Danh mục
Các mẫu thư giới thiệu bản thân dành trong kinh doanh cho người đi làm

Các mẫu thư giới thiệu bản thân dành trong kinh doanh cho người đi làm


Những mẫu thư giới thiệu bản thân để làm quen rất quen thuộc với bạn phải không? Và nó cũng khá là dễ dàng, tuy nhiên, trong bài viết này Aroma sẽ giới thiệu một số mẫu thư giới thiệu bản thân trong kinh doanh dành cho người đi làm phức tạp hơn nhưng sẽ rất hữu ích để tạo mối quan hệ trong công việc.

thư giới thiệu bản thân 2

I.Mẫu thư giới thiệu bản thân số 1

Dear Mr. David,

Let me introduce myself formally. I am Giang, we met each other in the monthly meeting organized by our common sponsor Mr.Trung. Congratulations on your new contract with XYZ Enterprises

The purpose behind writing this letter is to introduce to our company. We have an experience of over seven years as pioneers in our field. It is my immense pleasure to introduce to you our products and services. Please find enclosed catalogs and other relevant particulars of the company. I would highly appreciate if you allow us to meet you personally for a detailed presentation.

Thank you,

Best Regards,

Ms. Giang.

Tạm dịch thư giới thiệu bản thân:

Thưa ông Mr. David,

Để tôi tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Giang, chúng ta đã gặp nhau trong cuộc họp hàng tháng do nhà tài trợ chung của chúng tôi Mr.Trung tổ chức. Xin chúc mừng hợp đồng mới của ông với doanh nghiệp XYZ.

Mục đích viết thư này là để giới thiệu về công ty chúng tôi. Với hơn 7 năm kinh nghiệm là người tiên phong trong lĩnh vực này. Đó là niềm vui to lớn của tôi để giới thiệu tới ông về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem catalogue đính kèm và các chi tiết liên quan khác đến công ty. Tôi đánh giá rất cao nếu ông cho phép chúng tôi gặp riêng ông để trình bày chi tiết hơn.

Xin cảm ơn ông!

Trân trọng,

Ms. Giang.

II.Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng anh số 2

Dear sir/madam,

My name is John, and I am writing this letter to introduce myself to you. I am applying for the internship in your company. I have just cleared by Bachelor Degree in Engineering from Ha Noi University of Industry. The scores of my examination have been enclosed along with this letter and I hope these are sufficient to fetch me the internship for which I am applying. Starting the career with such an elite name in the telecomm industry shall give the required acceleration to my career.

The internship shall help me get the foundation for the career which I have been longing for. I would also like to mention the fact that I enjoy sound mental and physical health. I am skilled communication and can adapt to the given context within no time. I am capable of coping with any amount of work pressure and still can deliver the desired results

Yours faithfully,

Mr.John.

Tạm dịch thư giới thiệu bản thân số 2

Kính thưa ông/bà,

Tên tôi là John, và tôi viết thư này để giới thiệu bản thân mình với ông/bà. Tôi xin ứng tuyển vào vị trí thực tập tại công ty ông/bà. Tôi vừa mới hoàn thành Bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ sư của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bảng điểm của tôi được đính kèm dưới thư này, và tôi hy vọng những điều này đủ để giúp tôi có vị trí thực tập mà tôi đang ứng tuyển. Bắt đầu sự nghiệp với một vị trong ngành công nghiệp viễn thông sẽ giúp tôi có ưu thế trong công việc của mình.

Việc thực tập sẽ giúp tôi có nền tảng cho sự nghiệp mà tôi đã khao khát. Tôi cũng muốn trình bày rằng tôi có được sức khỏe tinh thần và thể chất lành mạnh. Tôi có kỹ năng giao tiếp và có thể thích nghi với hoàn cảnh. Tôi có khả năng đương đầu với bất kỳ áp lực công việc nào và vẫn có thể đem lại kết quả như mong muốn.

Những mẫu thư trên có cấu trúc ngữ pháp phức tạp, và sử dụng vốn từ rất đa dạng. Bạn sẽ viết chúng để chào hàng, giới thiệu công ty hay ứng tuyển công việc nào đó. Còn một mẫu thư số 3 rất thú vị, đề cập tới vấn đề chào hàng, các bạn hãy đọc và thử chuyển sang tiếng Việt để xem vốn từ vựng của mình thế nào nhé!

III.Mẫu thư số giới thiệu bản thân số 3

Dear Mr/Ms,

I would like to introduce myself as your new sales representative for A. Datum Corporation.

As you know, A. Datum Corporation as long been known for excellent service and attention to detail. To make sure that customer needs are being met, representatives like me are continually updated and trained on new products that can help you. We are committed to giving you the kind of service that you need and expect.

Datum Corporation has been listening to what you have to say. We have just added three products that you’ve been asking for. I will be in your area next week and would like to stop by to say hello and show these new products to you.

Best Regards,

Mr.Tom.

Trên đây là một số mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trong kinh doanh dành cho người đi làm. Hãy tham khảo chúng, và rút ra cho mình những kiến thức tiếng anh hữu ích, chắc chắn bạn sẽ sử dụng nó trong công việc của mình đấy!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: