Danh mục
Tải bộ tài liệu gồm các mẫu câu giao tiếp tiếng anh hằng ngày

Tải bộ tài liệu gồm các mẫu câu giao tiếp tiếng anh hằng ngày


Bản thân người đi làm phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong công việc, khó khăn lớn nhất mà rất rất nhiều người đi làm phải đối mặt chính là tiếng anh. Dưới đây là bộ tài tiếng anh gồm các mẫu câu giao tiếp tiếng anh hằng ngày, để giúp cải thiện trình độ giao tiếp của bản thân một cách nhanh chóng nhất.

 Mỗi đoạn giao tiếp đối thoại dưới đây đều chứa đựng các mẫu câu giao tiếp thường gặp và đơn giản nhất. Tuy nhiên cách sử dụng chúng trong giao tiếp thì không phải ai cũng biết.

EX: Học tiếng anh hàng ngày qua đoạn đối thoại giữa Nagesh, Suresh và Benjamin: 

“Nagesh : Hello Suresh, how are you? (greeting)

Xin chào Suresh, em thế nào?( một cách chào hỏi)

Suresh : Fine, Thank you. How are you?

Em khỏe, cảm ơn. Anh thì sao?

Nagesh : I am fine too. (responding to greeting)

Anh cũng khỏe (phản hồi lại lời chào)

Benjamin, meet Mr.Suresh, my cousin. Suresh, meet my friend, Benjamin.

Benjamin, đây là Suresh, em họ tôi. Suresh, đây là bạn Anh, Benjamin.

Suresh : How do you do? (responding to first introduction)

Chào anh. ( phản hồi lại lời giới thiệu)

Benjamin : How do you do?

Chào em.

Nagesh : Benjamin, yesterday I saw your brother going to St.Martha’s hospital. What’s the matter?

Benjamin, hôm qua tôi thấy anh của bạn đã bào bệnh viện trên đường Martha’s. Có chuyện gì vậy?

Benjamin : My father has been admitted there. He had a mild heart attack.

Bố tôi vừa nhập viện. Ông ấy lên cơn đau tim nhẹ

Nagesh : How sad! It’s very unfortunate. (expressing sympathy)

Tệ quá, Tôi rất tiếc về điều đó ( bày tỏ cảm thông)

Suresh : Oh! How is he now?

Vậy bây giờ ông ấy thế nào rồi?

Benjamin : He’s still in the ICU. But the doctor says that there is nothing to worry.

Bố tôi vẫn phải ở trong ICU ( Khoa hồi sức tích cực). Nhưng bác sĩ bảo không cần phải lo lắng quá.

Suresh : Thank God!

Tạ ơn chúa!

Nagesh : I wish him a speedy recovery. Hope he’ll get well Soon.

Tôi mong bác sớm hồi phục. Hy vọng ông ấy sẽ nhanh khỏe trở lại.

Benjamin: I hope so too. See you later.

Tôi cũng hy vọng vậy. Gặp bạn sau nhé.

Suresh : See you. Bye!

Hẹn gặp lại. Tạm biệt

Nagesh : See you again. Bye! “

Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt

 

*FOCUS ON COMMUNICATION (Chú ý trong đoạn tiếng anh giao tiếp hằng ngày  trên)

Hai mẫu câu dưới đây không bao giờ bị chết nghĩa trong giao tiếp:  ‘How are you?’ and ‘How do you do?’

1. Khi nói chuyện với một người mới quen, người ta sẽ hỏi: How are you?

Bạn sẽ trả lời: I’m fine.

Đây là một cách chào hỏi xã giao.

2. Khi một người giới thiệu một người mới, họ sẽ nó với bạn : How do you do?

Bạn sẽ trả lời lại là How do you do?.

Đây là cách chào xã giao của người bản xứ.

Bạn cũng có thể nói “glad” hoặc Nice to meet you.

  • Khi có ai đó gặp nạn, nói “How sad!” thể hiện sự đồng cảm. Còn khi có ai đó bị bệnh, hãy nói ‘Wish you/him speedy recovery’ mong bạn/anh ấy sớm phục hồi.

  • Luôn nhớ rằng, giữa một cuộc giao tiếp, chỉ cần nói  ‘How are you?’ tự nó sẽ trở thành một câu chào hỏi.

EX: ORAL PRACTICE (thực hành những câu tiếng anh thông dụng nói với bạn bè)

Amit : Ramesh, have you met Mr.Praveen?

Ramesh, bạn đã gặp anh Praveen bao giờ chưa?

Praveen, this is Ramesh, my classmate.

Praveen, đây là Ramesh, bạn cùng lớp của tôi

Praveen : Pleased to meet you, Ramesh.

Hân hạnh được gặp bạn, Ramesh

Ramesh : Nice to meet you, Praveen.

Rất vui được gặp bạn, Praveen.

Shruthi : I’d like you to meet Miss Sarala. She’s a teacher at Vidya Nikethan.

Tôi muốn các bạn gặp cô Sarala. Cô ấy là giáo viên tại Vidya Nikethan.

Vimala : Pleased to meet you. My name is Vimala.

Hân hạnh gặp các bạn. Tên tôi là Vimala.

Sarala : It’s nice to meet you. ( nói tắt)

Rất vui khi gặp bạn

Akhil : Let me introduce my friend Kumar to you

Để tôi giới thiệu bạn của tôi Kumar với bạn

Kumar, meet Mr. Sekar, my business partner.

Kumar, đây là anh Sekar, đối tác kinh doanh của tôi.

Kumar : How do you do?

Chào anh.

Sekar : How do you do?

Chào anh.

Rajni : Have you met Balu before?

Bạn gặp Balu trước đó chưa?

Mohamed : I don’t think I have met him.

Tôi nghĩ là chưa gặp bao giờ.

Rajni : Balu, this is Mohammed, my colleague.

Balu, đây là Mohamed, đồng nghiệp của tôi.

Balu : Pleased to meet you.

Hân hạnh được gặp bạn.

Mohammed : Pleased to meet you.

Hân hạnh được gặp bạn.

 

TASK : You and your brother meet Mr. Shankar, your father’s colleague, and his wife while shopping. You introduce Mr.Shankar to your brother and, he introduces his wife to you. Write a conversation for this situation and practise it.

Bạn và anh của bạn gặp ông Shankar, bố của đồng nghiệp và vợ của ông ấy khi đi mua sắm. Bạn giới thiệu Shankar với anh bạn và ông ấy giới thiệu vợ cho bạn. Viết một cuộc hội thoại về tình huống này và thực hành.

Để có thể tự tin trong giao tiếp từ những tình huống đàm thoại tiếng anh thông dụng nhỏ nhất, hãy học và thực hành các mẫu câu giao tiếp trong tài liệu thường xuyên nhé. aroma chúc các bạn sớm thành công, nói tiếng anh như gió và gạt bỏ hẳn nỗi sợ hãi tiếng anh nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: