Danh mục
Mẫu đàm thoại tiếng anh văn phòng khi nói chuyện điện thoại

Mẫu đàm thoại tiếng anh văn phòng khi nói chuyện điện thoại


Việc sử dụng tiếng anh văn phòng là một đều vô cùng cơ bản đối với các nhân viên văn phòng hiện nay trong thời kỳ hội nhập nay. Các cuộc đàm thoại tiếng anh văn phòng diễn ra mỗi ngày, việc duy nhất bạn có thể làm để hoàn thành tốt công việc của mình đó chính là làm quên với nó và thực hiện nó với một thái độ tự tin. Để làm được điều này, chúng tôi xin cung cấp các mẫu đàm thoại tiếng anh công sở sử dụng khi nói chuyện điện thoại – một trong những điều cơ bản nhất mà các nhân viên văn phòng nên nắm bắt.

dam-thoai-tieng-anh-van-phong

3 Loại mẫu câu đàm thoại tiếng anh văn phòng

  1. Các mẫu câu dùng tự giới thiệu trên điện thoại

– Hello? Thank you for calling Doctor’s office. Andy speaking. How can I help you? — Xin chào? Cảm ơn bạn đã gọi đến văn phòng bác sĩ. Tôi là Andy. Tôi có thể giúp gì anh/chị đây ạ?

– Hey Andy. It’s Mark calling. (informal) — chào Andy. Mark đây.

– Hello, this is Tom Johnson calling. — xin chào, tôi la Tom Johnson

– Hi, it’s Jerry from the dentist’s office here. — Xin chào, tôi là Jerry, tôi gọi từ văn phòng nha sĩ.

2. Các mẫu câu khi yêu cầu gặp ai đó trên điện thoại

– Is Fred in? (informal) — xin hỏi có Fred ở đó không?

– Is Tony there, please? (informal) — xin hỏi có Tony ở đó không vậy? (thân mật)

– Can I talk to your manager? (informal) — Tôi có thể nói chuyện với quản lý của bạn được không?

– May I speak with Mrs. Smith, please? — Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Smith?

– Would the doctor be in/available? — Xin hỏi bác sĩ có đó không?

3. Các mẫu câu khi kết nối với người nghe trên điện thoại

– Just a sec. I’ll get her. (informal) — Xin chờ một chút, tôi sẽ gọi bà ấy ngay

– Would you mind spelling that for me? — Ông không phiền đánh vần chúng cho tôi được chứ?

– Please hold and I’ll put you through to his office. — Xin vui lòng giữ máy, tôi sẽ chuyển cuộc gọi trực tiếp đến văn phòng ông ấy.

– Can you please hold for a minute? I have another call. — xin lỗi, bà vui lòng chơ một chút, tôi có cuộc gọi khẩn.

–  Hang on one second. (informal) — xin vui lòng chờ 1 chút

– One moment please. — Xin chờ một chút

– Could you speak up a little please? — Xin lỗi, bà có thể nói lớn hơn một chút được không?

– Could you please repeat that? — xin lỗi, bà vui long nhắc lại được không?

Trong phần II của các mẫu câu đàm thoại tiếng anh văn phòng trong giao tiếp hàng ngày trên điện thoại, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến đọc giả thân yêu những câu nói chuyện điện thoại thông dụng nhất mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức tại nơi làm việc của bạn.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content