Danh mục
Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng cực chất

Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng cực chất


Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà bạn cần phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, ví dụ như khi đi phỏng vấn xin việc hay khi gặp gỡ những người bạn bè mới. Sử dụng những câu từ một cách ngắn gọn, súc tích nhưng hiệu quả sẽ để lại những ấn tượng ban đầu tốt đẹp về bạn trong mắt người đối diện.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trong việc sử dụng câu từ chính là ngữ cảnh giao tiếp. Điều này áp dụng cả với giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Ví dụ, khi đi phỏng vấn xin việc, cách nói của bạn sẽ cần lựa chọn và sử dụng những từ ngữ trang trọng hơn, lịch sự hơn. Ngược lại, khi giới thiệu bản thân trong những tình huống đời thường như gặp gỡ bạn bè mới, hiển nhiên bạn không nên dùng những câu từ “lịch sự quá đà”.

Trong bài viết này, aroma sẽ đưa ra cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng cực chất một cách dễ hiểu nhất để bạn có thể áp dụng vào thực tế mỗi khi bạn cần giới thiệu bản thân mình với ai đó qua 2 hoàn cảnh đặc trưng là độc thoại và đối thoại.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc (Độc thoại)

Name – Tên My name is A

I’m A

Age – Tuổi I’m 24 years old
Hometown / Birthplace – Quê hương I come from Hanoi

I was born and grew up in Hanoi

Education – Học Vấn I graduated from ABC university in (year), with a major in (name of major)

I graduate from DEF university, majoring in (name of major)

I am doing my Master degree in (name of major), at XYZ university

Work experience – Kinh nghiệm làm việc I’m working for/at ABC company, as (job position)

I’m (job position) at XYZ company

I have worked at DEF company for 3 years, and I’m (job position)

I have had 5 years of experience working with (name of company/organization)

For the past several years, I have worked in (job type) in the (area/field/industry)

Hobbies/Personal information – Sở thích/ Thông tin cá nhân I enjoy/like/love (Verb-ing)

People find me to be a (adjective to talk about yourself) person

*Lưu ý: khi sử dụng các mẫu câu trên trong tình huống thực tế, bạn không nên nói về bản thân mình theo kiểu liệt kê. Hãy làm cho tiếng Anh của bạn “sành điệu” hơn với những từ nối dưới đây nhé:

Beginning Good morning/af

ternoon sir/madam.

First, I would like to thank you for giving me an opportunity to introduce myself.

Body As you can see in my CV, I graduated from ABC university

Regarding my work experience, I’m working for ABC company

Coming to my hobbies, I like eating out with my family at weekends

I also love Verb-ing

Ending That’s something about myself.

*Ví dụ minh họa:

Good morning sir. First, I would like to thank you for giving me an opportunity to introduce myself.

My name is Ann, and I’m 24 years old. I was born and grew up in Hanoi. As you can see in my CV, I graduated from Vietnam National University in 2015, with a major in Business Administration.

Regarding my work experience, I’m working for Aroma – a company that provides professional English teaching to employed adults, and I’m a Content Marketing staff. I have worked here for almost 2 years.

Coming to my hobbies, I enjoy hanging out with my friends at weekends. I also love playing the guitar and doing yoga.

Yes, that’s something about myself.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong tình huống đời thường (hội thoại)

  Questions Answers
Name (Pardon me). What’s your name? My name is A
Age How old are you?

When is your birthday?

I’m 24 years old

It’s December 31st 1993

Hometown / Birthplace Where are you from?

Where do you come from?

Where were you born?

What part of Vietnam do you come from?

I’m from Hanoi

I come from Hanoi

I was born in Hano

I come from the North, Hai Phong City

Education & Work experience What do you do (for a living)?

What sort of work do you do?

I’m a banker

I work as (job position)

I work in (area/field/industry)

I’m self-employed

I’m unemployed at the moment

I’m looking for a job

Hobbies What are your hobbies?

What do you like doing in your free time?

Do you like A/B/C?

I like/love/enjoy + Verb-ing

I’m interested in + V-ing

I have a passion for (A/B/C)

Lưu ý: Trong trường hợp không nghe được người đối diện nói gì hoặc không hiểu ý của câu hỏi, bạn có thể yêu cầu họ nhắc lại một cách lịch sự, với những mẫu câu sau:

  • I didn’t catch what you just said. Can you repeat?
  • I’m not very clear about your question. Can you explain a bit?

Để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản, aroma khuyến khích các bạn nên luyện tập thường xuyên khi ở nhà cũng như cố gắng áp dụng trong các tình huống thực tế hàng ngày, vì phương pháp này sẽ giúp bạn có phản xạ tiếng Anh, giúp nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn. Đừng học thuộc lòng rồi … để đấy!

Chúc bạn có một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng hiệu quả và ấn tượng!

Video phỏng vấn bằng tiếng anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: