Danh mục
Nội bộ gửi CV hồ sơ ứng viên

Nội bộ gửi CV hồ sơ ứng viên


Dành cho nội bộ nhân sự AROMA khi có hồ sơ ứng viên, thì điền vào đây để gửi về hệ thống quản lý tuyển dụng trên Smart. Hồ sơ điền vào form này sẽ được gửi về email [email protected], [email protected] và Smart sẽ tự động vào email này để lấy ra và tạo hồ sơ ứng viên trên hệ thống.
    Có được hồ sơ này từ đâu
  • ghi chú (nếu có) về hồ sơ ứng viên này để người làm tuyển dụng hiểu rõ hơn và xử lý tốt hơn
  • email công việc của người có được hồ sơ này, ví dụ [email protected]

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: