Danh mục
Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh phần 2

Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh phần 2


Hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi phần II của loạt mẫu câu hỏi và trả lời tieng anh phong van xin viec gây được ấn tượng tốt và dành được điểm số các trong các kỳ phỏng vấn quan trọng bạn nhé!

tieng-anh-phong-van-xin-viec-1

  1. What does failure mean to you? ( thất bại có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?) 

Trả lời: In my opinion it is harder to fail than it’s to succeed. The reason is, if you fail in any project, you will get a valuable lesson from your own mistake. Learning from these kinds of mistakes will allow you to improve your skill in many other future projects, or not repeat them. any mistake and any failure can be accepted, but just in case, you would try to learn everything you can… even when the end result was not that good. So, failure to me means making a mistake and having learned nothing from it.

—> Theo tôi để được thành công thì dễ hơn là có thấy được những thất bại. Lý do là, nếu bạn thất bại trong bất kỳ dự án, bạn sẽ nhận được một bài học quý giá từ những sai lầm của chính mình. Học hỏi từ những sai lầm của các loại sẽ cho phép bạn để cải thiện kỹ năng của bạn trong nhiều dự án khác trong tương lai, hoặc đơn giản là không lặp lại chúng. Bất kỳ sai lầm hay một thất bại nào có thể được chấp nhận, nhưng chỉ trong trường hợp, bạn sẽ cố gắng để học hỏi từ sai lần của bản thân … ngay cả khi kết quả cuối cùng là thế nào đi nữa. Vì vậy, thất bại với tôi có nghĩa là bạn làm sai nhưng lại lại không học hỏi được gì từ nó và tiếp tục làm sai.

  1. Are you good at dealing with change? ( Bạn có phải là người thích nghi với các thay đổi hay không)

Trả lời: I believe dealing with change is a requirement in any workplace. The mission statement will change to introduce some new market segments, or your company may need to change direction. Whatever it’s, as a member of this team, I would be expected to do my share by absorbing the new information, analyzing it thoroughly, sharing my ideas, and planing my solution. Dealing with change is a necessary trait. I think I am also good at anticipating change by being observant and attentive.

—> Tôi tin ràng việc thích nghi với các thay đổi là một yêu cầu thiết yếu trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Các nhiệm vụ có thể sẽ thay đổi để như việc giới thiệu sản phẩm sang một số phân khúc thị trường mới, hoặc công ty của bạn có thể cần phải thay đổi hướng đi. Dù nó là gì đi nữa, là một thành viên của đội, tôi sẽ được sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách tiếp thu các thông tin mới, phân tích nó một cách kỹ lưỡng, chia sẻ ý tưởng của mình, và lên kế hoạch cho các giải pháp của tôi. Đối phó với sự thay đổi là một nhu cầu cần thiết. Tôi nghĩ rằng tôi cũng giỏi dự đoán sự thay đổi bằng cách quan sát tỉ mỉ và phân tích công việc chu đáo.

  1. Do you work well under pressure?  (Bạn có làm việc tốt dưới mọi áp lực hay không)

Trả lời: To tell you the truth, I think I can work the same if there is no pressure or if there is pressure. I try and take out all negative emotional factors and work hard regardless of busy time or down time . I try to prioritize and organize my own work, and it helps me to work efficiently. If the situation involved pressure due to a lack of time, then the only difference in my work would be the extra time I would need to put into meet the deadline on time. Since I myself believe my normal work is great work, then I think I work well under pressure.

—> Để trả lời thẳng thắn với ông, bà, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm việc giống nhau nếu không có áp lực hoặc cả khi có áp lực. Tôi thử loại bỏ tất cả các yếu tố cảm xúc tiêu cực và làm việc chăm chỉ bất kể thời gian bận rộn và thời gian nghỉ ngơi. Tôi cố gắng ưu tiên và tổ chức công việc của riêng tôi, và nó giúp tôi làm việc hiệu quả. Nếu tình hình liên quan đến áp lực do thiếu thời gian, thì sự khác biệt chỉ trong công việc của tôi sẽ là tôi cần thêm bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc và tôi sẽ phải bỏ thêm bao nhiêu thời gian riêng để hoàn thành nó đúng thời hạn. Từ đó, tôi tin rằng, côn gviệc thường ngày của tôi là toàn toàn tốt, và tôi nghĩ nếu có thêm áp lực, tôi sẽ vẫn hoàn thành tốt công việc của mình.

Hãy tiếp tục theo dõi và nhớ ôn luyện các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh phần 2 để tự tin trong các cuộc phỏng vấn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: