Danh mục
Hội thoại tiếng anh chuyện ngành nhân sự

Hội thoại tiếng anh chuyện ngành nhân sự


Trong bài viết hội thoại tiếng anh chuyện ngành nhân sự này, Aroma sẽ giới thiệu đến các bạn cách đề bạt tang lương với phòng nhân sự.

HUMAN-RESOURCES

Abigail: Hi, are you free for a quick chat? (Xin chào, anh có thời gian không, tôi muốn nói chuyện chút.)
Mark: Sure, come in, come in. Sit down. What can I do for you? (Có chứ, mời vào. Mời chị ngồi. Tôi có thể giúp gì cho chị.?)
Abigail: Okay. Well, it’s a bit difficult, but … I really feel that it’s about time that I had a pay rise. (ờ, khá khó, nhưng tôi thực sự thấy đến lúc cần yêu cầu tang lương.)
Mark: Okay and why do you feel like that? (Được rồi, chị thấy như nào về vấn đề này.)
Abigail:

Well, I have been here now for two years and in that time I’ve made good progressI really think that I’ve grown in the job and I’ve taken on a lot of responsibility. I just think it’s time that it was recognized and my efforts were rewarded. (Tôi đã làm ở đây được 2 năm và trong thời gian này, tôi đã thăng tiến tốt. Tôi nghĩ tôi đã tiến bộ trong công việc, và tôi cũng đã đảm nhận nhiều công việc. Tôi nghĩ đây là lúc được công nhận và nỗ lực được đền đáp.)

Mark: Right. So you feel that you’re on a low salary for your current position and current responsibilities, do you? (Đúng, vì vậy chị nghĩ chị đang có mức lương thấp ở vị trí và trách nhiệm của mình đúng không?)
Abigail: Yeah, I do believe that what I’ve contributed to the department over recent months means that I should be paid more. (Đúng, tôi rất tin rằng những gì tôi đã đóng góp xứng đáng được trả cao hơn.)
Mark: Okay, well, what kind of rise would you be looking for? (Vậy thì chị muốn tăng bao nhiêu?)
Abigail: Well, you know, I think that 3% on top of the usual annual rise with inflation isn’t too much to ask. (Như anh biết đó, tôi nghĩ 3% cho mức tăng hằng năm không phải là quá cao.)
Mark:

Three per cent… Hmm. Right, well, as you know, I can’t just give you a pay rise right now, just like that. I have to discuss with the other managers here. And, as you can imagine, there aren’t unlimited funds available for things like this. However, you might be pleased to hear that we are having a pay review meeting soon and I’ll make sure we discuss your request then. (3%. Được rồi, như chị biết đó, tôi chưa thể cho chị tăng lương ngay được. Tôi phải bàn với các quản lí ở đây. Không phải là không có ngân sách cho những việc như thế này. Tuy nhiên, chị cần biết chúng tôi sẽ mở một cuộc họp đề bạt và xem xét yêu cầu của chị.)

Abigail: Okay, fine. Should I put this request in writing as well? So we all have a record of this discussion? (Được rồi. Tôi có nên viết thư đề nghị không? Và các anh sẽ ghi lại buổi thảo luận chứ?)
Mark: Yes, that’d be a good idea. Email me and also copy it to human resources. (Đó là ý kiến hay. Gửi Mail cho tôi và gửi cho phòng nhân sự.)

Hãy chú ý vào những cụm từ in đậm. Đó chính là những cụm hữu ích cho bạn. Hãy đón chờ những bài viết hội thoại tiếng anh chuyện ngành nhân sự từ Aroma nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: