Danh mục
Tình huống 3: Đặt phòng qua điện thoại – Tiếng Anh du lịch

Tình huống 3: Đặt phòng qua điện thoại – Tiếng Anh du lịch


Bạn đang muốn đặt phòng khách sạn cho chuyến đi nước ngoài sắp tới? Tuy nhiên bạn chưa biết phải hỏi những câu gì và trả lời như thế nào trong tiếng anh để đạt được ý định của mình, nếu vậy bài viết về tình huống: đặt phòng qua điện thoại – tiếng anh du lịch này sẽ rất hữu ích cho chuyến đi của bạn đấy!

dat-phong-qua-dien-thoai-trong-tieng-anh-du-lich-1

 Đoạn hội thoại tình huống: đặt phòng qua điện thoại – tiếng anh du lịch

Receptionist ( R): Lễ tân khách sạn

Customer ( C): Khách hàng

R: Heaven hotel, good morning!

How can I help you?

Khách sạn Thiên đường xin nghe!

Tôi có thể giúp gì cô?

C: I want to book a room at your hotel. Can you help me? Tôi muốn đặt phòng tại khách sạn này.Cô có thể giúp tôi được không?
R: Yes,of course! Would you like to book single room or double room? Vâng, dĩ nhiên rồi! Cô muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi?
C: How much is a single room? And a double room? Giá phòng đơn bao nhiêu? Và phòng đôi bao nhiêu?
R: $100/ 1 day ( 24 hours) for a single room and $150/ 1 day ( 24 hours) for a double room. 100 đô/ 1 ngày ( 24 tiếng) cho 1 phòng đơn và 150 đô/ 1 ngày ( 24 tiếng) cho 1 phòng đôi.
C: Uhmm. I want a double room. Uhmm. Tôi muốn 1 phòng đôi.
R: When will you receive your room? Khi nào cô nhận phòng?
C: The plane is expected about 7:30 a.m on 15th March…so I will receive the room at 8:30 a.m on this day. Máy bay dự kiến hạ cánh khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 3….vì vậy, tôi sẽ nhận phòng lúc 9 giờ sáng cùng ngày.
R: How many days are you going to stay in hotel? Cô dự định ở lại khách sạn bao nhiêu ngày?
C: About two days and one night.

Uhmm…sorry, You can tell me more food services in hotel, can’t you? Because we just eat Asian foods and some European foods.

Khoảng 2 ngày và 1 đêm.

Uhmm…xin lỗi, cô có thể nói cho tôi thêm về dịch vụ ăn uống ở khách sạn được không? Bởi vì chúng tôi chỉ ăn được đồ ăn châu Á và một vài đồ Âu.

R: Don’t worry! You have many choices for foods at hotel. We serve all kind of foods including Asian foods. Every morning, you will be received two free coupons of buffet at 7 a.m and 8 p.m at the same day. Đừng lo lắng! Cô có nhiều lựa chọn ăn uống tại khách sạn. Chúng tôi phục vụ tất cả loại đồ ăn bao gồm cả đồ ăn châu Á. Hàng sáng, cô sẽ nhận được 2 phiếu buffet miễn phí vào lúc 7 giờ sáng và 8 giờ tối cùng ngày.
C: Oh, That’s great! So, I will book room now! Oh, tuyệt vời! Vậy, tôi sẽ đặt phòng bây giờ!
R: The total amount of money of 1 double room for two days and one night is  $375. Tổng số tiền của 1 phòng đôi cho 2 ngày và 1 đêm là 375 đô.
C: Can I pay by credit card? Tôi có thể thanh toán qua thẻ tín dụng được không?
R: No problem. Please give me some personal information. What’s your name? Không vấn đề gì. Vui lòng cho tôi ít thông tin cá nhân. Tên cô là gì?
C: I’m Giang, my surname is Cao. My birth of date is September 20th 1993 Tôi là Giang,họ Cao. Ngày sinh là 20/09/1993.
R: What’s  your address? Địa chỉ của cô?
C: No.8, Xuan Thuy street, Cau Giay district, Ha Noi city,Viet Nam Số 8, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,Việt Nam.
R: And your identity card number? Còn số ID?
C: 084 xxxx.

If you have any problems, please contact me via phone number: + 84 165 xxx or via email address: [email protected]

084 xxxx.

Nếu cô có vấn đề gì,vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại: + 84 165 xxx hoặc qua email: [email protected]

R: OK. Please confirm your information:

–  Name: Giang Cao

–  DOB:  September 20th 1993

–  Address: No.8, Xuan Thuy street, Cau Giay district, Ha Noi city,Viet Nam

–  ID number: 084 xxxx

–  Phone number: + 84 165 xxx

–  Email: xxx@gmail.com

Are they correct?

OK. Vui lòng xác nhận thông tin của cô:

–  Tên: Giang Cao

–  Ngày sinh: 20/09/1993

–  Địa chỉ: Số 8, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,Việt Nam.

–  Số ID: 084 xxxx

–  Số điện thoại: + 84 165 xxx

–  Email: xxx@gmail.com

Chúng đã chính xác chưa?

C: They’re correct. Thank you! Chúng chính xác rồi. Cảm ơn cô!
R: You’re welcome! Không có gì!

Vậy là bạn đã hình dung mình phải làm những gì thông qua tình huống đặt phòng trong tiếng anh chuyên ngành du lịch những kiến thức bổ ích trên sẽ giúp bạn có một kỳ nghỉ thật thú vị.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: