Danh mục
Bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam

Bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam


Quê hương là nơi sinh ra ta là nơi ta trưởng thành và làm người. Sẽ thật tuyệt vời nếu ai trong chúng ta cũng biết cách nói về quê hương, đất nước yêu dấu của mình. Trong bài viết này, AROMA xin gửi tới bạn bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam, là cái nhìn khái quát nhất về đất nước cũng như con người Việt.

Bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam
Bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam

Bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam

Vietnam is a tropical country located in Southeast Asia – the center of the world sea-route. The tropical monsoon climate gives Vietnam resource-rich biological diversity. Besides, Vietnam has S shape with 3620 kilometers of the coast with abundant tourism and seafood potentialities.

Việt Nam là một đất nước nhiệt đới nằm ở khu vực Đông Nam Á – trung tâm của tuyến đường biển quốc tế. Khí hậy nhiệt đới gió mùa tạo nên sự đa dạng tài nguyên sinh học của Việt Nam. Bên cạnh đó, đất nước Việt Nam có hình chữ S với 3260km đường biển có tiềm năng du lịch và thủy hải sản phong phú.

The whole country is divided into three parts: Northern part, Middle part and the Southern one. Hanoi is the capital of Vietnam but it isn’t the biggest city. Ho Chi Minh or Sai Gon is the largest city in Vietnam and often called the economic capital of the country.

Đất nước được chia làm 3 vùng miền: Bắc, Trung và Nam. Hà Nội là thủ đô nhưng không phải là thành phố lớn nhất. Hồ Chí Minh hay Sài Gòn, là thành phố lớn nhất, thường được gọi là thủ đô kinh tế của Việt Nam.

Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years through the ups and downs of history and politics. There are 54 ethnic groups in total and the Kinh is the largest one. All the ethnic groups all over the country live peacefully under a common roof – Vietnam.

Việt Nam có một lịch sử lâu dài với hơn 4000 ngàn năm thăng trầm. Có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh là dân tộc lớn nhất. Các dân tộc trên khắp đất nước sống hòa thuận dưới mái nhà chung – Việt Nam.

Vietnam is a country with special cultures, one of which is the Tet holiday. From the first Dynasty of Vietnam (the Hung King Dynasty), our ancestors celebrated Tet Holiday every year. Tet is the biggest holiday in Vietnam, which is held according to the Lunar Calendar.

Việt Nam là quốc gia có những nền văn hóa đặc sắc, trong đó phải kể đến ngày lễ tết. Từ triều đại đầu tiên của Việt Nam (Thời vua Hùng), tổ tiên chúng ta đã tổ chức ăn mừng ngày Tết hàng năm. Tết là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam, được tổ chức theo lịch âm.

In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Giay, two special dishes made from sticky rice as Vietnam is an agriculture country. Banh Chung is wrapped in square-shaped – the symbolic meaning of the earth, land, sun, men. Banh Giay is wrapped in circle-shaped – the symbolic meaning of the ocean, sky, moon, women. Banh Chung and Banh Giay together are the symbol of the harmony of the universe. Thousand years have passed and this nice cultural feature has been kept until now.

Trong ngày Tết, chúng ta nấu Bánh Chưng, Bánh Giầy, hai loại bánh đặc biệt được làm từ gạo nếp vì Việt Nam là một đất nước nông nghiệp. Bánh Chưng được gói dạng vuông, tượng trung cho đất, mặt trời và đàn ông. Bánh Giầy được gói dạng tròn tượng trưng cho biển cả, bầu trời, mặt trăng và phụ nữ. Bánh Chưng và Bánh Giầy là biểu tượng cho sự hài hòa của vũ trụ. Hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng truyền thống làm Bánh Chưng, Bánh Giầy vẫn được gìn giữ cho tới tận ngày nay.

Vietnamese people are friendly, intelligent, hard-working and thirsty for moving up. You might think that Vietnam is a small country, but we never step back. Far back in history, we proved it. Throughout the ups and downs of history, we have defeated a lot of strong enemies from different lands. In the wartime, both the French and the USA army became our defeaters.

Con người Việt Nam rất thân thiện, thông minh, chăm chỉ và không ngừng vươn lên. Bạn có thể nghĩ rằng Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé, nhưng chúng tôi chưa bao giờ lùi bước. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Trải qua thăng trầm của lịch sử, người Việt đã đánh bại những đội quân mạnh nhất từ những vùng đất khác nhau. Trong thời chiến, cả hai cường quốc Pháp, Mỹ đều là bại tướng dưới tay Việt Nam.

Nowadays, we are building our country to become richer, more beautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

Ngày nay, người Việt đang xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp như những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi.

Hy vọng thông qua bài thuyết trình tiếng anh về đất nước Việt Nam bạn sẽ học được những từ vựng và cấu trúc diễn đạt mới có thể áp dụng trong những bài viết cá nhân khác, và hơn thế là thêm yêu đất nước quê hương mình.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content