Danh mục
Học tiếng anh cơ bản với các câu hỏi về phim ảnh

Học tiếng anh cơ bản với các câu hỏi về phim ảnh


Các bạn cũng có thể thấy người nước ngoài sử dụng thì quá khứ và quá khứ hoàn thành để nói về điều đã xảy ra. Vậy trong bài học tiếng anh cơ bản ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học gì đây, hãy cùng xem nha:

hoc-tieng-anh-co-ban-voi-cac-cau-hoi-ve-phim-anh

Học tiếng anh cơ bản với các câu hỏi về phim ảnh

Do you have a favorite genre of movie — bạn có đặc biệt yêu thích thể loại phim nào không

I love drama, I love comedy. But my favorite is drama. — tôi thích phim kịch tính, tôi cũng thích phim hài, nhưng loại phim tôi thích nhất là kịch tính cao.

Do you think there is too much violence in movies?

I think sometimes, some film portray violence a little too graphically. But I feel that if it helps the plot along and there is sort of a point to the violence then it is ok. But unnecessary violence really turns me off.  — Tôi nghĩ đôi khi, một số bộ phim thể hiện một chút bạo lực qua đồ họa. Nhưng tôi cảm thấy rằng nếu nó giúp làm bộ phim hay hơn và chỉ có một chút thì cũng bình thường thôi. Nhưng bạo lực mà không cần thiết thực thì thật là thất vọng.

So do you choose to go see movies if you know there are going to be violence? — bạn có đi xe phim không nếu biết bộ phim đó có chứa cảnh bạo lực.

I usually tend to see film that get good reviews or are by filmmakers whom I admire. I do not think violence would really, you know sway me one way or the other.  — Tôi chỉ xem những bộ phim đã có những lời bình luận tốt hoặc các bộ phim đó được đạo diễn bởi các nhà làm phim mà tôi ngưỡng mộ. Tôi không nghĩ là bạo lực có thể, bạn biết đó, làm ảnh hưởng tới tôi theo bất kỳ cách nào.

Do you ever go to see violent movies yourself? — bạn có bao giờ tự đi xem phim bạo lực không.

Yes, I have seen violent movies – thrillers and movies of that nature. — có chứ, tôi đã từng xem phim bạo lực, đầy cảnh sợ hãi và những thảm họa thiên nhiên.

Can violent movies be dangerous? — bạn có nghĩ phim bạo lực là nguy hiểm không.

I think people are dangerous. I do not know that movies are dangerous. — tôi nghĩ con người mới nguy hiểm chứ không phải do những bộ phim bạo lực.

Should children be allowed to see violent movies? —- trẻ con có nên được phép xem phim bạo lực.

No I do not think children need to be watching violent movies — không, tôi không nghĩ là những đứa trẻ nên xem phim bạo lực.

What is your feeling about violence?  Is it harmful particularly to children — Cảm nghĩ của bạn về bạo lực. Nó có ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ không.

It is. I think violence is harmful, especially in movies. Children of certain ages should not see violent movies because they are a little more influential and do not have the judgment skills that adults too. — Tất nhiên rồi, Tôi nghĩ là bạo lực rất có hại, đặc biệt trong các bộ phim. Trẻ con còn nhỏ không nên xem phim bạo lực bởi vì chúng ảnh hưởng ít nhiều và chúng lại không có kỹ năng đánh giá như người lớn.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về câu hỏi này, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận cuối bài hoc tieng anh co ban này bạn nhé. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của bạn đọc.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: