Danh mục
Học nói tiếng anh qua video phim Extra

Học nói tiếng anh qua video phim Extra


Học nói tiếng anh qua video giúp bạn cải thiện kỹ năng nói rất hiệu quả. Bởi vì, các bộ phim có diễn xuất sinh động, giọng lồng tiếng rõ nét, do đó việc học tiếng anh sẽ trở nên thú vị mà không gây cảm giác chán nản.

Học nói tiếng anh không hề dễ, nhưng nếu bạn có phương pháp học phù hợp thì việc nâng cao kỹ năng nói không quá khó. Bộ phim Extra mà Aroma giới thiệu trong bài viết này rất thú vị, với giọng lồng tiếng sinh động, to rõ, đồng thời có phụ đề tiếng anh để bạn tiện theo dõi.

Còn bây giờ, hãy cùng Aroma học nói tiếng anh qua video phim Extra này nhé:

 

Lời thoại Ý nghĩa
“This is the story of Bridget and Annie, who share a flat in London, and the boys next door, Nick and his friend Hector from Argentina. Annie and Hector want to be together. Bridget wants to meet a new man. And Nick wants to be rich and famous” “Đây là câu chuyện của Bridget và Annie, hai người cùng sống chung trong một căn hộ ở London, và những chàng trai cạnh cửa, Nick và bạn của anh ta Hector đến từ Argentina. Annie và Hector muốn trở thành người yêu của nhau. Bridget muốn hẹn hò với một người đàn ông mới. Còn Nick muốn trở nên giàu có và nổi tiếng”
–  Charley, look at that

–  Hola, Charley

–  What’s wrong?

–  Shaving cream!

–  Whipping cream!

–  Hector

–  Next time you go shopping…

–  Kitchen, bathroom, OK?

–  Bathroom, kitchen, got it

–  What are you watching?

–  It’s a dog show

–  I like that!

–  I didn’t you liked dogs

–  I didn’t know you liked dogs

–  I don’t like dogs

–  I like those women with their dogs

–  Charley likes the dogs

–  The lady dogs

–  “You can enter the dog show this year and win two thousand pounds

–  What?

–  Hector, slap me

–  Thanks

–  How much did she say?

–  Two thousand pounds

–  We must enter this dog show with Charley

–  All right, let’s do it

–  Yes!

–  Oh, no

–  Charley, nhìn kìa

–  Xin chào, Charley

–  Chuyện gì thế?

–  Kem cạo râu!

–  Kem bông tuyết!

–  Hector

–  Lần tới anh đi mua sắm đi…

–  Nhà bếp, phòng tắm,OK?

–  Phòng tắm, nhà bếp, hiểu rồi

–  Anh đang xem gì vậy?

–  Đó là chương trình dành cho chó

–  Tôi thích nó!

–  Tôi không thích chó

–  Tôi không biết anh thích chó

–  Tôi không thích chó

–  Tôi thích những người phụ nữ cùng với con chó của họ

–  Charley thích chó

–  Những con chó cái

–  “Bạn có thể tham gia chương trình dành cho chó trong năm này, và chiến thắng 2 nghìn pound”

–  Cái gì?

–  Hector, tát tôi đi

–  Cảm ơn

–  Cô ta nói bao nhiêu nhỉ?

–  2 nghìn pound

–  Chúng ta phải tham gia chương trình này với Charley

–  Được rồi, hãy làm điều đó đi

–  Đồng ý !

–  Oh, không

–  Hello, Earth to Bridget

–  Bridget!

–  What are you looking for?

–  My new T- shirt. I’m meeting my boyfriend…

–  What boyfriend?

–  My new boyfriend

–  Tell me everything

–  Well…His name’s Philip, he’s very elegant and…

–  Xin chào, Trái đất tới Bridget

–  Bridget!

–  Cô đang tìm gì thế?

–  Chiếc áo phông mới của tôi. Tôi đang hẹn hò với bạn trai,…

–  Bạn trai ư?

–  Bạn trai mới của tôi

–  Hãy kể cho tôi về mọi thứ đi

–  Chà…Tên anh ấy là Philip, anh ấy rất thanh lịch và…

–  Annie, we’ve had a really…good …idea!

–  Wait

–  Careful

–  We’ve just seen a dog show on TV

–  Yes, that’s right

–  A really good dog show

–  Do you like dog shows, Annie?

–  I…hate them!

–  They are cruel

–  Not all dog shows, Annie

–  Yes, Nick, all dog shows

–  They are…They are…horrible

–  You have to respect animals

–  Yeah, yeah

–  Yeah, yeah, You are so right, Annie

–  So what shell we do?

–  We will have to train Charley ourselves without Annie knowing

–  Annie, chúng tôi có một ý tưởng cực kỳ hay!

–  Chờ đã

–  Cẩn thận

–  Chúng tôi vừa xem chương trình dành cho chó trên TV

–  Vâng, đúng rồi

–  Một chương trình dành cho chó rất hay

–  Cô có thích chương trình này không, Annie?

–  Tôi…ghét chúng

–  Chúng độc ác

–  Không phải tất cả chương trình nào cũng vậy, Annie

–  Vâng, Nick, tất cả chương trình dành cho chó

–  Chúng thật…chúng thật…kinh khủng

–  Cô phải tôn trọng động vật

–  Yeah, yeah

–  Yeah, yeah, cô đúng, Annie

–  Vậy chúng ta phải làm gì?

–  Chúng ta sẽ huấn luyện Charley mà không cho Annie biết

 

–  Hey

–  Forget that…read this

–  What? How to train your dog?

–  Now we can train Charley

–  Charley. Here, boy

–  Sit! Good dog. Good trainer

–  Charley’s not there?

–  Annie has taken him to the vet

–  The vet? The vet. The animal doctor

–  Well, we can still start training

–  We can? How?

–  Sit!

–  I said “sit”

–  Sit

–  Good boy, good boy

–  Now roll over

–  Roll over

–  Good doggie, Charley

–  Roll over

–  Roll over, Hector

–  Good boy!

–  Good boy, Hector. Good boy

–  Now, now, I…

–  I want to be the dog

–  No, no, I am the dog

–   I want…

–  Này

–  Quên nó đi…đọc cái này

–  Cái gì? Bí kíp luyện chó

–  Bây giờ chúng ta có thể luyện Charley

–  Charley. Đây, anh bạn

–  Ngồi xuống! Tốt lắm. Bậc thầy

–  Charley không có ở đây?

–  Annie đã đưa nó đến bác sỹ thú y

–  Bác sỹ thú y? Bác sỹ thú y. Bác sĩ cho động vật

–  Chà, chúng ta vẫn có thế bắt đầu huấn luyện

–  Chúng ta có thể? Như thế nào?

–  Ngồi xuống!

–  Tôi nói “ngồi xuống”

–  Anh bạn tốt, anh bạn tốt

–  Giờ hãy lăn tròn

–  Lăn tròn

–  Chó ngoan, Charley

–  Lăn tròn

–  Lăn tròn, Hector

–  Anh bạn tốt!

–  Anh bạn tốt, Hector. Anh bạn tốt

–  Giờ thì, giờ thì, tôi…

–  Tôi muốn trở thành chó

–  Không, không, tôi là chó

–  Tôi muốn….

 

–  I don’t know these people

–  Hi, Bridget

–  Well, they’re not my friends

–  What are they doing?

–  Well, you’ve heard of yoga?

–  Yes

–  Well, this is a new type of yoga – dog yoga

–  Yeah, dog yoga

–  Do – ga

–  Fantastic!

–  Come on, Bridget, introduce me to these spiritual boys

–  Philip

–  Hector, and Nick

–  Hiya

–  Are dogs allowed on the sofa?

–  Maybe we shout eat out

–  Come on, Philip

–  I don’t like that man

–  I don’t think he like you either

–  Tôi không biết những người này

–  Xin chào, Bridget

–  Vâng, họ không phải bạn của tôi

–  Họ đang làm gì vậy?

–  Này, bạn đã nghe nói về yoga chưa?

–  Có

–  Vâng, đó chính là kiểu mới của yoga – yoga kiểu chó

–  Yeah, yoga kiểu chó

–  Do – ga

–  Tuyệt vời

–  Lại đây, Bridget, hãy giới thiệu cho anh biết những chàng trai đầy tinh thần này

–  Philip

–  Hector và Nick

–  Xin chào đằng ấy

–  Những con chó được phép ngồi trên ghế sofa?

–  Tôi không thích người đàn ông kia

–  Tôi không nghĩ rằng anh ta cũng thích anh

–  Was that Bridget’s new boyfriend?

–  Yep

–  That’s right, Charley, he’s a bad man

–  Top dog

–  Kia có phải là bạn trai mới của Bridget?

–  Đúng vậy

–  Chính xác, Charly, Anh ta là một gã tồi

–  Con chó lớn nhất

–  Come on, Charley

–  Wait

–  Where are you talking him?

–  For a walk

–  Time to train Charley

–  Let me take him

–  You’ll take him for a walk?

–  Yeah

–  OK

–  Where’s the kettle?

–  Bridget

–  I’ll buy Charley a nice ribbon. Then the lady dogs will love him

–  Hey, Charley. Come on, walkies!

–  Ney, Nick. Catch!

–  Lại đây nào, Charley

–  Chờ đã

–  Anh đang nói chuyện với nó ở đâu vậy?

–  Lúc đi bộ

–  Đã đến lúc để huấn luyện Charley rồi

–  Để tôi đưa nó đi

–  Anh sẽ đưa nó đi dạo bộ

–  Yeah

–  OK

–  Ấm nước ở đâu?

–  Bridget

–  Tôi sẽ mua cho Charley một dải ruy – băng thật đẹp. Sau đó, những con chó cái sẽ yêu nó

–  Này, Charley. Lại đây nào, …

–  Này, Nick. Bắt lấy nó!

–  Bridget, that’s my Walkman

–  Well, you take my things

–  I don’t take your things

–  Yes, you do

–  Where’s my necklace, then?

–  I haven’t got your necklace

–  Well, I think you have. Any my photo frame

–  I haven’t got your photo frame

–  Yes, you have

–  I haven’t!

–  Yes, you have

–  Girls, girls, please

–  Don’t touch my things

–  Hello, hello

–  I didn’t touch your things

–  Sit!

–  Bridget, đây là walkman của tôi

–  Chà, cô lấy đồ của tôi

–  Tôi không lấy đồ của cô

–  Có, cô có lấy

–  Cái vòng cổ của tôi đâu?

–  Tôi không lấy vòng cổ của cô

–  Ồ, tôi nghĩ là cô có đấy. Cả khung ảnh của tôi nữa

–  Tôi không lấy khung hình của cô

–  Có, cô có lấy

–  Tôi không!

–  Có, cô có lấy

–  Này các cô gái, làm ơn

–  Đừng động vào đồ của tôi

–  Xin chào, xin chào

–  Tôi không động vào đồ của cô

–  Ngồi xuống!

–  Annie is so angry

–  What have you done?

–  Me? Nothing

–  She has been fighting with Bridget

–  The girls have been fighting. I missed it

–  Anyway, how was your walk with Charley?

–  Great!

–  Women love Charley

–  Nick, what a handsome dog you have

–  Look, I’ve brought him a ribbon for the show

–  And where is he?

–  Where is who?

–  Charley, the dog

–  “Stay there, good boy”

–  A quick pint

–  You are too cruel to own a dog. He is safe with me

–  But he was only tired up at that lamppost for…a bit

–  What’s going on?

–  It’s called…dog yoga

–  Very nice

–  Oh no. Not dog yoga again

–  Talking of dogs, where is Charley?

–  He’s asleep

–  He’s ill

–  He’s having his hair cut

–  He’s busy

–  So he’s asleep and ill and busy, and having his hair cut?

–  Yeah

–  OK

–  We have to get Charley back!

–  Annie rất là tức giận

–  Anh đã làm những gì?

–  Tôi ư? Chẳng gì cả

–  Cô ấy chiến tranh với Bridget

–  Các cô gái chiến tranh nhau. Tôi đã bỏ lỡ nó

–  Dù sao, anh đang đi bộ với Charley?

–  Tuyệt!

–  Phụ nữ rất thích Charley

–  Nick, anh đang có một chú cho rất đẹp đấy

–  Nhìn kìa, tôi đã mua cho nó một dải ruy – băng để biểu diễn

–  Vậy nó đang ở đâu?

–  Ai đang ở đâu?

–  Charley, con chó

–  “Ở yên đó, anh bạn tốt”

–   Một chai rượu nhanh

–  Anh quá là tệ để sở hữu một con chó. Nó an toàn khi ở với tôi

–  Nhưng anh chỉ mệt mỏi vì cột đèn làm cho…một chút

–  Chuyện gì đang diễn ra vậy?

–  Nó gọi là yoga kiểu chó

–  Rất tuyệt

–  Ôi không, đừng làm nó lần nữa

–  Nói về các con chó, Charley đâu?

–  Nó đang ngủ

–  Nó bị ốm

–  Nó cắt tóc

–  Nó bận

–  Vậy nó đang ngủ và bị ốm và bận, và cắt tóc?

–  Yeah

–  OK

–  Chúng ta phải đưa Charley quay về

 

–  The other phone is ringing. See you later. Bye

–  Yeah!

–  Hello?

–  Police?

–  What?

–  You found our dog!

–  Great, thank very much

–  Bye

–  But…if the police have found our dog…whose dog has Nick found?

–  Sorry. I’m sorry

–  Look. I’m sorry. I thought it was mine!

–  Up, up, up

–  Good dog, Up..Don’t…

–  Hello

–  Nick where are you?

–  The police station?

–  You took a dog from an old woman?

–  Nick, how could you?

–  OK

–  I am coming

–  Một cuộc điện thoại đang đổ chuông. Hẹn gặp lại bạn. Tạm biệt

–  Yeah!

–  Xin chào?

–  Cảnh sát?

–  Cái gì?

–  Anh đã tìm thấy chó của!

–  Tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều

–  Tạm biệt

–  Nhưng…nếu cảnh sát tìm thấy chó của chúng ta …vậy con chó mà Nich tìm thấy là con nào?

–  Xin lỗi. Tôi xin lỗi

–  Nhìn kìa. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nó là của tôi!

–  Nhảy, nhảy, nhảy

–  Chó tốt…Nhảy…Đừng…

–  Xin chào

–  Nick, anh đang ở đâu?

–  Anh đã bắt con chó từ một bà già?

–  Nick, làm sao anh có thể?

–  OK

–  Tôi tới ngay đây

 

–  That woman, she really went for you, and she was old!

–  I thought she was Mike Tyson’s mother

–  We must go, the dog show

–  Hi, guys

–  Hi, Charley

–  Why are you wearing that?

–  We were taking photographs

–  Were we?

–  Yes

–  Taking photographs?

–  Yes

–  I’m meeting Philip tonight, and I can’t find my earrings

–  Come on, they must be somewhere

–  You

–  You’ve stolen them

–  I told you, I haven’t stolen anything

–  Yes, you have. You’re a thief

–  I’m not a thief…I’m..

–  Whoa, ladies, no fighting here

–  Break it up

 

–  Người phụ nữ kia, bà ấy thực sự đã gọi anh, và bà ấy đã già!

–  Tôi nghĩ bà ấy là mẹ của Mike Tyson

–  Chúng ta phải đi, chương trình dành cho chó

–  Này, các cậu

–  Xin chào, Charley

–  Tại sao anh mặc như thế kia?

–  Chúng tôi đang chụp ảnh

–  Chúng tôi đang?

–  Đúng

–  Chụp ảnh?

–  Vâng

–  Tôi hẹn hò với Philip tối nay, và tôi không thể tìm thấy hoa tai của mình

–  Lại đây, chúng có thể ở nơi nào đó

–  Cô

–  Cô đã lấy chúng

–  Tôi đã nói với cô rồi, tôi không ăn cắp cái gì cả

–  Có, cô có. Cô là một tên trộm

–  Tôi không phải là tên trộm…tôi không

–  Whoa, các quý cô, không chiến tranh ở đây

–  Thôi ngay

–  Where’s the fridge?

–  Hello and welcome to Croft’s Dog show

–  Bridget!

–  A dog show, how stupid

–  Where is the fridge?

–  Where’s Charley?

–  Charley?

–  Charley and the fridge have gone

–  Charley has taken the fridge

–  Well, it will be a great day here at Croft’s this annual event….

–  Charley

–  …with the culmination of months of work for dog owners everywhere

–  These dogs are trained to the highest standards and are a credit to their owners

–  It looks hopeful

–  Oh yes

–  It looks very hopeful. Look at her!

–  Look after Charley

–  Hey, hello there

–  Who’s that woman?

–  It’s a very big dog

–  Yes. I know

–  Your attention, please. The dog show winner is…Charley, with his trainers Hector and Nick

–  We’ve won, we’ve won

–  Two thousand pounds!

–  Well, if Charley wins, then that’s different

–  And you won two thousand pounds

–  Well, not exactly

–  We won two thousand pounds to spend in Dog’s Heaven

–  This is great

–  Smells nice and..gets rid of fleas

–  I’m ready, Philip

–  Bridget ..you look nice

–  We’re going out for dinner, a very romantic dinner

–  You stupid dog, get off me

–   Charley, stop it!

–  What is he doing?

–  Get off him?

–  What?

–  My scarf!

–  My jewellery

–  My photo frame and more!

–  Philip, you’ve been stealing our things

–  You’re the thief

–  Well, I…

–  I…

–  Get him, Charley!

–  Charley, Charley, Charley

 

–  Tủ lạnh đâu rồi?

–  Xin chào, và hoan nghênh đến với chương trình dành cho chó của Croft

–  Bridget!

–  Một chương trình dành cho chó, thật là ngu ngôc!

–  Tủ lạnh đâu rồi?

–  Charley đâu rồi?

–  Charley?

–  Charley và tủ lạnh đã biến mts

–  Charley đã lấy tủ lạnh

–  Vâng, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời tại sự kiện hàng năm của Croft

–  Charley

–  …với lúc cao trào trong công việc của tháng dành cho những chủ sở hữu chó ở khắp nơi

–  Những chú đó đã được huấn luyện theo tiêu chuẩn cao nhất và là một khoản tiền dành cho chủ sở hữu

–  Có vẻ đầy hy vọng. Hãy nhìn cô ấy!

–  Hãy chăm sóc Charley

–  Này, xin chào bạn

–  Người phụ nữ kia là ai?

–  Là một con chó lớn

–  Vâng. Tôi biết

–  Vui lòng chú ý. Con có chiến thắng trong chương trình này là…Charley, với người đào tạo Hector và Nick

–  Chúng ta đã chiến thắng

–  2 nghìn pound

–  Chà, nếu Charley thắng, thì đó là khác biệt

–  Và anh đã chiến thắng 2 nghìn pounds

–  Vâng, không chính xác lắm

–  Chúng tôi chiến thắng 2 nghìn pounds để tiêu xài vào Thiên đường của chó

–  Cái này tuyệt đấy

–  Mùi vị thơm ngon, và thoát khỏi con bọ chét

–  Em đã sẵn sàng, Philip

–  Bridget, trông em thật tuyệt !

–  Chúng tôi sẵn sàng đi ăn tối, một bữa ăn lãng mạn

–  Mày là con chó ngu ngốc, tránh xa tao ra

–  Charley, dừng lại

–  Anh ta đang làm gì vậy?

–  Tránh xa tao ra

–  Cái gì ?

–  Khăn quàng cổ của tôi

–  Vòng của tôi

–  Khung hình và nhiều thứ nữa

–  Philip, anh đã ăn cắp đồ của chúng tôi

–  Anh là tên trộm

–  Vâng, tôi…

–  Bắt lấy hắn, Charley

–  Charley, Charley, Charley

Câu chuyện khá là hài hước phải không các bạn ? Còn rất nhiều tập phim thú vị Extra thú vị nữa, các bạn nhớ đón xem series học tiếng anh căn bản qua phim Extra nhé!

Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng cực chất


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: