Danh mục
Used to: Nói về những thói quen trong quá khứ

Used to: Nói về những thói quen trong quá khứ


Khi nói về những thói quen trong hiện tại, bạn có thể dùng các trạng từ tần suất như sometimes, often, usually….Thế còn những thói quen trong quá khứ thì sao? Cùng aroma tìm hiểu các bạn nhé!

hoc tieng anh online, học tiếng anh online

Sử dụng “Used to” để nói về thói quen trong quá khứ rất đơn giản: không cần chú ý chia động từ, chỉ cần nhớ cấu trúc.

%CODE9%

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chủ ngữ + used to + động từ nguyên mẫu

Vậy làm sao để xác định khi nào bạn có thể dùng “used to” và khi nào sử dụng các thì quá khứ khác?

KHI NÀO SỬ DỤNG “USED TO”?

“Used to” có thể được dùng trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nói về những thói quen trong quá khứ nhưng đã thôi diễn ra ở hiện tại.

Eg: He used to live in the States for 3 years. (Anh ta từng sống ở Mỹ 3 năm).

Trường hợp 2: Nói về những sự việc đúng với quá khứ nhưng không còn đúng trong hiện tại.

Eg: This used to be a big shopping mall. (Nơi đây từng là một trung tâm mua sắm lớn).

Như vậy, ở cả 2 trường hợp trên, hành động hoặc sự việc trong câu đều đã kết thúc ở hiện tại!

Đây chính là điểm khác biệt giữa “Used to” với Simple Past Tense (xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ) và Present Perfect Tense (xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại).

Vì thế, “Used to” thường được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

CÂU PHỦ ĐỊNH VÀ CÂU HỎI

“Used to” được sử dụng trong các câu nói về quá khứ, nên các quy tắc đặt câu hỏi và câu phủ định với “Used to” cũng phải tuân theo Past Simple Tense.

CÂU PHỦ ĐỊNH

Chủ ngữ + didn’t + use to + động từ nguyên mẫu

Eg: She didn’t used to be so mean. (Hồi đó cô ta không có tính xấu vậy đâu).

CÂU HỎI

Didn’t + chủ ngữ + use to + động từ nguyên mẫu?
 Eg: Did he use to live here? (Anh ta đã từng sống ở đây phải không?)

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI “USED TO”

Chủ ngữ + used to + be + quá khứ phân từ
 Eg: The bills used to be paid by An. (Hóa đơn thường do An thanh toán.)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content