Danh mục
Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh

Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh


Viết về sở thích của bản thân là một phần không thể thiếu khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Chủ đề thường được người học lựa chọn là viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh vì đây là đề tài hấp dẫn, có thể giúp bạn bộc lộ cá tính của bản thân.

Để có một bài luận viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh độc đáo, mang tính chân thực và vận dụng được nhiều cấu trúc tiếng Anh, bạn nên đưa trải nghiệm cá nhân vào bài viết, kể về những kỷ niệm  thực tế của bạn gắn liền với thể loại nhạc yêu thích. Aroma xin cung cấp một bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh độc đáo cùng với một số từ vựng có thể sử dụng cho đề tài này.

Bai-luan-mau-viet-ve-the-loai-nhac-yeu-thich-bang-tieng-anh

Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh độc đáo

I love listening to music, but I am not like other people who often listen to the music that is popular at a time. The part of music that attracts me is the attitude of the composers and the tone, because the songs represent the writers’ mood and feeling. Through the songs people can feel what the composers try to express, so I often listen to Jazz, Rock, and R&B. These three types of music contain different languages but they are all my favorite music styles.

When I really want to relax my body, or to do the exercises at home I will listen to Jazz music. I do not have the exact time to do exercises, I just play it to release my body. Jazz music is much faster and more relaxing than pop music. It makes me want to dance, to do any kind of motion to let go of my body while the music is on. Sometimes I prefer to do it on my bed. It is healthy for my body.

My second favorite music style is Rock, which I listen to when I am in a bad mood or lonely. Rock is very different from Jazz because Rock is quite noisy and contains a lot of screaming. But the tone of the songs is like magic that can flush all my unhappiness, even though those things are still right there, but at the moment I can feel I have strength to solve problems, and I am not scared of anything anymore. When I have something to face or have to make a choice, I always listen to Rock music, let the music go through my mind so that I can think deeper and deeper.

I often just sit on the chair and do nothing. This happened when I am quite tired or sleepy; for example, sitting on the MRT or buses, I do not think or do anything. I do not like to be disturbed by others, I want to have my own space. And R&B music can help me get away from my busy life and clean up my soul.

The three types of music have different functions for me, however, they all bring me happiness and help me get through difficult time.

Từ vựng:

  • Popular /ˈpɒpjələ(r)/: (adj) phổ biến, nổi tiếng
  • Tone /təʊn/: (n) âm điệu, giọng điệu
  • Composer /kəmˈpəʊzə(r)/: (n) Người soạn, người sáng tác

Bài dịch:

Tôi thích nghe nhạc, nhưng tôi không nghe loại nhạc phổ biến đại chúng như nhiều người khác. Phần thu hút tôi trong âm nhạc là thái độ của tác giả và âm điệu, bởi vì các bài hát thể hiện tâm trạng và cảm xúc của người sáng tác. Thông qua các bài hát, mọi người có thể cảm nhận được những gì mà các nhạc sĩ cố gắng thể hiện, vì vậy tôi thường nghe Jazz, Rock, và R&B. Ba loại nhạc này có cách thể hiện ngôn ngữ khác nhau nhưng chúng đều là phong cách bài hát yêu thích của tôi.

Khi tôi thực sự muốn thư giãn cơ thể của mình, hoặc thực hiện các bài tập vận động ở nhà, tôi sẽ nghe nhạc Jazz. Tôi không lịch tập thể dục chính xác, tôi chỉ vận động để giải phóng cơ thể của mình. Nhạc Jazz nhanh hơn và thư giãn hơn nhiều so với nhạc pop. Nhạc Jazz thôi thúc tôi nhảy múa, buông mình vận động theo bất kỳ cách nào. Đôi khi tôi thích ngọ nguậy vận động trên giường mình. Làm vậy giúp cơ thể tôi khỏe khoắn hơn.

Phong cách âm nhạc yêu thích thứ hai của tôi là Rock, tôi nghe Rock khi tôi đang có tâm trạng tồi tệ hoặc cô đơn. Rock rất khác so với Jazz vì Rock khá ồn ào và có nhiều tiếng gào thét. Nhưng giai điệu của các bài hát lại giống như ma thuật có thể xả trôi tất cả muộn phiền, mặc dù những điều tồi tệ vẫn còn đó, nhưng tại thời điểm ấy tôi cảm thấy tôi có sức mạnh để giải quyết vấn đề, và tôi không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Khi phải đối mặt với một vấn đề hoặc phải đưa ra lựa chọn, tôi luôn nghe nhạc Rock, để âm nhạc lướt qua tâm trí mình để có thể suy nghĩ sâu hơn, sâu hơn nữa.

Tôi thường có thói quen chỉ ngồi trên ghế và không làm gì cả. Điều này xảy ra khi tôi mệt mỏi hoặc buồn ngủ; ví dụ, khi ngồi trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt, tôi không nghĩ hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi những người khác, tôi muốn có không gian riêng của mình. Và nhạc R&B có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bận rộn và gột rửa tâm hồn mình.

Ba loại nhạc có tác dụng khác nhau với tôi, tuy nhiên, tất cả đều mang lại niềm hạnh phúc và giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn.

Trên đây là “Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh” cùng bài dịch tiếng Việt và một số từ vựng hữu ích. Tiếng Anh cho người đi làm aroma hy vọng sau khi tham khảo bài viết này, bạn có thể tự mình viết một bài luận về sở thích độc đáo.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content