Danh mục
Idiom Power: Achilles’s Heel

Idiom Power: Achilles’s Heel


Idiom Power – Học thành ngữ tiếng Anh qua tranh

Cùng aroma học nghĩa và tìm bản dịch chính xác nhất cho thành ngữ “Achilles’ heel”.

Theo bạn, thành ngữ “Achilles’ heel” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?

 

%CODE9%

hoc thanh ngu tieng anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: