Danh mục
Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng

Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng


Với những ai đang làm ở vị trí bán hàng thì gọi điện cho khách hàng để chào hàng là công việc hằng ngày. Hãy đến với một tình huống như thế qua đoạn hội thoại dưới đây Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng.

tieng-anh-xuat-nhap-khau

Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng.

Mr. Adams: Adams Coffee and Bagel Shop, how may I help you?  (Cửa hàng cà phê và bánh mỳ tròn Adams xin nghe?)

Jenny: Hello, may I speak to Mr. Adams? (Xin chào, tôi có thể nói chuyện với anh Adams được không?

Mr. Adams: This is Mr. Adams. (Vâng, tôi Adams đây)

Jenny: Hi, Mr. Adams. My name is Jenny Shield and I am calling from Walker’s Oil Company. How are you today? (chào anh Adams, tôi là Jenny Shield và tôi gọi từ công ty dầu Walker. Anh khỏe chứ?)

Mr. Adams: I’m fine, thanks. (Tôi khỏe, cảm ơn.)

Jenny: As you may or may not know, Walker’s Oil is one of the oldest and best-known oil companies in Malawa, famous for high-quality oil, excellent maintenance service, and timely delivery. Mr. Adams, could you please tell me if you use oil, gas, or electric heat at your restaurant? (Như anh biết, công ty dầu Walker là một trong những công ty lâu đời và danh tiếng ơt Malawa, nổi tiếng với dầu chất lượng cao, dịch vụ bảo hành tốt, và giao hàng đúng hạn. Anh Adams, anh có thể cho tôi biết công ty anh có dùng dầu, ga hay nhiệt sưởi không?)

Mr. Adams: We use oil heat. (Chúng tôi dùng dầu.)

Jenny: That’s great! Though oil burners are fuel-efficient workhorses, they do need regular maintenance so as to reduce costly fuel bills. Could you please tell me if you have had your burner inspected or cleaned in the past six months?  (Tốt quá. Dù đốt dầu tiết kiệm hơn, nhưng bạn cần duy trì thường xuyên để giảm chi phí. Anh có thể cho tôi biết anh đã thay dầu hay rửa máy sưởi trong vòng 6 tháng gần đây chưa?)

Mr. Adams: I don’t really remember the last time we had the burner checked. Maybe last year. (Tôi không nhớ rõ khi nào. Có thể là năm ngoái.)

Jenny: I would like one of our service people to stop by in order that you can take advantage of our free checking and cleaning. Is Wednesday afternoon at 2:00 p.m. a convenient time for you? (Tôi muốn một trong những dịch vụ của chúng tôi tạo ra để mọi người có thể tận dụng việc kiểm tra và lau chùi miễn phí. Chiều thứ tư lúc 2 giờ có tiện cho anh không?)

Mr. Adams: You know, I really don’t want to spend time or money on this now. (Chị biết đấy, tôi thật sự không muốn dành thời gian và tiền bạc về việc này bây giờ.)

Jenny: I completely understand, Mr. Adams. Walker’s Oil is known for delivering efficient and affordable solutions for heating. Additionally, you will also save a large amount of money each year on your fuel bills with our free annual cleaning and inspection service. (Tôi thật sự hiểu, anh Adams. Công ty tôi nổi tiếng với việc cung cấp những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho lò sưởi. Hơn nữa, anh cũng có thể tiết kiệm một khoản hằng năm với dịch vụ lau chùi và kiểm tra miễn phí hằng năm.)

Mr. Adams: My burner seems to be working just fine. (Lò sưởi của chúng tôi đang vận hành khá tốt.)

Jenny: Mr. Adams, do you remember how cold it was last winter? Fuel prices rised and many people had burners breaking down during the coldest weeks of the year. With our free annual inspections, you will never have to worry about breakdowns during those fierce cold spells. (Anh Adams, anh có nhớ mùa đông trước rất lạnh không? Giá nhiên liệu tăng và nhiều nhà bị hỏng lò sưởi trong những tuần lạnh nhất năm. Với dịch vụ sửa chữa miễn phí hằng năm, anh sẽ không phải lo điều này nữa.)

Mr. Adams: Okay, well, I suppose I could see you Wednesday. (Được rồi, tôi nghĩ tôi có thể gặp chị thứ tư này.)

Jenny: Mr. Adams, this offer will enable you to have peace of mind this winter knowing that you took the time to have your burner checked and cleaned, thus reducing your overall fuel costs. Moreover, you get a free oil fill-up when you sign up for our regular oil delivery service. I have you down for Wednesday afternoon at 2:00 p.m. Have a nice day. (Anh Adams, lời đề nghị này giúp anh thoải mái đầu óc khi biết rằng lò sưởi của anh sẽ được kiểm tra và lau chùi, do đó làm giảm chi phí. Hơn nữa, anh sẽ được thay dầu miễn phí khi đăng ký dịch vụ cung cấp dầu thường xuyên. Tôi sẽ gặp anh vào thứ tư lúc 2 giờ. Chúc anh một ngày tốt lành.)

Aroma hy vọng, với tình huống Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng, các bạn đã nắm trong tay những cấu trúc cơ bản để có thể áp dụng vào công việc. Chúc bạn thành công.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content