Danh mục
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ


Việc học ngữ pháp tiếng anh chưa bao giờ là dễ dàng. Vậy với những người mới bắt đầu học tiếng anh, các bạn cần biết điều gì, cần phải ghi nhớ phần nào để có thể sử dụng tiếng anh nhanh chóng và sử dụng tiếng anh được thông thạo hơn. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi gửi đến đọc giả bài viết về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ – phần ngữ pháp tiếng anh bắt buộc phải biết trong cả tiếng anh nói và viết. Mời đọc giả theo dõi phía dưới!

ngu-phap-tieng-anh-quan-trong

  1. Những danh từ luôn chia số nhiều

– Các từ như pants (quần), tongs (cái kẹp), trousers (quần), scissors (cái kéo), pliers (cái kềm), shears (cái kéo lớn – dùng cắt lông cừu), thì luôn đi với động từ số nhiều.

-The scissors are very sharp. (Cái kéo rất sắc bén)

  1. Luôn luôn chia động từ số ít với:

Each/ Every/ Many/To + infinitive/ V-ing/ Mệnh đề danh từ khi đứng làm chủ ngữ luôn được chia với động từ số ít.

– Each person is allowed 30kg luggage to plane.

  1. Danh từ không kết thúc bằng “s” nhưng được dùng như số nhiều và chia với động từ số nhiều.

– Các danh từ chỉ tập hợp: cattle, people, police, children, army,…

– Cụm danh từ chỉ tầng lớp, phân loại The: the poor (người nghèo), the rich (người giàu), the blind (người mù, the injured (người bị thương)….

  1. Danh từ kết thúc là “s” nhưng dùng số ít và chia với động từ số ít

– Danh từ tên môn học, hay các môn thể thao: physics, economics (kinh tế học), mathematics, athletics (môn điền kinh), mathematics (toán học), politics (chính trị học), billiards (bi-da), linguistics (ngôn ngữ học), checkers(cờ đam), dominoes (đô mi nô)…

– Cụm danh từ chỉ kích thước, đo lường : Two pounds is …..

– Danh từ tên các căn bệnh: Measles (sởi), diabetes (tiểu đường), mumps (quai bị), rabies (bệnh dại), rickets (còi xương), shingles (bệnh lở mình) ….

– Cụm danh từ chỉ khoảng cách: 10 miles is … (10 dặm)

– Cụm danh từ chỉ số tiền: 10 dollars is … (10 đô la)

– Cụm danh từ chỉ thời gian: 10 years is … (10 năm)

– Cụm danh từ chỉ tên một số quốc gia: the Philippines (nước Phi-lip-pin ), The United States (Nước Mỹ)…

  1. Hai danh từ nối nhau bằng cấu trúc: either… or, neither… nor, or…

– Các cấu trúc: either… or; neither… nor, or, not only… but also…. thì động từ chia theo danh từ đứng thứ 2

-You or I am …(chia theo I )

  1. Các cấu trúc : as well as, together with, with… thì chia động từ theo danh từ phía trước, đầu tiên

– She as well as I is going to university this year. ( chia theo she )
Với bài viết này, chúng tôi tin rằng việc chia động từ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn trong khi nói và viết bằng tiếng anh. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để tìm hiểu về các phần ngữ pháp tiếng anh cơ bản bắt buộc phải biết, bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: