Danh mục
Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong email thương mại tiếng Anh

Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong email thương mại tiếng Anh


Email thương mại luôn đòi hỏi bạn thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu. Vì thế, viết email “chuẩn” đã khó, viết một email thương mại “chuẩn” càng đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm, nhất là email bằng tiếng Anh. Các cấu trúc và cụm từ thông dụng trong email thương mại tiếng Anh dưới đây sẽ là cẩm nang hữu ích dành cho bạn đấy:

Cau-truc-va-cum-tu-thong-dung-trong-email-thuong-mai-tieng-anh

CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG E-MAIL THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH

  1. Chào hỏi

Dear Sir

Dear Madam

Dear Mr. Anderson

Dear Miss Anderson

Dear Mrs Anderson

Dear Sir / Madam

  1. Nội dung email:

– Đưa ra đề nghị, yêu cầu:

I would appreciate if you could… : Tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể …

Would you mind if…: Bạn có phiền không khi…

I would be grateful if you could…: Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể…

Would you please send me…: Bạn vui lòng gửi cho tôi …

We are interested in receiving…: Chúng tôi quan tâm trong việc tiếp nhận …

We would be grateful if…: Chúng tôi sẽ biết ơn nếu …

We would appreciate it if you could send us more information about…: Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về …

Could you please let me know if you can…: Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể …

I would also like to know…: Tôi cũng muốn biết …

Please, let me know…: Vui lòng cho tôi biết..

– Cung cấp thông tin:

I am glad/ delighted to inform you that….: Tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng….

We regret to inform you that…: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng….

Should you need any further information…: Nếu bạn cần biết thêm thông tin…

We are happy to let you know…: Chúng tôi vui mừng cho bạn biết rằng …

– Đưa ra lời xin lỗi:

We apologise for…: Chúng tôi xin lỗi vì …

Please accept my sincere apologies.: Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.

Please accept our apologies for….: Hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi cho việc….

I apologise for the delay in…: Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc …

Please let us know what we can do to compensate you for…: Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể làm gì để bù đắp cho bạn vì…

I am afraid that I can’t…: Tôi e rằng tôi không thể…

– Đưa ra lời phàn nàn:

I am writing to complain about…: Tôi viết thư này để khiếu nại về…

I am writing to express my dissatisfaction with…: Tôi viết thư này để bày tỏ sự bất mãn của tôi với …

I regret to say that…: Tôi rất tiếc phải nói rằng …

I would like to receive a full compensation for the damages.: Tôi muốn nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại.

  1. Kết thúc email

Yours faithfully,

Yours truly,

Yours sincerely,

Sincerely,

Sincerely yours

Thank you,

Best wishes

All the best,

Best of luck

Warm regards

Khi bạn sử dụng cac cau truc va cum tu thong dung trong email thuong mai trên, là bạn đã phần nào nâng cao uy tín và sự chuyên nghiệp với đối tác rồi đấy! Email là một phần rất quan trọng của công việc, vì vậy hãy thật chăm chút cho nó nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: