Danh mục
Các câu hỏi phỏng vấn vị trí marketing bằng tiếng anh thông dụng nhất

Các câu hỏi phỏng vấn vị trí marketing bằng tiếng anh thông dụng nhất


Ngày nay, không ai có được công việc mà không cần sự chuẩn bị, đặc biệt là những người trong ngành công nghiệp tiếp thị (marketing), bởi một số câu hỏi phỏng vấn vị trí marketing bằng tiếng anh có thể là khá hóc búa. Bởi vì ngoài kinh nghiệm liên quan đã có, các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên hoàn hảo nhất. Trong bài viết này, trung tâm Anh ngữ Aroma sẽ gửi đến các câu hỏi phỏng vấn thường gặp của vị trí marketing nhé.

phong van vi tri marketing bang tieng anh

Các câu hỏi phỏng vấn vị trí marketing bằng tiếng anh thông dụng nhất

What is the difference between the Online and the Offline Marketing?

Sự khác nhau giữa Online và Offline Marketing là gì?

What is your previous marketing experience? What were your targets?

Kinh nghiệm tiếp thị trước đây của bạn là gì? Mục tiêu của bạn từng là gì?

What Blogs do you follow?

Bạn theo dõi những Blog nào?

What Social Media would you use for this business and why?

Bạn sẽ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nào cho doanh nghiệp này và tại sao?

What is the difference between the web and social media marketing?

Sự khác biệt giữa tiếp thị trên web và thông qua truyền thông xã hội là gì?

What is Content Marketing?

Tiếp thị nội dung là gì?

What would be your strategy to create ad copies?

Chiến lược của bạn để tạo bản sao quảng cáo là gì?

What do you know about SEO?

Bạn biết gì về SEO?

What is the difference between the “On-Page” and “Off-Page” optimisation?

Sự khác biệt giữa tối ưu hóa “On-Page” và “Off-Page” là gì?

How would you describe “White Hat” and “Black Hat” SEO?

Bạn sẽ mô tả SEO “Mũ trắng” và “Mũ đen” như thế nào?

What were the last changes in Google Algorithms?

Những thay đổi cuối cùng trong Thuật toán Google là gì?

What tools would you use to track your rankings?

Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để theo dõi thứ hạng của mình?

What is PR (as an SEO term)?

PR là gì (như một thuật ngữ SEO)?

What is a backlink and what would you need it for?

Backlink là gì và bạn cần nó để làm gì?

What is PPC?

PPC là gì?

Talk about your experience with Google advertising campaigns.

Nói về kinh nghiệm của bạn với các chiến dịch quảng cáo của Google.

How would you improve your quality index?

Bạn sẽ cải thiện chỉ mục chất lượng của mình như thế nào?

What were your previous marketing targets? Did you reach them? If yes how?

Mục tiêu tiếp thị trước đây của bạn là gì? Bạn đã đạt đến chúng chưa? Nếu có thì sao?

How are you with working on a marketing campaign under a budget?

Bạn đang làm việc với chiến dịch tiếp thị dưới ngân sách như thế nào?

Could you tell me a little bit about yourself?

Bạn có thể nói cho tôi biết chút ít về bản thân, được không?

What do you think makes you a good fit for our company?

Điều gì khiến bạn nghĩ mình phù hợp với công ty chúng tôi?

Do you manage your time well?

Bạn có phải là người biết quản lý thời gian tốt không?

Are you willing to work overtime?

Bạn có sẵn lòng làm thêm không?

What duties does the marketing staff do?

Những nhiệm vụ của nhân viên marketing là gì?

How many years have you worked as marketing staff?

Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên marketing?

What factors should the marketing staff have?

Những yêu tố nào mà nhân viên marketing nên có?

Do you know about our company’s products?

Bạn biết những gì về sản phẩm của công ty chúng tôi?

How to determine market share?

Làm thế nào để xác định thị phần?

Do you know our clients who are?

Bạn có biết khách hàng của chúng tôi là ai không?

Tell us about some events which you set up.
Hãy nói cho chúng tôi vài sự kiện mà bạn đã xây dựng.

Tell us about sequence to set up a promotion program?

Bạn có thể trình bày trình tự để xây dựng một chương trình xúc tiến thương mại không?

How to marketing effectively?

Làm thế nào để marketing hiệu quả?

Công việc trong lĩnh vực marketing thực sự rất phù hợp với những ai năng động, giàu ý tưởng và sáng tạo để đưa sản phẩm/mặt hàng kinh doanh đến gần với người tiêu dùng. Hôm nay, Aroma đã cung cấp cho bạn các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí marketing thông dụng. Hy vọng các bạn sẽ ôn tập tốt và ghi điểm trước mắt nhà tuyển dụng. Chúc các bạn có được công việc mà mình mong muốn.

Có thể bạn quan tâm:

>> Dạy kèm tiếng Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content