Danh mục
Bài nói về doanh nhân yêu thích bằng tiếng Anh

Bài nói về doanh nhân yêu thích bằng tiếng Anh


Chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm mến một doanh nhân thành đạt nào đó. Trong bài học ngày hôm nay, trung tâm Anh ngữ AROMA xin giới thiệu đến các bạn một bài nói về doanh nhân yêu thích bằng tiếng Anh, ngài Bill Gates nhé.

Bài nói về doanh nhân yêu thích bằng tiếng Anh

The person I’m going to talk about is Bill Gates, one of my role models who are alive. He might be best known as the co-founder of Microsoft and the world’s richest man, but there’s a much different side to the Microsoft chairman that the world is getting to know much better. For years, Gates has been a philanthropist, giving money through his Bill & Melinda Gates Foundation. But recently, Gates has been more vocal, using his platform to share his thoughts on helping people around the globe, as well as policies that he believes could improve the economy. Many people around the globe have been inspired by him and his philanthropic work to make the world a better place to live in.

Bài viết nói về doanh nhân Bill Gates bằng tiếng anh
Bài viết nói về doanh nhân Bill Gates bằng tiếng anh

When he was a child, his parents wanted him to be a lawyer; but imagine how different the world would be without Microsoft. The inventor made computers more accessible for all by spurring the rise of the home-computing market in which normal people, with Microsoft’s operating system, could easily use and afford a technology previously limited to businesses, tech-geeks and academics.
He has also spent so much time enlisting others to assist him in his efforts of helping other people in society. In 2006, for example, Warren Buffett offered about $30 billion in Berkshire Hathaway shares to help the efforts of Gates’ foundation. The funds donated up to now by Berkshire Hathaway have been used to help people across the globe. Following other influential figures, Mark Zuckerberg, the co-founder and chief executive of Facebook, marked the birth of his first child with a promise to give away 99% of his shares in Facebook, worth about $45 billion today, over the course of their lifetime to make a brighter future. By pumping their own money in several different causes, including most recently the fight to help Haitians affected by the earthquake, providing Internet access for those who have been left behind by the 21st century, helping African people to fight back malaria, Ebola and Zika epidemic and solving global warming with a carbon tax and by developing nuclear reactors, Gates and other philanthropists are sharing their immense wealth with the people who need it most.
Also, with the Gates foundation, Bill and Melinda Gates have been able to bring some of the greatest scientists together to help create life-changing vaccines, such as the world’s first ever malaria vaccine, which has now been given the green light to be used on babies in sub-Saharan Africa. He’s also recently been aiding the fight against polio in developing countries. His philanthropic work has also led to the creation of over 1000 scholarships to minors who could do something great and go on to change the world even more.

Bản dịch bài nói về doanh nhân yêu thích bằng tiếng Anh

Người mà tôi sẽ nói đến là Bill Gates, một trong những hình mẫu hiên còn sống của tôi. Ông ấy có thể được biết đến như là người đồng sáng lập Microsoft và là người giàu nhất thế giới, nhưng có một khía cạnh khác với chủ tịch Microsoft rằng thế giới đang dần dần hiểu rõ hơn. Trong nhiều năm, Gates đã là một nhà từ thiện, quyên góp tiền thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates của mình. Nhưng trong những tháng gần đây, Gates đã lên tiếng nhiều hơn, sử dụng nền tảng của mình để chia sẻ suy nghĩ của mình về việc giúp đỡ mọi người trên toàn cầu, cũng như các chính sách mà ông tin rằng có thể cải thiện nền kinh tế. Nhiều người trên khắp thế giới đã được truyền cảm hứng từ ông và công việc từ thiện của ông để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống.

Khi còn nhỏ, cha mẹ ông muốn ông trở thành luật sư; nhưng hãy tưởng tượng một thế giới khác sẽ ra sao nếu không có Microsoft. Nhà phát minh đã làm cho máy tính dễ tiếp cận hơn bằng cách thúc đẩy sự gia tăng của thị trường máy tính gia đình, mà ở đó  người bình thường, với hệ điều hành của Microsoft, có thể dễ dàng sử dụng và điều khiển một công nghệ mà trước đây chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp, chuyên viên kỹ thuật và học giả.

Ông cũng đã dành rất nhiều thời gian để tranh thủ sự giúp đỡ từ người khác để giúp ông trong những nỗ lực giúp đỡ người khác trong xã hội. Trong năm 2006, ví dụ, Warren Buffett cung cấp khoảng 30 tỷ đô la trong cổ phần của Berkshire Hathaway để giúp những nỗ lực của nền tảng Gates. Số tiền mà Berkshire Hathaway đã đóng góp cho đến nay đã được sử dụng để giúp mọi người trên toàn cầu. Theo sau những nhân vật có ảnh hưởng khác, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Facebook, đã đánh dấu sự ra đời của đứa con đầu lòng của mình với lời hứa tặng 99% cổ phần của mình trên Facebook, trị giá khoảng 45 tỷ USD trong suốt quá trình để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn. Bằng cách bơm tiền của họ với nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm gần đây nhất cuộc chiến để giúp người Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất, cung cấp truy cập Internet cho những người bị bỏ lại sau thế kỷ 21, giúp người châu Phi chống lại bệnh sốt rét, dịch Ebola và Zika và giải quyết sự nóng lên toàn cầu với thuế carbon và bằng cách phát triển các lò phản ứng hạt nhân, Gates và các nhà từ thiện khác đang chia sẻ sự giàu có to lớn của họ với những người cần nó nhất.

Ngoài ra, với nền tảng Gates, Bill và Melinda Gates đã có thể đưa một số nhà khoa học vĩ đại đến với nhau để giúp tạo ra vắc-xin thay đổi cuộc sống, chẳng hạn như vắc xin sốt rét đầu tiên trên thế giới. cho trẻ sơ sinh ở châu Phi cận Sahara. Ông gần đây cũng đã hỗ trợ cuộc chiến chống bại liệt ở các nước đang phát triển. Công việc từ thiện của ông cũng đã dẫn đến việc tạo ra hơn 1000 suất học bổng cho trẻ vị thành niên có thể làm điều gì đó tuyệt vời và tiếp tục thay đổi thế giới nhiều hơn.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content