Danh mục
Tình huống 4: Gọi thức ăn trong khách sạn – Tiếng Anh du lịch

Tình huống 4: Gọi thức ăn trong khách sạn – Tiếng Anh du lịch


Thỉnh thoảng bạn sẽ là “ chú mèo lười ” muốn được các nhân viên khách sạn phục vụ bữa ăn tận phòng. Làm thế nào để gọi thức ăn theo ý mình muốn lại lịch sự và nhã nhặn trong tiếng anh? Bạn sẽ có câu trả lời ngay bây giờ khi tham khảo đoạn tình huống 4: gọi thức ăn trong khách sạn – tiếng anh du lịch dưới đây.

goi-thuc-an-khach-san-tieng-anh-du-lich-4

Tham khảo tình huống: gọi thức ăn trong khách sạn – tiếng anh du lịch:

Room service ( R): bộ phận dịch vụ phòng

Customer (C) : khách hàng

R: Room service, good morning! May I help you? Bộ phận dịch vụ phòng xin nghe! Tôi có thể giúp gì cô?
C: Good morning! My name is Giang.I’m in room 102. I’d like to order two pasta servings, and one large pot of coffe, and one orange juice glasses.

Could you bring it to me as soon as possible?

Chào buổi sáng! Tên tôi là Giang. Tôi ở phòng 102. Tôi muốn đặt 2 suất mỳ, và 1 bình cà phê lớn, và 1 ly nước cam.

Anh có thể mang chúng lên phòng tôi ngay khi có thể không?

R: Yes, no problem. But Is that all, Ms.Giang? Vâng. Không có vấn đề gì. Nhưng đó là tất cả, cô Giang ?
C: Yes. That’s all. But please give me a little sugar into coffee and make it very strong. Vâng. Đó là tất cả. Nhưng vui lòng cho tôi ít đường vào trong café và pha cà phê đậm.
R: OK. Two pasta servings, and one large pot of coffee with a little sugar and strong, and one orange juice glasses.Please confirm it. OK. 2 suất mỳ, và 1 bình cà phê lớn với ít đường, pha đậm, và 1 ly nước cam. Vui lòng xác nhận điều này.
C: That’s all correct.Please bring it to me now! Tất cả chính xác. Vui lòng mang nó cho tôi ngay bây giờ!
R: OK.I’ll bring it to you right now. Please wait for a moment. OK.Tôi sẽ mang nó cho cô ngay bây giờ. Vui lòng chờ trong giây lát.
C:OK. OK.
R: 5 minutes later….

Knock…knock…knock…May I come in? I’m a waiter.

5 phút sau….

Knock…knock…knock…Tôi có thể vào được không? Tôi là phục vụ.

C: Come on in. Cứ vào trong nhé.
R: Are you Ms.Giang in room 102? Cô có phải là cô Giang ở phòng 102 không?
C: Yes. Please put them on table near TV Vâng. Vui lòng đặt chúng trên bàn cạnh TV.
R: OK. Here are two pasta servings, one large pot of coffee and one orange juice glasses as required.

The total amount of money is $ 14, including $6 for 2 pasta servings, 5$ for one large pot of coffee, and 3$ for last one. But you have to pay $11.2 for all, because we are discounting 20% per bill over $10. Here is your bill.

OK. Đây là 2 suất mỳ, 1 bình cà phê lớn và 1 ly nước cam theo như yêu cầu.

Tổng số tiền là $14,bao gồm 2 suất mỳ $6, 1 bình cà phê lớn $5, và $3 cho một ly nước cam. Nhưng cô chỉ phải thanh toán $11.2 cho tất cả, bởi vì chúng tôi đang giảm giá 20% cho mỗi hóa đơn trên $10. Đây là hóa đơn của cô.

C: Oh, that’s great! Here you are Oh, tuyệt vời! Của anh đây.
R: Thank you for using our service. Enjoy your meal! Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc cô ngon miệng!
C: Thank you! Xin cảm ơn!

Trên đây là mẫu hội thoại tiếng anh du lịch dành cho những ai cần sử dụng để giao tiếp trong khách sạn.Còn nhiều tình huống tiếng anh du lịch hấp dẫn và thú vị nữa, các bạn nhớ cập nhật nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content