Danh mục
Bài viết tiếng anh về sở thích chơi thể thao – môn lặn

Bài viết tiếng anh về sở thích chơi thể thao – môn lặn


Trong bài học ngày hôm nay, trung tâm Anh ngữ Aroma xin giới thiệu đến các bạn bài viết tiếng anh về sở thích chơi thể thao – môn lặn nhé.

Once you are comfortable with diving – and I mean to a point where you don’t have to think about your buoyancy anymore, when you can equalize your ears without having to blow into your nose, and when being underwater is as normal as being on land – then you get the real joy of diving. Only then will you see what you have not noticed before when you were too busy adjusting your gear all the time. Up here, in the Pacific Northwest, for example, you will notice the seasons under water. There is spring, summer, fall and winter below the waves, just as it is on land, and each season has its own fauna and flora. You will notice who is prey and who is predator, and if you take your time, you will see that fish are not the simple creatures we make them out to be. You will laugh out loud watching a sea star do a back-flip on a smooth wall, and you may be startled to find out that a ling cod would challenge you to defend its eggs. You will notice the sea gulls and fir branches above when you lie on your back at 100 feet. You will notice the color of the water, and the rays of the sun playing on the sand. In short, once you are past the fear and the gear, you will see and understand the world under water more clearly. Diving always puts me on an even keel. It always puts things in perspective and makes me appreciate life. Maybe I’m getting narc’d too much…

Bản dịch bài viết tiếng anh về sở thích chơi thể thao – môn lặn

Một khi bạn cảm thấy thoải mái với việc lặn – và ý tôi là bạn không phải nghĩ về sự nổi của mình nữa, khi bạn có thể cân bằng đôi tai của mình mà không phải thổi vào mũi, và khi dưới nước cũng bình thường như đất – thì khi đó bạn có được niềm vui thực sự của môn lặn. Chỉ khi đó bạn sẽ thấy những gì bạn đã không nhận thấy trước khi mà toàn bộ thời gian bạn quá bận rộn điều chỉnh thiết bị của mình. Ví dụ, ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, bạn sẽ thấy các mùa dưới nước. Có mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông bên dưới những con sóng, giống như trên đất liền, và mỗi mùa đều có hệ động vật và thực vật riêng. Bạn sẽ nhận thấy ai là con mồi và kẻ săn mồi, và nếu bạn dành thời gian của bạn, bạn sẽ thấy rằng cá không phải là những sinh vật đơn giản mà chúng ta vốn nghĩ về chúng. Bạn sẽ cười to khi nhìn thấy một con sao biển lộn ngược trên một bức tường trơn tru, và bạn có thể giật mình khi nhận ra rằng một con cá tuyết ling sẽ thách thức bạn để bảo vệ trứng của nó. Bạn sẽ nhận thấy những chú mòng biển và các nhánh cây ở trên khi bạn nằm ngửa ở độ sâu 100 feet. Bạn sẽ thấy màu nước, và những tia nắng mặt trời chơi đùa trên cát. Tóm lại, một khi bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi và thiết bị, bạn sẽ thấy và hiểu thế giới dưới nước rõ ràng hơn. Lặn luôn đặt tôi vào một trạng thái cân bằng. Nó luôn luôn xây dựng mọi thứ thành quan điểm và làm cho tôi đánh giá cao cuộc sống. Có lẽ tôi đang nhận được quá nhiều bí mật…

Trên đây là bài viết sở thích tiếng Anh về chơi thể thao – môn lặn mà Aroma đã tổng hợp và sưu tầm. Chúc các bạn học tốt.

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content