Danh mục
Bạn đã tự mình trả lời cho câu hỏi màu đen tiếng anh là gì?

Bạn đã tự mình trả lời cho câu hỏi màu đen tiếng anh là gì?


Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi màu đen tiếng Anh là gì chỉ là vỏn vẹn chữ black thì bạn rất nên đọc tiếp bài viết này của trung tâm Anh ngữ Aroma bởi sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn nhiều điều thú vị hơn về màu đen trong tiếng Anh nữa.

Bạn đã thật sự hiểu màu đen tiếng Anh là gì?

Các màu sắc đen trong tiếng Anh

Màu đen trong tiếng Anh có nhiều sắc thái khác nhau như sau:

Pebble: màu thạch anh

Lead: màu chì

Coin: màu tiền xu

Fossil: màu hóa thạch

Black: màu đen

Ebony: màu gỗ mun

Crow: màu lông quạ

Charcoal: màu than chì

Midnight: màu trời nửa đêm

Ink: màu mực

Raven: màu đen nhánh

Oil: màu dầu mỏ

Grease: màu dầu mỡ

Onyx: màu onixơ

Pitch: màu dầu hắc ín

Soot: màu nhọ nồi

Sable: màu lông chồn zibelin

Jet black: màu đen tuyền

Coal: màu than

Metal: màu kim loại

Obsidian: màu đá vỏ chai

Jade: màu cẩm thạc

Spider: màu nhện

Leather: màu da thuộc

Màu đen tiếng Anh là gì không dễ như bạn tưởng đúng không? Mời bạn quan sát hình ảnh sau để phân biệt rõ các cấp độ của màu đen nhé.

Tất tần tật về màu sắc tím tiếng anh nhất định bạn phải biết

 

Ý nghĩa của màu đen bằng tiếng Anh

Black is associated with power, fear, mystery, strength, authority, elegance, formality, death, evil, and aggression, authority, rebellion, and sophistication. Black is required for all other colors to have depth and variation of hue.

Màu đen có liên quan đến quyền lực, sợ hãi, bí ẩn, sức mạnh, quyền lực, sang trọng, sự trang trọng, cái chết, cái ác, và sự xâm lược, quyền lực, nổi loạn và tinh tế. Màu đen là bắt buộc đối với tất cả các màu khác có độ sâu và biến đổi màu sắc.

The black color is the absence of color. Black is a mysterious color that is typically associated with the unknown or the negative. The color black represents strength, seriousness, power, and authority. Black is a formal, elegant, and prestigious color. Authoritative and powerful, the color black can evoke strong emotions and too much black can be overwhelming.

Màu đen là sự vắng mặt của màu sắc. Màu đen là một màu bí ẩn thường được liên kết với cái chưa biết hoặc tiêu cực. Màu đen đại diện cho sức mạnh, sự nghiêm túc, quyền lực và uy quyền. Màu đen là màu trang trọng, trang nhã và uy tín. Thẩm quyền và mạnh mẽ, màu đen có thể gợi lên cảm xúc mạnh mẽ và quá nhiều màu đen có thể gây áp đảo.

In heraldry, black is the symbol of grief. The color black can be serious, professional, and conventional, but black can also represent the mysterious, sexy, and sophisticated. Black is a visually slimming color for clothing and like other dark colors, in interior design, black can make a room appear to shrink in size.

Trong huy chương học, màu đen là biểu tượng của sự đau buồn. Màu đen có thể nghiêm trọng, chuyên nghiệp và thường nhật, nhưng màu đen cũng có thể đại diện cho bí ẩn, gợi cảm và tinh vi. Màu đen là một màu giảm béo trực quan cho quần áo và giống như các màu tối khác, trong thiết kế nội thất, màu đen có thể làm cho căn phòng dường như co lại.

The color black affects the mind and body by helping to create an inconspicuous feeling, boosting confidence in appearance, increasing the sense of potential and possibility, or producing feelings of emptiness, gloom, or sadness.

Màu đen ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể bằng cách giúp tạo ra một cảm giác kín đáo, tăng cường sự tự tin về ngoại hình, tăng khả năng và sự có thể, hoặc tạo cảm giác trống rỗng, u ám hoặc buồn bã.

In western countries black is the color of mourning, death, and sadness. Black often represents the emotions and actions of rebellion in teenagers and youth. The color black can represent both the positive and the negative. As the opposite of white, movies, books, print media, and television typically depict the good guy in white and the bad guy in black. In more recent times, the good guy is shown in black to create mystery around the character’s identity.

Ở các nước phương tây đen là màu tang lễ, cái chết và sự buồn bã. Màu đen thường đại diện cho cảm xúc và hành động nổi loạn ở thanh thiếu niên và tuổi trẻ. Màu đen có thể biểu thị cả dương và âm. Đối lập với màu trắng, phim ảnh, sách, phương tiện truyền thông in ấn, và truyền hình thường mô tả các người tốt bằng màu trắng và kẻ xấu bằng màu đen. Trong thời gian gần đây, người tốt được thể hiện bằng màu đen để tạo ra sự bí ẩn xung quanh bản sắc của nhân vật.

Thành ngữ tiếng Anh liên quan màu đen

Black mood: to be in a black mood means to be irritable, angry or even depressed.

In the black: to say that a person or organization is in the black means that they are financially sound, have a positive balance on their account and that they owe no money.

Black and white: involving clearly defined opposing principles or issues.

Eg: It’s an obligation. It’s written in black and white in your contract.

Black market: the black market refers to the illegal buying and selling of goods or currencies.

Black sheep: the black sheep of the family is one who is very different from the others, and least respected by the other members of the family.

Black gold: black gold refers to the black colour and high value of oil.

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content