Danh mục
Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh với nhà tuyển dụng

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh với nhà tuyển dụng


aroma xin chia sẻ đến các bạn cách viết một mẫu bài giới thiệu bản thân gây ấn tượng bằng tiếng anh với nhà tuyển dụng ngay từ giây phút ban đầu

 

mau-thu-gioi-thieu-ban-than-khi-di-phong-van

 

Dear Sir/ Madam

Kính thưa ông/bà

 

I am writing to apply for the position of Consumer Loan Processing Manager. As my enclosed resume indicates, I have had considerable experience in processing a variety of consumer and real estate loans.

 

Tôi viết thư này để ứng tuyển cho vị trí quản lý phòng cho vay tiêu dùng. Như trong sơ yếu lý lịch đi kèm, bản thân tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các khoản cho vay tiêu dùng và bất động sản.

 

In my previous position, I have been involved in numerous real estate and consumer loans, and often solved credit issues that could have been potential deal breakers. In the process, I have developed substantial interpersonal skills and am now proficient in closing successful transactions with satisfied customers.

 

Ở vị trí trước đây của tôi, tôi đã xử lý một lượng lớn các khoản cho vay bất động sản và tiêu dùng, và cũng thường xuyên xử lý các vấn đề tín dụng liên quan đến vỡ nợ hợp đồng. Trong quá trình đó, tôi đã hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng giao tiếp và giờ đây tôi đã rất thành thạo trong việc ký kết hợp đồng và làm thỏa mãn được khách hàng.

 

To stay current in my field, I have become proficient in using the Internet and email to process and send various loan-related transfers and attachments. Of necessity, I have developed a typing speed that exceeds 80 wpm. As would be expected, I have excellent PC skills and can operate Word and Excel. In the past year, I have also created several motivational PowerPoint Presentations for our team members.

 

Trong lĩnh vực hiện tại, tôi đã sử dụng rất thành thạo internet và email để xử lý và gửi hàng loạt các giao dịch cho vay cùng với các tài liệu đính kèm. Tốc độ đánh văn bản của tôi vượt qua 80 từ/phút. Tôi sử dụng máy tính thành thạo và sử dụng tốt Word và Excel. Trong năm ngoái, tôi đã thành công trong việc tạo ra nhiều bài thuyết trình bằng Powerpoint  tạo được động lực cho các thành viên trong nhóm.

 

 

My current expertise and future potential should help me stand out as the candidate who could most adequately fill the position that is now open in your loan department. I am confident that I can be a valuable asset to XYZ Bank as the Consumer Loan Processing Manager.

 

Những chuyên môn hiện tại và những tiềm năng trong tương lai sẽ giúp tôi trở thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí đang còn trống này tại phòng tín dụng. Tôi tự tin rằng mình có thể là một nhân tố đầy giá trị cho ngân hàng XYZ với vai trò một quản lý phòng cho vay tiêu dùng.

 

I would appreciate the opportunity to meet you to discuss about my qualifications and experience. Please call me at 555-5555 and we can set up an interview at your earliest convenience.

 

Tôi rất cảm kích nếu như có cơ hội để gặp gỡ ông/bà để trao đổi về trình độ và kinh nghiệm của tôi. Hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 555-5555 và chúng ta có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn trong thời gian thuận tiện nhất với quý công ty.


I look forward to hearing from you soon.
Tôi mong nhận được hồi âm sớm từ ông/bà.


Best Regards

Trân trọng,

Xem thêm:

Chuẩn bị vốn từ tiếng anh cần thiết cho buổi phỏng vấn

 

Một số cấu trúc, từ vựng tiếng anh xin việc cần ghi nhớ trong bài viết:

  1. To have experience in: có kinh nghiệm trong làm việc gì
  2. To involve in: liên quan đến
  3. To be proficient in: thành thạo việc gì
  4. To stand out: nổi bật
  5. To set up: thành lập, sắp xếp
  6. To discuss about: thảo luận về việc gì
  7. To look forward to V-ing: mong đợi làm gì

 

Trên đây là một mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi đi phong van xin viec tieng anh để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ phút ban đầu. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay đóng góp nào để có một mẫu email giới thiệu hoàn chỉnh hơn thì hãy comment phía dưới nhé.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content