Danh mục
Học từ vựng: Núi lửa Hawaii có thể hoạt động trở lại

Học từ vựng: Núi lửa Hawaii có thể hoạt động trở lại


Học từ vựng mỗi ngày một cách sinh động và thực tế qua sự kiện núi lửa Hawaii có thể hoạt động trở lại. Vừa học từ, vừa học nghe và phát âm chuẩn.

Núi lửa Kilauea ở Hawaii thu hút 2 triệu du khách tới đây mỗi năm để chụp ảnh những dòng nham thạch kỳ thú chảy ra từ núi lửa này.

Nhưng các khoa học gia vừa phát hiện những đợt núi lửa phun là khá thông thường trong suốt quá trình lịch sử của núi lửa này. Nếu hiện tượng này trở lại thì nó sẽ có những hệ quả cho nền kinh tế Hawaii.

CLICK ĐỂ NGHE TÒAN BÀI

BÀI NGHE
There’s no doubting Kilauea’s beauty. Its frequent lava flows running down to the ocean’s edge are a big attraction.
But scientists say their latest research indicates that explosive eruptions of ash and rock have been far more common in the past than the gentle, photogenic outflowsseen today.
By studying the charred remains of plants caught up in historic blasts, they’ve established that Kilauea’s moreviolent mode has dominated the last 2,500 years.
A classic example was 1790, when the volcano hurled rock and ash at island inhabitants, killing many hundreds of people. The event remains the most lethal known eruption in America.
Scientists say it’s not possible to predict if this violent behaviour will return but should it come back, large parts of Hawaii Volcanoes National Park would be off-limits for a long time.
Scientists say there should be ample warning of a change in behaviour so it’s not something local people should worry about just now.

CLICK ĐỂ NGHE TỪ VỰNG

TỪ VỰNG
no doubting không nghi ngờ gì
lava flows dòng nham thạch
gentle êm dịu, nhẹ nhàng, từ tốn
outflows luồng, dòng chảy (ra)
the charred remains những gì đã cháy thành than còn sót lại
violent mode tình trạng/cung cách mạnh mẽ, dữ dội
lethal (gây) chết người
to predict dự đoán, dự báo
off-limits khu vực cấm vào
warning cảnh báo


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content