Danh mục
Bài luận niềm đam mê nhảy múa bằng tiếng Anh

Bài luận niềm đam mê nhảy múa bằng tiếng Anh


Một người có thể có nhiều sở thích khác nhau. Có rất nhiều lựa chọn cho bạn để viết bài luận bằng tiếng anh. Trong đó, nhảy múa là một bộ môn được rất nhiều người yêu thích. Hãy cùng xem bài viết mẫu về sở thích này nhé:

bai-luan-tieng-anh-dam-me-nhay

MY HOBBY IS DANCING

In my freetime, I like to dance. I know that for some people dancing is not considered a true hobby; but the way I see it, if I enjoy dancing and spend my precious time doing it, then I have every right to consider it as my special hobby.

Dancing was just my thing. As far as I can remember about my childhood, right after I learned to walk, I have always loved to dance and I began to dance around the house all the time. My mom put me in dance school when I was three years old. I would learn so quickly that the instructor would sometimes ask me to help her teach the other students. My first dance show was at school festival when I was five years old. Becoming a famous dancer was one of my greatest childhood dreams.

It is hard to define the actual start of dancing. Dancing has been around for too long that people can’t remember. Dancing is a category of art that is popular worldwide, streaming through every country in many forms. Everyone can dance in their own way so it is easy to get started with this hobby.

Dancing requires both physical and mental tenacity. This is difficult in the face of a highly competitive atmosphere and the pressures of a busy academic and social life. However, my passion and love for it have made all of these struggles worth it.

Dancing was a hobby that I always will love. My love of dance has always served as an inspiration for me. I dance from my heart and always strive to do my best.

Bài dịch bài luận đam mê nhảy bằng tiếng anh

Trong thời gian rảnh của mình, tôi thích nhảy. Tôi biết rằng với một số người nhảy múa không được coi là một sở thích thực sự; nhưng theo cách tôi nhìn nhận nó, nếu tôi thích nhảy và dành thời gian quý báu của tôi để nhảy, thì tôi có đủ điều kiện để xem nó như là một sở thích đặc biệt của tôi.

Nhảy múa như dành cho tôi vậy. Theo những gì tôi có thể nhớ về thời thơ ấu của mình, ngay sau khi tôi biết đi, tôi đã luôn luôn thích nhảy múa và tôi bắt đầu nhảy múa xung quanh nhà mọi lúc. Mẹ cho tôi vào trường dạy nhảy khi tôi đã được ba tuổi. Tôi đã học nhanh đến mức đôi khi người hướng dẫn sẽ yêu cầu tôi giúp cô ấy dạy cho các học sinh khác. Chương trình nhảy múa đầu tiên của tôi là tại lễ hội trường khi tôi lên năm tuổi. Trở thành một vũ công nổi tiếng là một trong những giấc mơ lớn nhất thời thơ ấu của tôi.

Thật khó để xác định thời điểm bắt đầu chính xác của nhảy múa. Nhảy múa là một nghệ thuật đã có từ lâu đời mà con người không thể nhớ được. Nhảy múa là một thể loại nghệ thuật phổ biến trên toàn thế giới, xuyên suốt mọi quốc gia với nhiều hình thức Mọi người đều có thể nhảy theo cách riêng của họ vì vậy nó rất dễ dàng để bắt đầu với sở thích này.

Nhảy múa đòi hỏi sự kiên cường về cả thể chất lẫn tinh thần.

Điều này thật khó khăn khi chúng ta đối mặt với một bầu không khí cạnh tranh cao và những áp lực của việc học tập và cuộc sống xã hội bận rộn. Tuy nhiên, niềm đam mê và tình yêu của tôi đối với nó đã khiến những khó khăn trở nên đáng giá.

Nhảy múa là sở thích mà tôi luôn luôn sẽ yêu thích. Tình yêu của tôi với nhảy múa đóng vai trò như một nguồn cảm hứng cho tôi. Tôi nhảy bằng trái tim và luôn luôn phấn đấu nhảy hết sức mình.

Đối với nhiều người, nhảy múa khiến cho cuộc sống thêm vui vẻ và yêu đời. Nếu bạn cũng có sở thích này thì hãy dựa vào bài luận mẫu tiếng anh đam mê nhảy trên để viết thành bài của mình nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content