Danh mục
Hội thoại tiếng anh giao tiếp căn bản

Hội thoại tiếng anh giao tiếp căn bản


Người Việt có rất ít thời gian và không gian để luyện tiếng anh và hầu hết là luyện trong quá trình còn là học sinh, sinh viên. Sau quãng thời gian đi làm, họ ít tiếp xúc dẫn tới mất gốc và hổng kiến thức rất nhiều. Aroma xin gửi tặng bạn những mẫu cấu trúc và đoạn hội thoại tiếng anh cơ bản giao tiếp thường gặp hằng ngày sẽ giúp cải thiện trình độ tiếng anh và khả năng phản xạ nghe nói trong giao tiếp của bạn.

>> Bài luận tiếng anh

tiếng anh giao tiếp căn bản

Những mẫu câu này rất hay gặp trong các tình huống hằng ngày từ gặp gỡ, hẹn hò, mua thuốc, đi xe bus, đặt phòng khách sạn,…Cấu trúc câu đơn giản nhưng nếu không luyện tập hay xem qua, đôi khi gặp tình huống bạn trở nên lúng túng không phản xạ lại được.

Các mẫu câu thường gặp trong giao tiếp:

  • Introduce yourself: tự giới thiệu bản thân.

Hey George. It’s Lisa calling ( informal)
Hey George. Lisa đang gọi này ( không trang trọng)
Hello, this’s  Jolie Madison calling.
Xin chào, tôi là Jolie Madison ( qua điện thoại)
Hi. It’s Gerry from dentist’s office here.
Chào, tôi là Gerry đến từ phòng nha sỹ.

  • Asking to speak with someone: Yêu cầu nói chuyện với ai đó:

Is Fred in? ( informal)
Có Fred trong này không?(gián tiếp)
Is Jasson there, please?
Có Jasson ở đây không, làm ơn?
Can i talk to your sister?( informal)
Tôi có thể nói chuyện với chị gái của bạn không?(không trang trọng)
May i speak to Mr.Green, please?
Có thể cho tôi nói chuyện với Ngài Green không, làm ơn ?

  • Connecting someone: Kết nối với ai đó.

Just a sec. I’ll get him.
Đợi một chút để tôi gọi anh ta.
Hang on one second.
Đợi một tí.
Please hold and i’ll put you through to his office.
Làm ơn đợi một tí, tôi sẽ kết nối với phòng anh ấy.
One moment please.
Xin đợi một chút.
All of out operators are busy at this time. Please hold the next available person.
Các tổng đài viên đang bận. Xin quý khách giữ máy và chờ tổng đài viên

  • Making special requests: Làm một số yêu cầu đặc biệt.

Could you please repeat that?
Có thể nhắc lại điều đó không?
Would you mind spelling that for me?
Có thể đánh vần từ đó giùm tôi không?
Could you speak up a little please?
Có thể nói lớn lên một chút được không, làm ơn?
Can you speak a little slower please? My english isn’t very strong.
Có thể nói chậm lại một tí được không? Tiếng anh của tôi không tốt lắm.
Can you call me back? I think we had a bad connection.
Bạn có thể gọi lại tôi không? Đường truyền tệ quá
Can you please hold for a minute? I have another call.
Làm ơn chờ một tí, tôi có một cuộc gọi khác.

  • Taking a message for someone: Nhận tin nhắn cho ai đó.

I’m sorry, Lisa’s not here at the moment. Can i ask who’s calling?
Xin lỗi, Lisa không ở đây bây giờ, cho hỏi ai gọi vậy ạ?
I’m afraid he stepped out. Would you like to leave a message?
Tôi e là anh ấy đã ra ngoài. Bạn muốn để lại tin nhắn không?
He’s on lunch right now. Who’s calling please?
Anh anh đang ăn trưa, ai gọi vậy ạ?
He ‘s busy right now, Can you call again later?
Anh ấy đang bận, bạn vui lòng gọi lại sau nhé.
I’ll let him know you called.
Tôi sẽ nói cho anh ấy biết bạn gọi.
I make sure that she will get the message
Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhận được tin nhắn.

  • Leaving a message to someone: Để lại tin nhắn cho ai đó.

Yes. Can you tell him his wife called, please?
Vâng, có thể nói với anh ấy vợ anh ấy đã gọi không?
No, that’s okay. I’ll call back later
Không sao, Tôi sẽ gọi lại sau.
Thanks. Could you ask him to call Brian when he gets in.
Cảm ơn. Có thể nói anh ấy gọi cho Brian khi anh ấy về không?
Do you have a pen handy. I don’t think he has my number.
Bạn có bút không? tôi không nghĩ anh ấy có số của tôi.
Thanks, my number is 016890xxxxx
Cảm ơn, số của tôi là…

  • Confirming: Xác nhận.

Okay, i’ll get it all down.
Ok, tôi sẽ ghi chép lại

Click vào đây để tải thêm các mẫu giao tiếp từ đơn giản đến phức tạp: 
https://docs.google.com/document/d/1qpXzMBWsccLztnwg61l17ifrQAfAvX11_CV3RVn53Tg/edit?usp=sharing

Với những mẫu câu giao tiếp trên, hy vọng bạn sẽ luyện tập thường xuyên để có thể tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời sẽ yêu tiếng anh trở lại. Và nếu những mẫu câu này vẫn chưa đủ giúp bạn, nếu bạn còn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, rất đơn giản bạn chỉ cần liên hệ với aroma để kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ ngay hôm nay.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: