Danh mục
15 mẫu câu biểu dương trong công sở

15 mẫu câu biểu dương trong công sở


Là một nhân viên phải trải qua 8h/ngày với nhiều áp lực để hoàn thành đúng công việc. Những lúc như vậy, chỉ với những câu biểu dương khen ngợi  nho nhỏ cũng đủ làm người nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Aroma xin chia sẻ  những mẫu câu biểu dương tiếng anh giao tiếp công sở này để  áp dụng trong công việc nhé các bạn.


1. She ought to be praised for what she has done. (Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.)

2. The worker was praised for his observance of the rules. (Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.)

3. He deserved credits, certainly. (Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng được tuyên dương.)

4. Mr. Minh was mentioned in the annual report for his cooperation. (Ông Minh đã được tuyên dương trong báo cáo thường niên nhờ sự hợp tác tích cực của mình.)

5. Praise always stimulates every individual to make greater efforts. (Sự biểu dương luôn là điều khích lệ để mỗi cá nhân nỗ lực hơn nữa.)

6. You did a good job. (Anh đã làm rất tốt.)

7. Well done. I’m proud of you. (Tốt lắm.Tôi rất tự hào về anh.)

8. The best way to get employees “engaged” at work is to put employees on assignments they enjoy. (Cách tốt nhất để các nhân viên có tinh thần làm việc là giao cho họ những công việc mà họ có hứng thú.)

9. Awesome, you’re awesome. (Anh thật là quá tuyệt!)

10. You’ve done a great job. (Anh đã làm việc tốt lắm.)

11. Good job on the report! I think the executives will like it. (Anh làm bài báo cáo rất tốt! Tôi nghĩ rằng cấp trên sẽ hài lòng về nó.)

12. What a marvellous memory you’ve got! (Bạn thật là có một trí nhớ tuyệt vời.)

13. What a smart answer! (Thật là một câu trả lời thông minh!)

14. He is so prospective. (Anh ấy đầy triển vọng.) 

15. Well done, Hải! That report you wrote was excellent! I’d like to use it as a model at the staff meeting on Friday. (Chúc mừng anh, Hải! Bản báo cáo anh viết rất tốt! Tôi muốn dùng nó làm mẫu bản báo cáo cho cuộc họp nhân viên vào thứ sáu tới.)

Hy vọng các bạn sẽ áp dụng những mẫu câu này để khuyến khích tinh thần nhân viên hay đồng nghiệp mình nhé!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: