Danh mục
Bài thuyết trình bằng tiếng Anh về ngày Quốc khánh Ấn Độ

Bài thuyết trình bằng tiếng Anh về ngày Quốc khánh Ấn Độ


Ngày Quốc khánh hay còn gọi là ngày Độc lập là một ngày kỷ niệm đáng nhớ và đáng tự hào của mỗi người dân tại quốc gia đó. Với người dân Ấn Độ, ngày 15/08/1947 là ngày như vậy. Bài thuyết trình bằng tiếng Anh về ngày quốc khánh Ấn Độ sau đây sẽ thể hiện một phần tinh thần đó.

Bai thuyet trinh bang tieng anh ve ngay quoc khanh an do

Bài thuyết trình tiếng Anh về ngày Quốc khánh Ấn Độ

Good morning to all my respected teachers, parents and dear friends. Today we have gathered here to celebrate this great national event. As we all know that Independence day is an auspicious occasion for all of us. India’s Independence Day is the most important day to all the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got freedom from the British rule after many years of hard struggle by the great freedom fighters of India. We celebrate independence day every year on 15th of August to remember the first day of freedom of India as well as remember all the sacrifices of the great leaders who have sacrificed their lives in getting freedom for India.

India got independence on 15th of August in 1947 from the British rule. After independence we got our all the fundamental rights in our own Nation, our Motherland. We all should feel proud to be an Indian and admire our fortune that we took birth on the land of an Independent India. History of slave India reveals everything that how our ancestors and forefathers had worked hard and suffered all the brutal behavior of Britishers. We cannot imagine by sitting here that how hard the independence was for India from the British rule. It took sacrifices of lives of many freedom fighters and several decades of struggle from 1857 to 1947. An Indian soldier (Mangal Pandey) in the British force had first raised his voice against Britishers for the independence of India.

Later several great freedom fighters had struggled and spent their whole life only for getting freedom. We can never forget the sacrifices of the Bhagat Singh, Khudi Ram Bose and Chandra Sekhar Azad who had lost their lives in their early age just for fighting for their country. How can we ignore all the struggles of Netaji and Gandhiji. Gandhiji was a great Indian personalities who taught Indians a big lesson of non-violence. He was the one and only who lead India to get freedom with the help of non-violence. Finally the result of long years of struggle came in front on 15th of August 1947 when India got freedom.

We are so lucky that our forefathers have given us a land of peace and happy where we can sleep whole night without fear and enjoy whole day in our school or home. Our country is developing very fast in the field of technology, education, sports, finance and various other fields which were almost impossible before freedom. India is one of the countries rich in nuclear power. We are going ahead by actively participating in the sports like Olympics, Commonwealth games and Asian games. We have full rights to chose our government and enjoy largest democracy in the world. Yes, we are free and have complete freedom however we should not understand ourselves free of responsibilities towards our country. As being responsible citizens of the country, we should be always ready to handle any emergency condition in our country.

Jai Hind, Jai Bharat.

Bài dịch:

Xin chào tất cả các giáo viên đáng kính, phụ huynh và bạn bè đáng mến của tôi. Hôm nay chúng ta đã tập trung ở đây để kỷ niệm sự kiện quốc gia vĩ đại này. Như chúng ta đều biết rằng ngày Độc lập là một dịp tốt lành cho tất cả chúng ta. Ngày quốc khánh Ấn Độ là ngày quan trọng nhất đối với tất cả người dân Ấn Độ và đã được nhắc đến mãi mãi trong lịch sử. Đó là ngày mà chúng ta tự do, thoát khỏi ách cai trị của thực dân Anh sau nhiều năm đấu tranh vất vả bởi những chiến sĩ vĩ đại của Ấn Độ. Chúng ta kỷ niệm ngày độc lập hàng năm vào ngày 15 tháng 8 để nhớ ngày đầu tiên tự do của Ấn Độ cũng như nhớ tất cả những hy sinh của những nhà lãnh đạo vĩ đại đã hy sinh mạng sống của họ cho sự tự do cho Ấn Độ.

Ấn Độ giành độc lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1947 từ chính quyền Anh. Sau khi độc lập, chúng ta đã có tất cả các quyền cơ bản trong quốc gia của chúng ta, quê hương của chúng ta. Tất cả chúng ta nên cảm thấy tự hào là một người Ấn Độ và ngưỡng mộ rằng chúng ta đã được sinh ra trên mảnh đất của một Ấn Độ độc lập. Lịch sử đô hộ Ấn Độ đã chỉ ra rằng ông bà và tổ tiên của chúng ta đã lao động chăm chỉ và chịu đựng tất cả hành vi tàn bạo của thực dân Anh. Chúng ta không thể tưởng tượng bằng cách ngồi ở đây rằng sự độc lập khó khăn thế nào đối với Ấn Độ trong sự cai trị của thực dân Anh. Đó là sự hy sinh của nhiều chiến sĩ và nhiều thập kỷ đấu tranh từ năm 1857 đến năm 1947. Một người lính Ấn Độ (Mangal Pandey) trong lực lượng Anh lần đầu tiên lên tiếng chống lại thực dân Anh vì sự độc lập của Ấn Độ.

Sau đó, một số chiến sĩ vĩ đại đã phải chiến đấu và dành toàn bộ cuộc sống của họ chỉ để được tự do. Chúng ta không bao giờ có thể quên sự hy sinh của Bhagat Singh, Khudi Ram Bose và Chandra Sekhar Azad, những người hy sinh khi còn trẻ để chiến đấu cho đất nước. Làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua tất cả các cuộc đấu tranh của Netaji và Gandhiji. Gandhiji là một nhân vật Ấn Độ vĩ đại đã dạy người Ấn Độ một bài học lớn về phi bạo lực. Ông là người duy nhất dẫn dắt Ấn Độ giành được tự do với sự giúp đỡ của đấu tranh. Cuối cùng kết quả của những năm dài đấu tranh diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1947 khi Ấn Độ được tự do.

Chúng ta rất may mắn vì tổ tiên đã mang đến cho chúng ta một vùng đất yên bình và hạnh phúc, nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi mà không sợ hãi và tận hưởng cả ngày trong trường học hoặc ở nhà. Đất nước chúng ta đang phát triển rất nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, thể thao, tài chính và nhiều lĩnh vực khác gần như không thể có trước khi tự do. Ấn Độ là một trong những nước giàu có về năng lượng nguyên tử. Chúng ta đang tích cực hoạt động bằng cách tham gia tích cực vào các môn đại hội thể thao như Thế vận hội Olympics, đại hội thể thao khối thịnh vượng chung và các sân chơi châu Á. Chúng ta có đầy đủ các quyền để chọn chính phủ của chúng tôi và tận hưởng nền dân chủ lớn nhất trên thế giới. Vâng, chúng ta tự do và có tự do hoàn toàn tuy nhiên chúng ta không nên tự mình hiểu trách nhiệm đối với đất nước. Là công dân có trách nhiệm của đất nước, chúng ta nên luôn sẵn sàng xử lý mọi tình trạng khẩn cấp ở nước ta.

Jai Hind, Jai Bharat.

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đất nước và sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ đã hy sinh xương máu cho nền hòa bình, độc lập hôm nay không chỉ riêng người dân Ấn Độ mà người dân Việt Nam cũng rất tự hào về đất nước mình. Sau khi tham khảo bai thuyet trinh bang tieng anh về ngày Quốc khánh trên đây, bạn hãy thực hiện một bài nói của riêng mình nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content