Danh mục
5 bước tự giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

5 bước tự giới thiệu bản thân bằng tiếng anh


Bài viết giới thiệu về bản thân là bài học cơ bản nhất mà người học tiếng anh nào cũng luyện tập khi mới bắt đầu học tiếng anh. Mỗi người có riêng cho mình một cách viết riêng, bao gồm những thông tin khác nhau mà mình muốn đề cập đến.

Tuy nhiên, sẽ có một mẫu chung, đơn giản nhất gồm những bước cơ bản nhất mà hầu hết mọi người đều áp dụng. Hãy cùng Aroma theo dõi 5 bước giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trong bài viết dưới đây.

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-1

1.Bước 1: General introduction: giới thiệu chung bản thân bằng tiếng anh

Điều đầu tiên khi viết một bài giới thiệu bản thân là giới thiệu về tên, tuổi, công việc hiện tại.

 • Tên

My name is…

I am…

 • Tuổi:

I was born in….

I am ….years old.

 • Trường học hoặc công việc hiện tại:

I am a student at…..(trường)

I am studying….(chuyên ngành) at….(trường)

I am working as….(nghề nghiệp)

I am working for….(nơi làm việc)

 

Ví dụ: My name is Thu Hien. I am from Hanoi. I am in my first semester of senior year in Business Administration at Vietnam Commercial University.

2.Bước 2: Background – thông tin cơ bản của bản thân bằng tiếng anh

Bước tiếp theo, bạn nên giới thiệu một chút về thành phần gia đình, ai là người có ảnh hưởng với bạn nhất, không nên quá chi tiết.

 • There are …members in my family.
 • My family includes…….
 • My father/ mother is a……
 • My sister/ brother is a…..

There are 4 people in my family: my parents, me and my younger brother. My father is a worker working on a factory. My mother is a teacher teaching in a school near my house. My younger is a student at secondary school.

3.Bước 3: Daily routine, Hobbies, Interests – hoạt động hằng ngày, sở thích của bản thân

Trong bước tiếp theo, bạn có thể tóm tắt công việc hằng ngày, hoặc kể ra những sở thích bạn thích làm trong thời gian rảnh của mình.

Ví dụ:

 • My daily activities includes……
 • Everyday, I ….in the morning,….
 • I get up at…../ I go to work/ school at …in the morning/ I ….in the evening.
 • I like…..in my free time.
 • I spend my free time….
 • My hobbies are…..

Ví dụ:

 • My everyday activities included going to school, doing part-time job, playing volleyball, watching television in the morning.
 • In my free time, I often read book, listen to music or watch films. Sometimes, I go out with my friends.
 • I like collecting things. I have a big collection of stamps and coins.

4.Bước 4: experiences: kinh nghiệm của bản thân bằng tiếng anh

Nếu bạn là người đi làm, bạn có thể chia sẻ một chút về thành tựu mà bạn đã đạt được trong công việc trước đó. Còn nếu bạn còn đi học, bạn có thể kể một mẩu chuyện cá nhân, hay chia sẻ về người mang đến ảnh hưởng lớn nhất với bạn.

Ví dụ:

Kể về kinh nghiệm làm việc:

 • I have ….years experience in/ working as a……
 • Working …years as a …..gives me a lot of experience.
 • After …years working as a…., I gained a lot of experience. I can……

After 3 years working as a project manager, I gained a lot of experience in managing people, set budgets, and making decisions of all kinds.

Kể về kinh nghiệm cá nhân

 • …… is the person who has the biggest influence on my life.
 • I admire …..most because….
 • The memory I remember most is……

5.Bước 5: goals in life: mục đích trong cuộc sống của bản thân

Bạn cũng có thể chia sẻ về mục đích bạn muốn đạt được và những thứ bạn đang làm để đạt được mục đích đó.

 • I want/ hope to become a…..
 • I wish this month/year, I can….
 • In ….years, I want to be…..
 • I am studying hard/working hard to finish my goals….

Ví dụ:

 • I want to become a project manager of a construction project, and technical communication is one of the most important skills that a project manager should have.

 

Chỉ với, 5 bước đơn giản, bạn đã có một bài giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ về bản thân mình. Hãy cùng Aroma áp dụng các bước giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trên và viết bài giới thiệu, gửi về Aroma để cùng chia sẻ nhé. Chúc các bạn thành công.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: