Danh mục
Kỹ năng trả lời 4 câu hỏi quan trọng phỏng vấn tiếng anh

Kỹ năng trả lời 4 câu hỏi quan trọng phỏng vấn tiếng anh


Các cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh đóng một vai trò rất quan trọng, người sử dụng lao động đã xem xét hồ sơ và thấy được tiềm năng ở ứng viên. Các cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh là một cách để người tuyển dụng lao động xác minh nếu các ứng cử viên thực sự phù hợp với môi trường và chuyên môn làm việc của công ty họ. Dưới đây là 4 kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng anh cho các câu hỏi quan trọng:

phong-van-tieng-anh-1

KĨ NĂNG TRẢ LỜI 4 CÂU HỎI PHÒNG VẤN QUAN TRỌNG BẰNG TIẾNG ANH

1. Why are you leaving your current position?

(Tại sao bạn rời bỏ công việc cũ?)

Câu trả lời đúng: Một cái gì đó ngắn, tích cực và không đặc biệt nhắc đến ai.

Ví dụ: ‘I didn’t find the work challenging enough, and that’s what I really like about this position’

(“Tôi đã không thấy công việc đó đủ tính thử thách – những gì tôi thực sự thích về vị trí này.”) Hãy luôn chuẩn bị để cung cấp các ví dụ.

Câu trả lời sai:

(I’m not really allowed to talk about it, for legal reasons…’)

‘Tôi không thực sự được phép nói chuyện về điều đó, vì lý do pháp lý … “

2. What do you know about the company?

(Bạn biết gì về công ty?) Nhiều nhà tuyển dụng hỏi câu hỏi phỏng vấn tiếng anh này để kiểm tra kỹ năng chuẩn bị của bạn như thế nào. Các trang web của công ty là nơi tốt nhất để bắt đầu việc tìm hiểu. Nếu bạn thể hiện bạn có nghiên cứu về công ty càng nhiều, càng chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy bạn muốn công việc này nhiều thế nào.

Câu trả lời đúng: Một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về công ty, bất kỳ ngày đáng nhớ nào (chẳng hạn như ngày thành lập),…

Câu trả lời sai:

‘Not that much, if I’m honest. I just really need the job.’

(‘Nói thật tôi không biết nhiều đến vậy. Tôi chỉ thực sự cần công việc. “).

Xem thêm bài viết: http://aroma.vn/kinh-nghiem-hoi-lai-phong-van-vien-bang-tieng-anh/

3. What are your greatest achievements?

(Thành tích lớn nhất của bạn là gì?)

Câu trả lời đúng: Bất cứ thành tich gì phù hợp với công việc. Ví dụ bạn được yêu cầu có khả năng lãnh đạo, bạn có thể trả lời bắt đầu bằng:

“I took charge of a group project which lead to excellent results.”

(Tôi chịu trách nhiệm cho một dự án nhóm đã có kết quả xuất sắc.)

Câu trả lời sai:

‘I can’t think of any at the moment’

(Tôi không nghĩ được thứ gì bây giờ)

‘They should all be on my CV’

(Nó có hết ở trong CV của tôi).

4. What salary are you looking for?

(Mức lương bạn tìm kiếm là bao nhiêu?) Thành thật với mong muốn cùa bản thân là phương án tốt, nhưng phải phù hợp với năng lực và hợp lí.

Câu trả lời đúng: Một mức lương thực tế nhưng không quá cụ thể

VD: ‘I‘m looking for a starting salary somewhere between £20,000 and £25,000’

(Tôi kiếm một mức lương khởi điểm ở khoảng giữa 20000 bảng – 25000 bảng)

Câu trả lời sai:

‘I won’t lie to you, I don’t come cheap…’

(Tôi sẽ không nói dối, tôi không làm công việc rẻ tiền…)

Phỏng vấn tiếng anh quả là một chuyện không hề dễ dàng, nhất là bằng một ngôn ngữ khác. Có rất nhiều kỹ năng phỏng vấn tiếng anh mà bạn phải luôn luôn trau dồi mới mong đạt được một kết quả tốt nhất.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: