Danh mục
Thư cảm ơn sau phỏng vấn Bằng Tiếng Anh

Thư cảm ơn sau phỏng vấn Bằng Tiếng Anh


In this modern life, interviewing and applying for a job via emails are extremely popular, but very few people have ideas about what to do after the interview, such as, soft skills of how to write an appropriate and successful thank you email. Getting your problem, today Aroma will suggest some guidelines about some ways to write a thank you email in a correct style in order to impress interviewers.

Thư cảm ơn sau phỏng vấn Bằng Tiếng Anh
Thư cảm ơn sau phỏng vấn Bằng Tiếng Anh

Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc phỏng vấn và nộp hồ sơ bằng thư điện tử trở nên rất phổ biến, nhưng lại có rất ít người biết được việc phải làm sau buổi phỏng vấn, chẳng hạn những kĩ năng mềm về cách viết một email cảm ơn đúng và thành công. Hiểu được điều đó, hôm nay Aroma sẽ gợi ý cho các bạn một vài chỉ dẫn về cách viết một email cảm ơn đúng quy cách để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng .

First and foremost, you need to know exactly the reasons for writing this thank you email. It is not simply a letter showing your polite attitude or how much you concern about this recruiting vacancy, but also a powerful tool to make the recruiters have good impression about yourself. Moreover, this way is a ‘gentle reminder’ which means “please, do not forget me!” to recruit staff as well. Therefore, it is necessary for you as a potential candidate to write a thank you email and send it to the recruiters after an interview.

Trước hết, bạn cần phải biết chính xác mục đích mình viết thư cảm ơn. Nó không chỉ là bức thư thể hiện thái độ lịch sự của bạn hay bạn quan tâm đến công việc này bao nhiêu, mà còn là một công cụ đầy quyền năng để có được ấn tượng tốt từ nhà tuyển dụng. Hơn nữa, cách này cũng là một “lời nhắc khéo” các nhà tuyển dụng rằng đừng quên bạn. Vậy nên, việc viết thư cảm ơn cho nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn rất cần thiết đối với những thí sinh dự tuyển tiềm năng.

Next, when you write a thank you letter to the interviewers, you must know some requirements. First, stating some highlights happening in the interview between you and the interviewers is absolutely a necessity, because you might get nervous or lack confidence while answering questions and you cannot show off your true abilities to impress them. You can also write some key points that you have no chance of. Second, you must be extremely careful about grammar and spelling mistakes, because you will be judged to be unprofessional and slapdash if do so. Finally, do not forget to write your personal information in detail. It is very crucial that the interviewers always have your contact information in case they get interests in you and want to connect with you.

Tiếp theo, khi viết thư cảm ơn, bạn phải để ý một vài yêu cầu như sau. Đầu tiên, bạn phải nêu những điểm nổi bật trong cuộc phỏng vấn, bởi vì trong lúc đó bạn có thể vì hồi hộp lo lắng mà không thể hiện được hết khả năng thật sự của mình để hớp hồn nhà tuyển dụng. Bạn cũng có thể viết ra những điểm chính về bản thân  mà bạn đã không có cơ hội nhắc đến. Thứ hai, bạn phải thận trọng với những lỗi chính tả và đánh vần, vì bạn sẽ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp và bất cẩn nếu làm như vậy.

Finally, the contents included in each part of the letter are another thing you need to be aware of:

Nội dung bức thư cũng là một điều khác bạn nên lưu ý:

  • In the first part of the email, expressing your appreciation attitude towards the recruiters for spending their precious time interviewing you is a must, because it shows that you are truly caring and taking this interview and job seriously.

Ở phần mở đầu thư, bạn hãy bày tỏ thái độ trân trọng vì nhà tuyển dụng đã dành thời gian quý báu của họ để phỏng vấn bạn, vì điều này sẽ thể hiện rằng bạn thật sự quan tâm và coi trọng công việc.

  • In the body, let’s highly appreciate this job opportunity, re-confirm your enthusiasm for it, and mention your dedication abilities to the growth of their organization.

Ở phần thân bài, hãy đánh giá cao cơ hội tuyển dụng này, khẳng định lại sự yêu thích của bạn với nó, và nói về khả năng cống hiện cho công ty của bạn.

  • Then, do not forget to express your gratefulness and write down some best wishes to them. These words not only show up your politeness and thankfulness for taking time interviewing you.

Và đừng quên bày tỏ sự biết ơn cũng như viết những câu chúc tốt lành đến họ nhé. Như vậy không những thể hiện thái độ lịch sự mà còn là sự biết ơn vì họ đã phỏng vấn bạn.

  • Additionally, it is better if you write and send the thank you email to the recruiters in 24 hours after the interview, and the letter must be brief, concise and coherent.

Ngoài ra, bạn nên gửi thư này đến nhà tuyển dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi phỏng vấn, và email này phải ngắn gọn, xúc tích và mạch lạc.

Below is an example of a thank you email, Aroma hopes you successfully get your dream job!

Dưới đây là một ví dụ về email cảm ơn, Aroma hi vong bạn sẽ xin được việc nhé!

Dear Mr./Ms. [Name]:

Please find this email with deeply thank. It was very pleasurable to speak with you today about the [Name of the position] at the [Company’s Name]. The job, as you presented it, seems to be a very good match for my skills and interests.

In addition to my passion, I will bring to the position strong [the most essential skills], and the ability to encourage others to work cooperatively with the department. I understand your need for [additional support, e.g…]. I neglected to mention during my interview that I had worked for two summers as a temporary office worker. This experience helped me to develop my [additional skills].

Once again, thank you for considering me for this exciting opportunity. I appreciate the time you took to interview me. As you requested, I’m enclosing a list of professional references.

Xem thêm: Nội dung cuộc phỏng vấn xin việc ngành MAY

Please feel free to contact me if you need additional information or would like to offer me the job! I am very interested in working for you and look forward to hearing from you about this position.

Many Thanks and Best Regards,


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content