Danh mục
Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh phần 1

Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh phần 1


Trong các kỳ phỏng vấn quan trọng, nỗi lo lắng nhất của các ứng cử viên luôn là phần hỏi đáp phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh. Tại sao lại vậy ?. Vì việc học tiếng anh của các bạn là trên lý thuyết thiếu phần thực hành và các câu trả lời luôn thiếu đi tính thực tế và sự chân thực, dẫn đến việc khó lấy được điểm của các nhà tuyển dụng.

Chính vì vậy, trong bài học hôm nay aroma xin gửi đến các bạn các mẫu câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh mà các nhà tuyển dụng có thể đưa ra. Thêm vào đó là các mẫu câu trả lời dễ ghi điểm mà các bạn có thể dùng để tham khảo. Mời đọc giả theo dõi chi tiết phía dưới nhé:

mau-cau-hoi-va-tra-loi-phong-van-xin-viec-aroma

Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh và trả lời mẫu

1.If you can change one thing about your personality, what will it be and why?

—> Nếu bạn có thể thay đổi 1 thứ trong tính cách của bản thân, bạn sẽ thay đổi điều gì và tại sao?

TL: I wish I was more patient with everyone. I remember my last manager. He was very patient with all people. Even with worker that weren’t  smart and failed to understand a concept, my manager took a different approach. He tried to understand this worker and explained the concept in his different way. He also explained how to view those problems from a different perspective. This helped his worker become better. So if I could change one thing about myself, I would like to be more understanding and patient . I am taking the steps to change for the better by remembering the actions of my last manager whenever I am in a similar situation.

—> Tôi muốn mình kiên nhẫn hơn với tất cả mọi người. Tôi nhớ người quản lý trước của tôi. Ông đã rất kiên nhẫn với tất cả mọi nhân viên. Ngay cả khi nhân viên đó không phải là người thông minh và nhanh nhạy trong công việc quản lý của tôi có một cách tiếp cận vô cùng đặc biệt. Ông đã cố gắng để hiểu nhân viên này và giải thích các khái niệm theo cách riêng của mình. Ông cũng giải thích làm thế nào nhìn thấy những vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Chính điều đó đã giúp nhân viên của ông thành thạo hơn trong công việc. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi một điều về bản thân mình, tôi muốn mình trở thành người kiên nhẫn hơn và thấu hiểu hơn. Tôi đang cố gắng thực hiện các bước để thay đổi tốt hơn bằng cách ghi nhớ cách xử lý của quản lý đó mỗi khi tôi  gặp một tình huống tương tự.

2.What does success mean to you?

—> Thành công có ý nghĩa như thế nào đối vơi bạn?

TL:  Success to me means completing a task and when looking backi find it’s the best I could dor. To succeed is to complete assignment or a task on time in an excellent  way. But that is only half of it. The results have to be good and all people involved can gain a valuable experience or lesson. For instant, if  there was a project for a group, and only 2 people out of 4  made contribution to the work, I would not call that success. If everyone in that group participated in and worked together  to provide a valuable  result then it is a success. So I myself think that both the result and the process will  contribute to a success.

—> Thành công với tôi có nghĩa là hoàn thành một nhiệm vụ một cách xuất sắc và khi nhìn lại, hay suy nghĩ lại tôi tin rằng mình đã không thể làm cho nó tốt hơn được nữa. Thành công là hoàn thành nhiệm vụ hay một công việc đúng thời hạn và với cách thức tuyệt vời nhất. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của của thành công. Để trọn vẹn hơn, kết quả có được của công việc đó phải là rất tốt và tất cả những người tham gia có thể đạt được một kinh nghiệm quý báu hoặc bài học đắt giá.

Ví dụ như, nếu có một dự án cho được hoạt động theo một nhóm sáu người, nhưng 4 thực sự đã làm công việc này, 2 người  còn lại thì lại ngồi chờ thành quả, tôi sẽ không gọi thành công đó. Nếu tất cả mọi người trong nhóm đã tham gia và làm việc cùng nhau để đem đến một giá trị nhất định thì tôi cho đó là một thành công. Vì vậy, bản thân tôi nghĩ rằng cả kết quả và quá trình làm việc tuyệt vời sẽ đem lại một cái gọi là thành công.

Hãy tiếp tục theo dõi phần II của bài viết về các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc tiếng anh trong bài viết tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé! Trân tọng cảm ơn sự ủng hộ của quý đọc giả!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: