Danh mục
KHÁC
KHÁC
Nội bộ gửi CV hồ sơ ứng viên
Cảm ơn bạn đã gửi CV ứng viên về hệ thống tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã gửi CV ứng viên về hệ thống tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã làm thực hiện công việc đúng chuẩn, gửi CV ứng viên tiềm năng theo đúng cách để hệ thống quản lý tuyển dụng trên AROMA Smart có thể xử lý được...

Đọc tiếp