Danh mục
ngu phap tieng anh
ngu phap tieng anh

Học ngữ pháp: Cách dùng How long, How many times

Câu hỏi:  Tôi hay phạm cùng một lỗi khi nói tiếng Anh. Tôi thường lúng túng khi nào thì dùng How many times và khi nào dùng How long. Có thể chỉ giúp tôi cách...

Đọc tiếp

Học ngữ pháp: Vị trí của phó từ trong tiếng Anh

  Câu hỏi:Tôi học tiếng Anh hơn 20 năm ở trường nhưng tôi vẫn không biết chính xác vị trí của một phó từ.Có nguyên tắc nào về vị trí của phó từ trong câu...

Đọc tiếp

Ngữ pháp tiếng anh

(Download Essential Business Grammar Builder) Để sử dụng tiếng anh tốt trong công việc, người đi làm cần nắm vững ngữ pháp tiếng anh cơ bản, từ các thì tiếng...

Đọc tiếp

Học ngữ pháp: Sự khác biệt giữa Soon và When

Câu hỏi: Xin cho tôi biết sự khác biệt giữa hai từ ‘soon’, và ‘when’? Chẳng hạn như trong hai câu hỏi sau đây: How soon is he going to...

Đọc tiếp

Sự khác nhau giữa Look, Seem, Appear

Câu hỏi: Có sự khác nhau đáng kể nào về cú pháp và ngữ nghĩa giữa các từ tiếng Anh: seem, appear và look trên phương diện tạo ấn tượng/cảm giác đang làm việc...

Đọc tiếp

Cách dùng ‘Happen’ trong tiếng Anh

Bạn Ruben ở Italy hỏi về Cách dùng động từ happen. Những câu nào sau đây là đúng: Tính từ đứng trước hay sau danh từ? 20 mẫu câu thường gặp với “To Be” 1....

Đọc tiếp

Tính từ đứng trước hay sau danh từ?

Hỏi: Sự khác nhau giữa impossible mission vàmission impossible là gì? Trong tiếng Anh nhiều tính từ, kể cả phân từ 2 (phân từ quá khứ), có thể đứng trước và sau...

Đọc tiếp

Sự khác biệt giữa actually và in fact

Hỏi: Xin cho biết sự khác nhau giữa actually và in fact. Tôi nghĩ là có thể dùng cả hai từ trong cùng một ngữ cảnh, vậy có sự khác nhau nào giữa 2 từ này không?...

Đọc tiếp