Danh mục
Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 3

Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 3


Tiếp tục series các video tiếng anh VOA Learning English, Aroma xin chia sẻ tiếp bản tin có chủ đề: World Bank Official Says Panama Papers Hurting Public Trust (tạm dịch: Quan chức Ngân hàng thế giới cho biết các bài báo của Panama đã làm giảm niềm tiên của công chúng). Hãy cùng hoc tu vung tieng anh qua video mien phi này cùng Aroma nhé!

Link video:  https://www.youtube.com/watch?v=1X4YgNiQ1mM&index=3&list=PL6FA614EF0CB2AD82

I.Nội dung bản tin tiếng anh qua video

Information from the newly released Panama Papers is hurting public trust, says a top World Bank official. Sri Mulyani Indrawati is the bank’s Managing Director. She warns the information may take everyday citizens less willing to pay taxes. She says this could reduce public money to pay for roads, schools or other government services. Sri Mulyani is calling on policymakers to cooperate by developing stronger laws. The information came from documents stolen from a law firm in Panama. They show how wealthy people and government leaders around the world hide their money to avoid paying taxes. Sri Mulyani says that could lower the amount of money governments collect. That would hurt the economies of countries that need to grow. Tom Cardamone works at the research group Global Financial Integrity. He says the money sheltered in Panama represents a large part of the economy of some countries. He says that more than a trillion dollars in illegal money is leaving developing country economies every year. This is far more than all the foreign aid and all the foreign investment that goes into these countries every year, he says. Sri Mulyani of the World Bank says that for real change to happen, countries will have to work closely together. Without international cooperation, it is going to be very hard to chase this tax avoidance, she says. Mulyani notes that slower growth around the world is worsening economic pressures in many nations, especially in the 40 weakest economies.

II.Từ vựng

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Release (n) /rɪˈliːs/ Phát hành, đăng tin
Citizen (n) /ˈsɪt.ɪ.zən/ Công dân
Policymaker (n) ˈpɑl·ə·siˌmeɪ·kər/ Người hoạch định chính sách
Wealthy (adj) /ˈwel.θi/ Giàu có
Shelter (v) /ˈʃel.tər/ Ẩn
Illegal (adj) /ɪˈliː.ɡəl/ Trái pháp luật
Avoidance (n) /əˈvɔɪ.dəns/ Sự hủy bỏ

III.Bài dịch

Thông tin từ các bài báo của Panama được phát hành mới đây đang làm tổn thương sự thật công chúng, một quan chức hàng đầu của Ngân hàng thế giới cho biết. Sri Mulyani Indrawati là Giám đốc điều hành của Ngân hàng. Bà cảnh báo thông tin có thể khiến các công dân không muốn trả thuế hàng ngày. Bà cho biết điều này có thể giảm tiền công để chi trả cho đường xá, trường học hoặc các dịch vụ khác của chính phủ. Sri Mulyani đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hợp tác bằng cách phát triển các luật mạnh mẽ hơn. Thông tin đến từ những tài liệu bị đánh cắp của một hang luật ở Panama. Họ cho thấy những người giàu có và các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới giấu tiền để tránh việc trả thuế. Sri Mulyani nói rằng có thể làm giảm đi số tiền mà chính phủ thu được. Điều đó sẽ làm tổn thương nền kinh tế của các quốc gia cần tăng trưởng. Tom Cardamone làm việc tại một nhóm nghiên cứu Global Financial Integrity. Ông cho rằng số tiền ẩn giấu ở Panama đại diện một phần lớn nền kinh tế của một số quốc gia. Ông nói rằng hơn một nghìn tỷ đô la tiền bất hợp pháp đang rời khỏi nền kinh tế của các quốc gia phát triển mỗi năm. Con số này cao hơn tất cả viện trợ nước ngoài và tất cả các khoản đầu tư nước ngoài vào các nước này hàng năm, ông cho biết. Sri Mulyani của Ngân hàng thế giới nói rằng để thay đổi thực sự xẩy ra, các nước sẽ phải làm việc chặt chẽ với nhau. Nếu thiếu sự hợp tác quốc tế, nó sẽ rất khó để theo đuổi việc tránh đánh thuế này, bà cho biết. Mulyani lưu ý rằng sự tăng trưởng chậm trên toàn thế giới đang gia tăng áp lực kinh tế ở nhiều quốc gia, đặc biệt là trong 40 nền kinh tế yếu nhất.

Quả là một bài báo súc tích nhưng mang lại nhiều vốn từ vựng bổ ích phải không? Aroma sẽ tiếp tục series hoc tu vung tieng anh qua video mien phi trong các phần sau, các bạn đừng bỏ lỡ để bổ sung thêm từ vựng tiếng anh cho mình mỗi ngày nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: