Danh mục
Bài luận tiếng anh về giao thông

Bài luận tiếng anh về giao thông


Tại Việt Nam, tình trạng tắc đường ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhất là ở 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. Vậy đâu là nguyên nhân của cho tình trạng này và hướng giải quyết cuối cùng nên là gì? Hãy cùng Aroma tham khảo bài luận tiếng anh về giao thông sau đây để có một cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này cũng như tăng khả năng tiếng Anh của bạn nhé.

  1. Bài luận tiếng anh về giao thông

It is undoubtedly the case that cities around the world increasingly suffer from congestion. In this essay, I will examine the reasons leading to this trend and suggest some practical policies the authorities could implement to reduce the level of traffic in our cities.

The first step is to understand why traffic has increased in cities. Broadly speaking, there are three main reasons for this. One is that cars have become more affordable for the average consumers and they are no longer a luxury item, but something that most families expect to own. A second reason is that public transport has become increasingly unreliable in recent years as many bus and train services have been reduced because of the difficulty in funding them. The third reason is that society has in general become more mobile and this means more people are prepared to commute to work by car than they were before.

There is almost certainly no one who can propose solution to this problem given the complexity of its causes. However, one option has to be to improve the reliability of public transport to encourage people to take buses or the trains rather than get in their cars. It would also be possible to discourage people from driving to work by introducing special tariffs for using the roads, especially during rush hours. A successful example of this is the congestion charge scheme in London which has certainly reduced the level of traffic in inner-city areas.

In conclusion, there are a variety of different factors that have led to rising levels of traffic in urban areas. While it may not be possible to find a complete solution, any action should probably involve encouraging greater use of public transport and making it more expensive for the motorist to drive in urban areas.

  1. Từ vựng

Congestion /kənˈdʒestʃən/ Tình trạng tắc đường
Policy /ˈpɑːləsi/ Chính sách
Implement /ˈɪmplɪment/ Thực hiện, thi hành
Broadly speaking /ˈbrɔːdli ˈspiːkɪŋ/ Nói chung
Affordable /əˈfɔːrdəbl/ Trong khả năng chi trả
Unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/ Không đáng tin
Fund /fʌnd/ Cấp vốn
Commute /kəˈmjuːt/ Tham gia giao thông
Complexity /kəmˈpleksəti/ Độ phức tạp
Tariff /ˈtærɪf/ Bảng thuế
Scheme /skiːm/ Kế hoạch
Inner-city area /ˌɪnər ˈsɪti ˈeriə/ Khu vực nội thành
  1. Bản dịch cho bài luận tiếng anh về giao thông

Chúng ta không thể không công nhận rằng tình trạng tắc đường tại các khu vực thành thị trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong bài luận này, tôi sẽ đưa ra một số lý do dẫn đến hiện trạng này và đề ra một số chính sách mà chính phủ có thể thông qua để giảm thiểu lượng xe trong thành phố.

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được lý do khiến lượng phương tiện cá nhân tại thành phố tăng lên hàng ngày. Nói chung, có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Một trong số đó là hiện nay, giá thành ô tô đang ngày càng giảm. Ô tô không còn là một món đồ xa xỉ nữa, nó đã trở thành một món đồ mà gia đình nào cũng có thể sở hữu. Ngày nay, kể cả những người có mức thu nhập trung bình cũng có thể mua ô tô. Lý do thứ hai là do trong những năm gần đây, các phương tiện giao thông công cộng đang ngày càng xuống cấp. Nguyên nhân cho việc này là do các phương tiện như xe buýt đang gặp một số khó khăn trong việc cấp vốn. Lý do thứ ba là do chúng ta đang sống ngày càng năng động hơn. Chính vì thế, nhiều người phải di chuyển bằng các phương tiện cá nhân hơn.

Do độ phức tạp của các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tắc đường, khó có ai có thể đưa ra một cách giải quyết triệt để cho vấn đề này. Tuy nhiên, một ý kiến đưa ra là cần phải nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhắm khuyến khích người dân đi làm bằng các phương tiện như xe buýt hay các tuyến tàu nội thành. Một cách giải quyết khác là đưa ra đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân, nhất là trong giờ cao điểm. London hiện đã đưa ý kiến này vào thực tiễn và giành được những thành công nhất định như việc lượng phương tiện lưu thông trong thành phố đã giảm đi đáng kể

Kết lại, lượng phương tiện trong các khu vực nội thành đã tăng lên do một vài tác nhân nêu trên. Mặc dù việc giải quyết triệt để vấn đề trên là một bài toán nan giải, chính phủ nên đưa đưa ra một sô biện pháp tạm thời như khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng hay đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân trong thành phố.
Bài luận trên đã đưa ra một cái nhìn khái quát về tình trạng giao thông hiện nay. Đồng thời, sử dụng những mẫu câu cũng như từ vựng đắt giá. Hãy lưu bài luận tiếng anh về giao thông này lại để học nhé. Đừng quên truy cập vào Aroma để được học tiếng anh mỗi ngày. Để đăng ký nhận tài liệu từ Aroma, hãy điền địa chỉ hòm thư của bạn vào mẫu sau.

%CODE9%


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content