Danh mục
Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc tiếng anh phần 3

Các mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc tiếng anh phần 3


Chúng tôi xin tiếp tục gửi tới các đọc giả của aroma, những người đang muốn tìm cho bản thân những công việc mới phù hợp hơn, với mức lương cao hơn những mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc tiếng anh phần 3 đơn giản, thành thực nhưng lại đạt được điểm số rất cao trong mắt nhà tuyển dụng. Cùng tham khảo nhé

cac-mau-cau-hoi-phong-van-tieng-anh-phan-5

1-Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?

( Bạn có phải là người chấp nhận rủi ro và thách thức không?)

TL: I always see myself as a risk taker. But before taking any risk, I carefully evaluate all other options, consider the con’s and pro’s of failure and success, and after all, I would definitely take a risk if the rewards are high enough. I view staying away from risks similar to staying away from a success surrounded by difficulty. Of course if you do not know it clearly, it would be unwise to take that risk. But if you know the situation and the way they are triggered, then the risk is minimized. Some people wouldn’t explore the options to reduce the risk, but I would definitely study each situation and take a risk that could improve my personal or company’s situation.

—> Tôi luôn coi mình là một người thích mạo hiểm. Nhưng đứng trước bất kỳ rủi ro nào, tôi  luôn cẩn thận đánh giá tất cả các tùy chọn khác, hãy xem xét những tất cả mặt hại và mặt lợi của thất bại và thành công, và sau cùng, khi tôi chắc chắn một rủi ro đó sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng, tối ẽ chấp nhận nó. Tôi cho rằng, việc tránh xa những rủi ro giống như chúng ta đang tránh xa một thành công bao quanh bởi khó khăn. Tất nhiên, nếu bạn không biết chắc chắn được mình sẽ có được gì, nó sẽ là không khôn ngoan nếu chấp nhận rủi ro đó. Nhưng nếu bạn biết tình hình và cách nắm được cách kiểm soát, tất cả thiệt hại sẽ được giảm thiểu. Một số người sẽ không cố gắng tìm cách để giảm thiểu rủi ro, nhưng chắc chắn tôi sẽ nghiên cứu từng tình huống và tận dụng rủi ro để có thể cải thiện vị thế của của công ty hoặc cá nhân của tôi.

2-Why should I hire you?

(Tại sao chúng tôi lại nên tuyển dụng bạn)

TL: This position is for a quality assurance manager, I am confident that I am the best candidate for this position base on my experience. At my Software Company, I was in charge of a team that was responsible for the quality of 3 different applications. I also have intimate knowledge of product support, quality assurance, and even some creative processes that will benefit a quality assurance team. I have built a team from scratch and fully understand the product development cycle. Finally, one of my traits is in developing and mentoring junior employees. I believe in transferring knowledge to everyone in the company and investing a little more effort into staffs who work for me. So I myself believe that I will be the best person due to the combination of my managerial skills, my experience, and my desire to make growth in employees.

—> Đây là vị trí cho một người quản lý đủ tiêu chuẩn, và tôi tin tưởng rằng tôi là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này dựa trên kinh nghiệm đã có của tôi. Tại Công ty Phần mềm cũ của tôi, tôi là người phụ trách của một đội ngũ chịu trách nhiệm về chất lượng của 3 ứng dụng khác nhau. Tôi cũng có kiến thức sâu sắc về hỗ trợ sản phẩm, đảm bảo chất lượng, và thậm chí một số quy trình sáng tạo có lợi giúp đảm bảo chất lượng. Tôi đã xây dựng một đội ngũ từ con số không và hoàn toàn hiểu được chu kỳ phát triển sản phẩm. Cuối cùng, một trong những phẩm chất tốt của tôi là trong việc phát triển và tư vấn nhân viên cấp dưới. Tôi tin rằng trong việc phổ biến kiến thức cho mọi người trong công ty và đầu tư một chút nỗ lực nhiều hơn nữa vào đội ngũ nhân viên làm việc cho tôi. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng tôi sẽ là người tốt nhất với sự kết hợp giữa kỹ năng của mình quản lý, kinh nghiệm của tôi, và cả những mong muốn của riêng tôi để đào tạo một đội ngũ nhân viên tốt nhất cho công ty!

Hãy cho tôi biết những ý kiến của bạn về các mẫu câu hỏi và trả lời phong van xin viec tieng anh này bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: