Danh mục
Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp qua phim hoạt hình ngắn p2

Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp qua phim hoạt hình ngắn p2


Hôm nay, chúng ta hãy cùng học tiếng anh với bộ phim thú vị qua video luyện nghe tiếng anh giao tiếp qua phim hoạt hình ngắn p2  bạn nhé!

luyen-nghe-tieng-anh-qua-phim-hoat-hinh-p2

Luyện nghe tiếng anh giao tiếp qua phim hoạt hình ngắn Peppa Pig

– I am Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig, and this is Daddy Pig. — tôi là chú lợn Peppa. Đây là em trai của tôi George. Đây là mẹ lợn còn đây là bố lợn.

It is a school day for Peppa and her friends.  — Hom nay là ngày mà Peppa và các bạn của cô ấy phải đến trường.

– Children, today we will be learning all about numbers. Does anybody know what numbers are for? — Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về các con số. Có bạn nào biết các con số dung để làm gì không.

– Are numbers for counting? —- có phải các con số dung để đếm không ạ

– Yes, Peppa. Who would like to do some counting for now? — đúng rồi Peppa ạ. Ai có thể đếm cho cô không?

– Me! Me! Me! — em ! em! Em

– Ok! Pedro — được rồi Pedro nào

– one! Two! Three! Four! — 1, 2, 3, 4

Pedro has counted to four —Pedro đã đếm đên 4

– Well done Pedro — làm tốt lắm Pedro ạ

– Can anyone count higher than four? — có ai có thể đếm nhiều hơn 4 không?

– Me! Me! Me! — em em em

– Rebecca! — nào Rebeccca.

– one! Two! Three! Four! Five! Six! Seven. — 1, 2, 3, 5,6,7

– Rebecca has counted to seven — Rebecca đã đếm đến 7

– Excellent Rebecca — làm tốt lắm Rebecca

– Madam Gazelle? — thư cô Gazelle

– Yes, Candy. — có chuyện gì vậy Candy

– My mum can count  to ten — mẹ em có thể đếm đến 10.

– Yes, after seven, there are eight, nine, ten. — đúng rồi, sau 7 ta có 8, 9, 10.

– Eight, nine, ten — 8, 9, 10

It is play time. Rebecca Rabbit, Zoe Zebra, Suzy Sheep, and Peppa all like to skip.  — đã đến giờ ra chơi. Thỏ Rebecca, ngựa vằn Zoe, cừu Suzy, and Peppa đều thích chơi nhảy nhót.

– I like sand, I like sea, I like Suzy to skip with me. — tớ thích cát, tớ thích biển, tớ thích Suzy nhảy cùng tớ.

– I like ping, I like pong, I like Zoe to skip along — tớ thích bóng, tớ thích bàn, tớ thích Zoe nhảy theo con đường.

– I know, Let’s see who can skip the most without stopping. — tớ biết rồi, để xem ai có thể nhảy lâu nhất mà không dừng lại.

– Squeak. I will count — tuyệt, tớ sẽ đếm

– one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten — 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10.

– Zoey win. Hooray — Zoey thắng. chúc mừng

– Hooray — chúc mừng

– Hooray — chúc mừng

– Pedro, do you want to do some skipping — Pedro, bạn có muốn chơi nhay dây không.

– No, thanks, Peppa. I am hula – hooping — không, cảm ơn Peppa, tớ chơi lắc vòng rồi.

– Wibble, wobble, Wibble, wobble, wiggle waggle wee, hula hoop, hula hoop, one, two, three — vòng qnah, vòng quanh, vòng quanh. Lắc vòng quanh, lắc vòng quanh. 1, 2, 3!

– How many can you do without stopping — bạn có thể lắc bao nhiêu vòng.

– A million and three — 1 triệu và 3 vòng.

– Wow, that’s a lot — chà, nhiều thật

– Let’s count then — vậy cùng đếm nào

– one, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,

– that was eight — đó là 8 vòng mà

– I’m a bit, tired. I’ll do the rest later. — tớ hơi mệt tí, tớ sẽ tiếp tục sau đây.

– Can you do hula – hoops, Emily — cậu có thể lắc vòng không Emily

– I can do them in my own special way — tớ có cách lắc riêng của tớ.

Emily elephen is hula – hooping with her trunk — Voi Emily đã lắc vòng với chiếc vòi của cô ấy

– Great — tuyệt quá

– I think that was about one hundred. — tớ nghĩ là khoảng 100 vòng

– George wants to play leap – frog — George muốn chơi nhảy cóc

George like to play leap – frog — George thích chơi nhảy cóc

– Leap – frog, everybody — nào cùng nhảy cóc mọi người ơi.

– one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10

Play time is over — giờ ra chơi kết thúc rồi

– Madam Gazelle! We can all count to ten now — cô Gazelle ơi, bọn con đều có thể đếm đến 10 rồi.

– Very good — tốt quá

– But we need to be playing to do it — nhưng bọn con cần vừa chơi, vừa đếm

– Of course. Richard, Edmond, bring the extra long skipping rope. — tất nhiên rồi, Richard, Edmond hyax mang sợi dây nhảy dài nhất ra đây.

– Hello, I’ve come to collect Peppa and George — xin chào, tôi đến để đón Peppa và George.

– Daddy! You are too early — bố ơi, bố đến sớm quá

– Not to worry. You can join our game — đừng lo lắng, ông có thể tham gia cùng chúng tôi trò chơi này.

– Oh, ok — ồ, được thôi.

– Is everybody ready? — tất cả sẵn sang chưa

– Ready — sẵn sang rồi ạ

– Couting to ten — cùng đếm đến 10 nào

– one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10

– Oh, you look tired, daddy pig — nhìn ông mệt nỏi quá, bố lợn ạ

– Oh, I’m fine. I could skip to hundred — tôi ổn, tôi có thể nhảy đến 100 chiếc

– Good idea, daddy pig. To a hundred — ý tưởng hay đó, bố lơn, cùng nhảy đến 100 nào

– Maybe to twenty — có lẽ nên đến 20 thôi

– Ok to twenty — đươc rồi 20 thôi

– Eleven, twelve… 11, 12…

Bạn thấy video luyện nghe nói tiếng anh qua phim hoạt hình ngắn  này thế nào ạ. Vui nhọn đúng không ạ. Hãy cùng học tiếng anh với các bé nhà bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: