Danh mục
Bài luận giới thiệu bản thân bằng tiếng anh “cực chất”

Bài luận giới thiệu bản thân bằng tiếng anh “cực chất”


Bài luận giới thiệu bản thân bằng tiếng anh có lẽ là chủ đề đã quá quen thuộc. Nhưng với mỗi người lại có một cách giới thiệu khác nhau. Dưới đây là một cách giới thiệu “truyền thống”, điển hình mà mọi người vẫn hay dùng khi giới thiệu về bản thân mình.

Hãy cùng Aroma theo dõi bài giới thiệu nhé.

bai-luan-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

1-Bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

My name is Kim Chi. I was born and grew up in Hanoi. I’m studying first year computer science in a prestigious college in Hanoi. As for my family, I have just one brother. He is 3 years older than me. My father is a journalist and a writer. My mother stays at home and takes care of house hold. I am a friendly person, a good thinker, and I am flexible.

I’m interested in many things such as listening to music, reading novels, and watching movies. I love reading love stories and suspense thrillers, especially in English because I want to improve my English skills. My other hobbies include hanging out with my friends and travelling.

I’m personally interested in becoming an Animator and Graphic Designer. However, there are many different career opportunities that I like.

It takes a long time to take on an animation course. It is very hard and requires a tremendous amount of patience and hard work. I hope that I’ll be able to overcome these challenges, and that my dream will come true.

As for now, I’m only focusing my attention on enjoyment. I’m being my true self with the values, dreams and goals that I have.

2.Vocabulary

Prestigious (a): /presˈtɪdʒ.əs/: uy tín, danh tiếng

Journalist (n): /ˈdʒɜː.nə.lɪst/: nhà báo

Flexible (a): /ˈflek.sə.bəl/: linh hoạt

Suspense thrillers (a): /səˈspens/ /ˈθrɪl.ər/: truyện trinh thám gay cấn

Hang out (v): /hæŋ/ /aʊt/: hẹn hò

Tremendous (a): /trɪˈmen.dəs/: to lớn

3-Dịch bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Tên tôi là Kim Chi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi đang theo học khoa học khoa học công nghệ năm thứ nhất tại một trường đại học có uy tín ở Hà Nội. Trong gia đình tôi, tôi chỉ có một người anh. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Cha tôi là một nhà báo và một nhà văn. Mẹ tôi ở nhà và chăm sóc gia đình. Tôi là một người thân thiện, một nhà tư tưởng tốt, và tôi linh hoạt.

Tôi thích nhiều thứ như nghe nhạc, đọc tiểu thuyết và xem phim. Tôi thích đọc câu chuyện tình yêu và truyện trinh thám hồi hộp, đặc biệt là bằng tiếng Anh vì tôi muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Sở thích khác của tôi là đi chơi với bạn bè và đi du lịch.

Tôi cá nhân muốn trở thành một Thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau mà tôi thích.

Phải mất một thời gian dài để tham gia một khóa học hoạt hình. Nó rất khó khăn và đòi hỏi một sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể vượt qua những thách thức này, và giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Bây giờ, tôi chỉ tập trung sở thích riêng. Tôi sống thực với bản thân với những giá trị, ước mơ và mục tiêu mà tôi có.

Hy vọng với bài viết mẫu này, các bạn sẽ không còn thấy “bối rối” khi gặp bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh nữa nhé. Hãy giới thiệu về mình cho Aroma nghe nhé. Chúc các bạn thành công.

Thảm khảo thêm:

Nơi học tiếng anh giao tiếp tại tphcm cho dân văn phòng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: