Danh mục
Sự khác biệt giữa actually và in fact

Sự khác biệt giữa actually và in fact


Hỏi: Xin cho biết sự khác nhau giữa actually và in fact. Tôi nghĩ là có thể dùng cả hai từ trong cùng một ngữ cảnh, vậy có sự khác nhau nào giữa 2 từ này không?

Trả lời:

Actually và in fact có nghĩa khá giống nhau có hơi khác nhau đôi chút về cách sử dụng 

Cả actually và in fact đều có thể được dùng để miêu tả thêm hay cải chính một tuyên bố trước đó:

Ví dụ: I hear that you’re a doctor. – Well, actually, I’m a dentist.

Tôi nghe nói anh/chị là bác sĩ. – Ồ, chính xác ra thì tôi là bác sĩ nha khoa.

Well, it may sound very straightforward to you, but in fact it’s all very complicated.

Nghe thì có thể khá là đơn giản với anh/chị, nhưng trên thực thế thì tất cả mọi thứ lại rất phức tạp.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it’s a good idea for them to socialise – up to a certain point!

Anh/chị có đồng ý với tôi là thầy cô giáo phải hạn chế giao du với sinh viên của họ không? – Ồ, thực ra tôi nghĩ giao du với sinh viên là một ý hay cho thấy cô giáo – tới một mức độ nhất định.

Actually và in fact có thể được dùng để giới thiệu thêm các thông tin cụ thể hoặc giải thích rõ ràng thêm:

– I’m going to take on a bit more responsibility now that Kevin’s left

– John, that’s wonderful news.

-Yes, well, actually / in fact I’ve been promoted to senior sales manager.

Vâng, thực ra thì tôi vừa được đề bạt là Quản lý bán hàng cao cấp.

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep /in fact I fell asleep half way through his presentation.

Tôi chán nghe những gì anh ấy nói tới mức trên thực tế tôi ngủ gật suốt một nửa buổi trình bày của anh ấy.

Các bạn lưu ý là chúng ta có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để giải thích rõ hơn vấn đề hoặc để giới thiệu một thông tin mới.

Ví dụ: I got so bored with what he was saying that in actual fact as amatter of fact I dozed off before he’d finished speaking.

Actually thỉnh thoảng được dùng để nói một tin không vui.

Ví dụ: Richard wants to invite us to spend the weekend at his cottage in the Lake District. Isn’t that exciting? ~ Well, actually, I’ve already said we can’t go.

Chú ý là khi actually được đặt ở cuối câu, nó khẳng định một tin mà người nghe không chờ đợi:

I don’t suppose you’ve posted my letters, have you? ~ I have, actually.

Did you enjoy that modern opera at Covent Garden? ~ I did, actually. Very much.

Theo BBC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content