Danh mục
Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 2

Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 2


Tiếp tục Series học từ mới tiếng anh qua video VOA Learning English. Hôm nay, Aroma xin giới thiệu một bản tin kinh tế có chủ đề “Market For Illegally Made Goods Reaches $461 Billion” ( tạm dịch: Thị trường đối với hàng hóa xuất xứ bất hợp pháp đạt 461 triệu đô). Mời các bạn cùng luyện nghe và bổ sung list từ mới về lĩnh vực kinh tế hữu ích!

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=eQ_v75vu_94&list=PL6FA614EF0CB2AD82&index=2

1.Nội dung bản tin tiếng anh qua video

A new report shows consumers spent $461 billion globally on counterfeit and pirated goods. The report says that type of illegal trade continues to grow. Counterfeit and pirated goods are illegally–made copies of products. They are made and sold without the permission of the owner. Intellectual property rights, such as copyrights and patents, are forms of ownership that can be difficult to enforce in international trade. Counterfeit goods can trade through many countries before reach the place where they are sold.

The OECD says the amount of money earned from fake goods may be higher than the illegal drug trade. It warns that the scales of pirated products may even finance terrorist and criminal groups. The Deputy Secretary General of the OECD, Doug Frantz, says the sales of such products provided some of the financing for the terror attacks at the French magazine Charlie Hebdo. Frantz also says that counterfeiting creates products that endanger lives. He says examples include auto parts that fail, medicines that make people sick and toys that harm children. Products from the United States, Italy, France, Japan, and Germany are the ones most often copied. China, it says, produces the most counterfeit goods. However, criminals are also illegally copying Chinese made products. Thirty – four nations in Asia, Europe, and North and South America are OECD members.

2.Từ vựng tiếng anh cần ghi nhớ qua video

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Consumer /kənˈsjuː.mər/ Người tiêu dùng
Counterfeit /ˈkaʊn.tə.fɪt/ Giả mạo
Goods /ɡʊdz/ Hàng hóa
Illegal /ɪˈliː.ɡəl/ Bất hợp pháp
Product /ˈprɒd.ʌkt/ Sản phẩm
Intellectual property /ɪn.təlˌek.tju.əl ˈprɒp.ə.ti/ Sở hữu trí tuệ
Copyright /ˈkɒp.i.raɪt/ Bản quyền
Enforce /ɪnˈfɔːs/ Thực thi, tuân theo
Patent /ˈpeɪ.tənt/ Bằng sáng chế
Ownership  /ˈəʊ.nə.ʃɪp/ Quyền sở hữu
International Trade /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl,treɪd/ Thương mại quốc tế
Terrorist /ˈter.ə.rɪst/ Khủng bố
Criminal /ˈkrɪm.ɪ.nəl/ Tội phạm

3.Bài dịch tiếng anh qua video

Một báo cáo mới cho biết người tiêu dùng chi 461 tỷ đô la trên toàn cầu về hàng giả và hàng lậu. Báo cáo cho thấy rằng các kiểu thương mại bất hợp pháp vẫn tiếp tục phát triển. Hàng giả và hàng lậu là những sản phẩm được sản xuất bất hợp pháp. Chúng được sản xuất và tiêu thụ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, và bằng sáng chế là các hình thức sở hữu có thể khó thực thi trong thương mại quốc tế. Những hàng hóa giả mạo có thể buôn bán qua nhiều quốc gia trước khi đến nơi mà chúng được bán.

Theo OECD cho biết rằng số tiền thu được từ hàng hóa giả mạo này có thể cao hơn buôn bán ma túy bất hợp pháp. Điều này cảnh báo rằng quy mô của các sản phẩm vi phạm bản quyền thậm chí có thể tài trợ cho các tổ chức khủng bố và tội phạm. Phó Tổng thư ký của OECD, ông Doug Frantz cho biết việc bán các sản phẩm này cung cấp một lượng tài chính cho các vụ tấn công khủng bố theo Tạp chí Pháp Charlie Hebdo. Ngoài ra, ông Frantz cũng cho biết, việc giả mạo tạo ra các sản phẩm gây nguy hiểm cho cuộc sống. Ông đưa ra những ví dụ bao gồm các phẩm lỗi, những loại thuốc làm cho con người bệnh tật, và các loại đồ chơi gây hại đến trẻ em. Những sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, Ý, Pháp, Nhật Bản, và Đức là những sản phẩm được sao chép nhiều nhất. Trung Quốc là quốc gia sản xuất hàng giả nhiều nhất. Tuy nhiên, các tội phạm cũng đang sao chép bất hợp pháp các sản phẩm của Trung Quốc. 34 quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, và Nam Mỹ, Bắc Mỹ là những thành viên của tổ chức OECD.

Trên đây là bản tin kinh tế liên quan tới việc sản xuất hàng giả, hàng nhái. Chắc hẳn, bạn cảm thấy rất thú vị với phương pháp học tiếng anh qua video VOA đúng không? Aroma sẽ tiếp tục cập nhật nhiều bản tin hấp dẫn hơn nữa, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: