Danh mục
Học tiếng anh qua bài hát King Of The World (Blue)

Học tiếng anh qua bài hát King Of The World (Blue)


Blue là cái tên boyband đã quá quen thuộc với người yêu nhạc Âu Mỹ ở Việt Nam. “King of the World” là ca khúc đánh dấu sự trở lại của nhóm trong nửa đầu năm 2015. Cùng học tiếng anh qua bài hát King Of The World với Aroma nhé:

học tiếng anh qua bài hát king of the world

HỌC TIẾNG ANH QUA LỜI BÀI HÁT ‘KING OF THE WORLD’

 Take me back to the time,
We would talk all night
Those healing words I never heard
Put my world to right
She told me you don’t see what I can see

Đưa tôi trở về quá khứ
Chúng tôi sẽ nói chuyện cả đêm
Những lời nói chữa lành tôi chưa từng nghe
Đặt thế giới của tôi về đúng quỹ đạo
Cô ấy nói rằng tôi đã không thấy những gì tôi có thể thấy

 This life is full of possibility
She gave me more than gold, gave me all I need
Without her I’m a poor man

Cuộc sống này đầy những triển vọng
Cô ấy cho tôi những điều quý hơn vàng, cho tôi tất cả tôi cần
Nếu không có cô ấy, tôi là một người đàn ông nghèo khó

I’d be the KING OF THE WORLD
If you were by my side
‘Cause when you gave me your love
I was the richest man alive
Now I’m broken, hopin’ you’ll come back in my life
I’d be the KING OF THE WORLD
If you were here tonight!

 Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở bên cạnh tôi
Bởi khi em cho tôi tình yêu của em
Tôi là người đàn ông giàu có nhất trên đời
Giờ đây tôi đang gục ngã, hi vọng em sẽ quay về bên đời tôi
Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở đây bên tôi đêm nay!
Remember when way back then we’d lie there in the dark
My best friend, you say it would never end

Hãy nhớ khi xưa chúng ta nằm đó trong bóng tối
Người bạn tốt nhất của tôi, em nói rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc

 As we looked up to the sky
She showed me how to be all that I could be
Broken into my heart, and set me free
She gave me reason to believe,
Without her I’m a poor man!

Nếu chúng ta ngước nhìn lên bầu trời
Cô ấy cho tôi thấy làm thế nào để trở thành người tôi có thể trở thành
Bước vào trái tim tôi, và khiến tôi tự do
Cô ấy đã cho tôi lý do để tin rằng,
Nếu không có cô ấy, tôi là một người đàn ông nghèo khó!

 I’d be the KINGD OF THE WORLD
If you were by my side
‘Cause when you gave me your love
I was the richest man alive
Now I’m broken, hopin’ you’ll come back in my life
I’d be the KINGD OF THE WORLD
If you were here tonight!

Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở bên cạnh tôi
Bởi khi em cho tôi tình yêu của em
Tôi là người đàn ông giàu có nhất trên đời
Giờ đây tôi đang gục ngã, hi vọng em sẽ quay về bên đời tôi
Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở đây bên tôi đêm nay!

Ooh oh oh oh
Ooh oh oh oh
Come back in my life
Ooh oh oh oh
Ooh oh oh oh
I need you here tonight,
Without her I’m a poor man!

Ooh oh oh oh
Ooh oh oh oh
Hãy quay về bên đời tôi
Ooh oh oh oh
Ooh oh oh oh
Tôi cần em ở đây tối nay,
Nếu không có cô ấy, tôi là một người đàn ông nghèo khó!

I’d be the KINGD OF THE WORLD
If you were by my side
‘Cause when you gave me your love
I was the richest man alive
Now I’m broken, hopin’ you’ll come back in my life
I’d be the KINGD OF THE WORLD
If you were here tonight!

Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở bên cạnh tôi
Bởi khi em cho tôi tình yêu của em
Tôi là người đàn ông giàu có nhất trên đời
Giờ đây tôi đang gục ngã, hi vọng em sẽ quay về bên đời tôi
Tôi sẽ là ông hoàng của thế giới
Nếu em ở đây bên tôi đêm nay!

Hãy highlight hoặc note ra những từ mới trong lời bài hát, sau đó học lời bài hát đến khi bạn vừa thuộc vừa hiểu nghĩa mà không cần nhìn qua cột “Lời dịch” nữa. Khi đó bạn đã hoc tieng anh qua bai hat King Of The World có hiệu quả rồi đấy!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: