch vụ nằm ở tầng 3.

16. The telephone number of our after-sale service is …

Số điện thoại dịch vụ bảo hành của chúng tôi là …

17. I can guarantee you there’s no quality problem with our products.

Chúng tôi đảm bảo với ông chất lượng hàng hóa của chúng tôi rất tốt.

18. I’m sorry to hear that you’re not satisfied with our products.

Tôi lấy làm tiếc khi nghe thấy ông không hài lòng với hàng hóa của chúng tôi.

19. Thanks for your suggestions.

Cảm ơn lời đề nghị của ông.

20. We’ll give you a reply tomorrow.

Ngày mai chúng tôi sẽ trả lời ông.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: