Danh mục
Trắc Nghiệm Từ Vựng Điện Thoại Di Động

Trắc Nghiệm Từ Vựng Điện Thoại Di Động


Bạn dùng điện thoại di động hàng ngày, vậy sao không thử làm trắc nghiệm xem mình biết nhiều từ vựng tiếng anh về di động không.

[wpsqt name=”Từ Ngữ Về Điện Thoại Di Động” type=”quiz”]

%CODE9%

ĐÁP ÁN (Làm xong và gửi SUBMIT rồi mới xem đáp án)

1. If someone is in a meeting and doesn’t want their mobile to disturb people, they put it on __________.

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: quiet 

‘Quiet’ là chưa đúng. Bạn cần một từ với nghĩa tương tự với ‘quiet’.

 Bạn đã trả lời: silence 

‘Silence’ là chưa đúng. Bạn cần một tính từ.

 Bạn đã trả lời: silent 

Đây là câu trả lời đúng.

 Bạn đã trả lời: mute 

‘Mute’ chưa phải là từ đúng dùng với điện thoại. Từ này được dùng với TVs và máy tính xách tay.

2. You can feel your mobile ringing if you have it on __________.

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: vibrato 

‘Vibrato’ có nghĩa là một phong cách hát và không có liên quan gì tới điện thoại di động.

Bạn đã trả lời: vibrant 
‘Vibrant’ thường được dùng để miêu tả màu sắc rực rỡ và không có liên quan gì tới điện thoại di động.

 Bạn đã trả lời: shake 

Bạn cần một động từ với nghĩa tương tự như ‘shake’.

 Bạn đã trả lời: vibrate

Đây là câu trả lời đúng.

3. I can’t use my mobile in the basement of my house because I can’t get a good __________.

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: signal 

Đây là câu trả lời đúng.

 Bạn đã trả lời: sign 

‘Sign’ ở đây có nghĩa là biển báo, giúp bạn có thông tin. Ví dụ; exit sign – biển chỉ cửa ra. Hãy làm lại.

 Bạn đã trả lời: range 

‘Range’ không dùng được trong câu này nhưng bạn có thể nói: I am not ‘in range’ khi đang ở dưới tầng hầm chẳng hạn và di động không có sóng.

 Bạn đã trả lời: signature 

‘Signature’ có nghĩa là chữ ký và không có liên quan gì tới điện thoại trong ngữ cảnh này.

 

4. I need to charge my cell phone because the battery has __________.

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: run away 

‘Run away’ là động từ kép, có nghĩa là ‘to escape’ – bỏ trốn, bỏ đi. Hãy làm lại.

 Bạn đã trả lời: run over 

‘Run over’ là động từ kép, có nghĩa là đâm phải ai đó bằng xe hơi.

 Bạn đã trả lời: run out 

Đây là câu trả lời đúng. Nó có nghĩa là pin của bạn đã hết điện.

 Bạn đã trả lời: run off 

‘Run off’ có thể được dùng để nói ai đó hay con vật nào đó đã biến mất. Ví dụ: We have lost our dog. He ran off when we took him to the park

5. There are loads of really good deals on new phones at the moment. The phone companies try to __________ an 18-month contract, so you can’t change to another network.

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: block you into 

Bạn có thể bị chặn không ra được khỏi chỗ đậu xe hơi, ‘block into’ không có liên quan gì tới hợp đồng điện thoại trong tiếng Anh.

 Bạn đã trả lời: trap you into 

Bạn có thể bị kẹt trong một cuộc hôn nhân nếu bị ép cưới gar, nhưng ‘trap into’ không có liên quan gì tới hợp đồng điện thoại trong tiếng Anh.

 Bạn đã trả lời: close you into 

‘Closed into’ không có trong tiếng Anh.

 Bạn đã trả lời: lock you into 

Đây là câu trả lời đúng. Nó có nghĩa là bạn không thể ‘escape’ hủy bỏ sớm hợp đồng với công ty điện thoại di động.

 

6. I couldn’t hear my phone while I was in the restaurant and when I looked there were ten __________ calls!

Các câu trả lời khả dĩ:

 Bạn đã trả lời: lost 

Có thể bị mất điện thoại di động nhưng các cú điện thoại gọi đến trong tiếng Anh không gọi là “bị mất” – ‘lost’

 Bạn đã trả lời: missed 

Đây là câu trả lời đúng.

  Bạn đã trả lời: missing 

Người có thể bị mất tích – missing, nhưng các cú điện thoại gọi đến trong tiếng Anh không gọi là “mất tích” – ‘missing’.

 Bạn đã trả lời: mute 

‘Mute’ có nghĩa là câm lặng, không gây ra tiếng động. Chúng ta dùng từ này để miêu tả người bị câm hoặc người câm lặng, không nói.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


4 lời nhắn tới nội dung “Trắc Nghiệm Từ Vựng Điện Thoại Di Động”

 • Nguyễn Mạnh Tùng

  Help me to improve my English

 • tùng aroma

  Các bạn thấy những bài trắc nghiệm từ vựng này thế nào, bạn có muốn học tiêng anh qua các bài như này không?

  Và bài trắc nghiệm bạn đạt bao nhiêu điểm thế?

  • Nguyen Cuong

   Bài học đem lại kiến thức thực tế cũng như từ vựng và văn phạm tiếng anh,rất bổ ích và cần thiết.Tôi chỉ đạt 1/6 thôi và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.Thanks very much.Goodluck.

 • vuthanh

  hanoi