Danh mục
Bài luận tiếng anh về chuyên ngành may mặc

Bài luận tiếng anh về chuyên ngành may mặc


Aroma đã giới thiệu đến các bạn nhiều bài luận về các ngành nghề quen thuộc như giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, công nhân…. Hôm nay, Aroma sẽ mang đến một bài viết giới thiệu về một ngành hoàn toàn mới – nhà công nghệ may mặc. Đây là một nghề khá lạ và mới mẻ với nhiều người. Vậy nghề này có đặc điểm gì, yêu cầu như thế nào, mời bạn theo dõi bài Bài luận tiếng anh về ngành may mặc để trả lời các câu hỏi trên.

bai-luan-tieng-anh-chuyen-nganh-may-mac

Bài luận tiếng anh về ngành may mặc

Garment Technologists can be employed by manufacturers or large, high-street retailers.

Working in the manufacturing and production industry, a technologist has a role in selecting and testing the ideal fabric or material for products. A clothing/textile technologist works with a variety of fabrics, both man-made and natural fibers, as well as leather, fur, metals and plastics. As a technologist, you’ll find fabrics or textiles that are fit for purpose and carry out quality control tests. You’ll work on the development of products, improving production efficiency and quality, while incorporating with those involved in the production process.

Some technologists specialize in research and product development and may implement research to find new ways of using yarns, develop chemicals that may be added into fabrics to make them more waterproof, flame-resistant or shrink-resistant, and experiment with textiles to improve their look, feel, texture and durability.

You will need to have a high level of technical knowledge and strong practical skills, the ability to work as part of a team and to liaise with colleagues in other tasks. Besides, you have to master organizational skills, to ensure time schedules are adhered to and deadlines are met. It will be useful if you have got an interest in, and understanding of computer technology.

Bài dịch:

Các nhà công nghệ may mặc có thể được các nhà sản xuất hoặc các nhà bán lẻ lớn, bán lẻ lớn tuyển dụng.

Làm việc trong ngành sản xuất và chế tạo, một nhà công nghệ có vai trò thực sự trong việc lựa chọn và thử nghiệm mẫu vải lý tưởng hoặc nguyên liệu cho sản phẩm. Một nhà công nghệ may mặc / dệt may làm việc với nhiều loại vải, cả sợi nhân tạo và tự nhiên, cũng như da, lông thú, kim loại và nhựa. Là một nhà công nghệ, bạn sẽ phải tìm những mẫu vải hoặc hàng dệt may phù hợp với mục đích và tiến hàng khâu kiểm tra kiểm soát chất lượng. Bạn sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất, song song với việc kết hợp với những người tham gia vào quá trình sản xuất.

Một số chuyên gia công nghệ lại chuyên về nghiên cứu và phát triển sản phẩm và có thể nghiên cứu để tìm ra những cách mới để sử dụng sợi, tìm ra hóa chất có thể được thêm vào các loại vải để làm cho chúng chống thấm, chống cháy hoặc chống co ngót và thử nghiệm hàng dệt để cải thiện diện mạo , cảm giác, kết cấu và độ bền.

Bạn sẽ cần phải có trình độ cao về kiến thức kỹ thuật và kỹ năng thực hành tốt, khả năng làm việc nhóm và kết hợp với đồng nghiệp trong những mục đích khác. Ngoài ra, bạn phải nắm vững kỹ năng tổ chức, để đảm bảo thời gian biểu được tuân thủ và thời hạn được đáp ứng. Nó sẽ hữu ích nếu bạn có sự quan tâm, và sự hiểu biết về công nghệ máy tính.

Từ vựng trong bài luận tiếng anh may mặc:

Garment Technologists: nhà công nghệ may mặc

Fabric: vải

Fiber: sợi, chất xơ

Yarns: vải sợi

Leather: da

Fur: lông vũ

Metal: kim loại

Plastic: nhựa

Waterproof: chống nước

Flame-resistant: chống cháy

Shrink-resistant: chống co


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content