Danh mục
Video phỏng vấn bằng tiếng anh

Video phỏng vấn bằng tiếng anh


Aroma xin giới thiệu với các bạn video phỏng vấn bằng tiếng anh. Các bạn sẽ biết được cách giới thiệu bản thân, về học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

 

NỘI DUNG VIDEO PHỎNG VẤN TIẾNG ANH

Introduction: giới thiệu

Hi, my name is Jane. I’m only 24 years old and today is my first day at my new job. I’m very excited. I’ve just graduated from university. I can’t wait to start working and meet new friends. Hmm, I don’t know what to wear today. Shall I wear this one or this one? I choose this one. My new job is wonderful. Do you want to know how I got it? It all started with an interview.

Xin chào, mình là Jane. Tôi 24 tuổi và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi rất hào hứng. Tôi mới tốt nghiệp đại học. Tôi không thể đợi đến lúc làm việc và gặp bạn mới. Tôi không biết phải mặc gì hôm nay. Công việc của tôi rất tuyệt vời. Bạn có muốn biết tôi tìm được việc như thế nào không? Mọi việc đều bắt đầu bằng một cuộc phỏng vấn.

I’m here for the interview: Tôi đến đây để phỏng vấn

Receptionist: Yes, yes. Thank you. Goodbye. (Vâng, vâng. Cảm ơn. Tạm biệt.)

Jane: Hello. I’m here for the interview. (Xin chào. Tôi đến đây để phỏng vấn.)

Receptionist: Hi, what’s your name? (Xin chào, tên chị là gì?)

Jane: My name is Jane. (Tên tôi là Jane.)

Receptionist: Hi, Jane and who are you seeing? (Chào Jane, chị muốn gặp ai?)

Jane: Mr. Smith the sales and marketing manager (Ông Smith – trưởng phòng kinh doanh và marketing)

Receptionist: Okay just take the lift to the fifth floor. (Chị đi thang máy lên tầng 5.)

Jane: Thank you very much. (Cảm ơn chị rất nhiều.)

Receptionist: You’re welcome. (Không có gì.)

Jane: Thank you  (Cảm ơn)

Receptionist: Good luck (Chúc may mắn)

 

Educational experience

Manager: Have you been waiting long? (Cô đợi bao lâu rồi?)

Jane: No, I just arrived here. (Không, tôi vừa mới tới.)

Manager: Well, it’s nice to meet you. (Ồ, rất vui khi gặp cô.)

Jane: Thank you. I’m very glad for this opportunity (Cảm ơn. Tôi rất vui khi có cơ hội này.)

Manager: When did you graduate from university? (Cô tốt nghiệp khi nào thế?)

Jane: I graduated six months ago. (Tôi tốt nghiệp 6 tháng trước.)

Manager: What faculty were you in? (Cô học chuyên ngành nào?)

Jane: I was in the Faculty of secretarial studies (Tôi học về thư ký.)

Manager: Did you enjoy studying?  (Việc học thú vị chứ?)

Jane: I did enjoy studying but I wanted to start work as soon as possible (Tôi rất thích nhưng tôi mong được làm việc sớm nhất có thể.)

Manager: That’s good. (Vậy thì tốt.)

 

Work experience

Jane: Would you like to see my resume? (Anh muốn xem sơ yếu của tôi không?)

Manager: Yes, please (Vâng, có)

Jane: Here’s my resume. (Đây là sơ yếu của tôi.)

Manager: Thank you. Could you tell me where was your last job? (Cảm ơn. Cô có thể cho tôi biết công việc trước của cô không?)

Jane: Certainly. I was working in the Asia finance bank. (Được chứ. Tôi từng làm cho ngân hàng tài chisng châu Á.)

Manager: And why did you leave that job? (Tại sao cô lại nghỉ việc?)

Jane: Because I was looking for more of a challenge. (Vì tôi muốn tìm một thử thách lớn hơn.)

Manager: Any other reasons? (Còn lý do nào khác không?)

Jane:  Also it’s far from home. (Vì công ty khá xa.)

Manager: Well, I am looking for anew secretary. (Tôi đang muốn tìm một thư ký.)

Jane: If you give me this job, I will work very hard. (Nếu anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.)

 

Aroma hy vọng với video phỏng vấn bằng tiếng anh này, bạn có thể nắm cho mình một chút kinh nghiệm khi đi phỏng vấn tiếng anh. Chúc các bạn thành công.

Mẫu câu tiếng anh thương mại sử dụng khi bàn việc trong cuộc họp (part 2)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: