Danh mục
Thành ngữ tiếng anh thương mại thường dùng

Thành ngữ tiếng anh thương mại thường dùng


Trong kinh doanh, các doanh nhân, thương nhân cũng đều phải có trong mình vốn kiến thức về tiếng anh để giao tiếp, gặp gỡ và làm ăn với đối tác nước ngoài. Vì thế mà hôm nay Aroma sẽ giới thiệu cho bạn một số thành ngữ, thuật ngữ phổ biến dùng trong tiếng anh thương mại

thanh-ngu-tieng-anh-thuong-mai

13 thành ngữ phổ biến được dùng trong tiếng anh thương mại

 1. Have you evergot off on the wrong footwith someone? What happened? Were you able to eventually have a good relationship with the person? Tell your group about it. (Bạn đã từng có khởi đầu tồi tệ với một ai đó chưa? Điều gì đã xảy ra? Bạn đã từng có mối quan hệ tốt với người đó chưa? Hãy kể cho nhóm của bạn nghe về điều đó.).
 2. Tell your group about a time you had to play hardballwith someone. What happened? Tell your group about a time someone played hardballwith you. What happened?( Nói cho nhóm bạn biết về khoảng thời gian mà bạn rất khó chơi với người khác. Điều gì đã xảy ra? Nói cho nhóm bạn biết về khoảng thời gian ai đó khó chơi với bạn. Điều gì đã xảy ra?)
 3. Do a lot of business transactions occur under the tablein your country? Have you ever worked under the table?(Có nhiều doanh nghiệp giao dịch xảy ra mờ ám ở nước bạn? Bạn đã từng làm việc mờ ám chưa?)
 4. What are some things people do to get their foot in the doorat a company?( Điều gì khiến một số người làm để có được một vị trí trong một công ty)
 5. Tell your group about a tough breakyou’ve had.( Nói cho nhóm bạn về việc không may mắn mà bạn đã từng gặp.)
 6. What is something that you’ve done so much that it’s second natureto you? Is speaking English second nature to you?( Đó là một điều gì đó mà bạn đã thực hiện rất nhiều lần đến nỗi nó trở thành bản năng không?. Nói tiếng Anh có phải bản năng của bạn không?)
 7. Do you usually stand your groundin an argument or do you normally give in? ( Bạn có thường xuyên bảo vệ chính kiến trong một cuộc tranh luận hay bạn bỏ cuộc.).
 8. Tell your group about a time you had to talk someone into something.( Kể ho nhóm bạn nghe về thời gian mà bạn thuyết phục ai đó một điều gì.)
 9. Tell your group about a time you had to talk someone out of something.( Kể cho nhóm bạn nghe về khoảng thời gian mà bạn dỗ dành ai đó điều gì.)
 10. Tell your group about a time you had to throw in the towelbecause you weren’t able to do something. (Nói cho nhóm bạn biết về khoảng thời gian mà bạn phải đầu hàng bởi vì bạn không thể làm được.)
 11. Can you think of any interesting business ideas that involved thinking outside the box?.( Bạn có thể nghĩ về một ý tưởng thú vị nào liên quan việc suy nghĩ rộng, nhìn xa trông rộng.)
 12. 12. In a nutshell, what is your role with your company?( Nói tóm lại, vai trò chính của bạn với công ty là gì?)
 13. Have you ever gone the extra milefor your employer? What did you do?.( Bạn đã từng làm vượt chỉ tiêu do cấp trên đề ra chưa? Bạn đã làm cái gì?)

Trên đây là một số thành ngữ trong tiếng anh thương mại. Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng Aroma trong các bài học tiếp theo nhé!

Học tiếng anh chuyên ngành tài chính


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content