Danh mục
Hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu – tình huống giao hàng

Hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu – tình huống giao hàng


Để có thể giao tiếp hiệu quả trong những cuộc hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu, ứng viên cần sở hữu vốn tiếng Anh tốt để ứng biến với nhiều tình huống khác nhau. Thông dụng nhất có thể kể đến việc vận chuyển hàng hóa, tư vấn khách hàng, trao đổi về hợp đồng, xử lý lỗi chứng từ. Bạn có thể tham khảo hai mẫu hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu – tình huống giao hàng dưới đây để giao tiếp linh hoạt trong công việc thực tế.

Đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu số 1

– Good morning, I am John of International Trade company. May I help you?

Xin chào buổi sáng, tôi là John tại Công ty Thương mại Quốc tế. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

– Hello, I am Tom Hank. I would like to import one of your products, the Cell phone. I saw its advertisement on flypaper. I am quite impressed. I would love to buy 1000 cell phones of the models. 

Xin chào, Tôi là Tom Hank. Tôi muốn nhập khẩu một mẫu hàng từ của công ty bạn – đó là mẫu điện thoại mới nhất của công ty bạn. Tôi đã xem quảng cáo trên các tờ bướm. Nó khá là ấn tượng  và tôi muốn nhập 1000 chiếc cùng loại.

– Thank you, Mr. Hank. Could you give me the code of that product on advertisement?

Cảm ơn ngài Hank. Ngài có thể làm ơn cho tôi mã của sản phẩm đó trên quảng cáo không ạ.

– Of course! It is 102CP. Could you offer the best prices available? 

Tất nhiên rồi, đó là mẫu 102CP. Công ty bạn có thể đưa ra giá tốt nhất cho tôi không?

– Oh yes, that product is a very hot sale. We can give you the best price for that if you get more than 100 pieces.

Ồ vâng, mẫu đó đang được bán rất nhanh. Chúng tôi có thể đưa ra giá tốt nhất khi ông mua hơn 100 chiếc.

– Really? Umm… the product is very hot, isn’t it? Ok, I will get 150 pieces. 

Vậy à? Umm… mẫu đó đang rất thịnh hành và được nhiều người yêu thích có đúng không? Được rồi, tối sẽ lấy 150 chiếc.

– Yes, however, we have inventory in our warehouse, so it will take a little bit more time to deliver. 

Vâng, tuy nhiên chúng tôi chỉ còn hàng trong kho hàng thôi vì thế chúng tôi sẽ mất thêm chút thời gian đẻ giao hàng.

– Ok. Then, if I order the old model now, how long will it take to get the goods? 

Được rồi, nếu tôi đặt hàng mẫu cũ, mất bao lâu để chúng tôi nhận hàng?

– Let me check. Umm… It will take about 1 month to deliver them. 

Để tôi kiểm tra nhé. Sẽ mất khoảng 1 tháng để giao hàng.

– So it takes a long time to receive the product. However, I hope you can find new way to deliver it. 

Vậy thì cũng khá lâu tôi mới nhận được hàng, tuy nhiên tôi hi vọng cậu có thể tìm ra cách khác giúp tôi.

– I think you should consider sending goods by express but it will cost more. 

Tôi nghĩ anh có thể cân nhắc phương án gửi hàng hỏa tốc, tuy nhiên nó sẽ mất khá nhiều chi phí.

– Sure. However, it still sounds very interesting. I decide to get 200. 

Tất nhiên rồi. Tuy nhiên nó nó vẫn rất thú vị. Tôi quyết định sẽ lấy 200 chiếc.

– I will discuss this matter with my boss after examining the catalogue and price list. As soon as we make a decision, I will let you know. 

Tôi sẽ bàn với giám đốc sau khi xem ca-ta-lốc và bảng giá. Ngay khi có quyết định, tôi sẽ cho anh biết.

– Sure, call me soon. You know my number .

Tất nhiên rồi, hãy gọi cho tôi sớm nhất. Cậu có số điện thoại của tôi rồi đó.

– Yes, Sir. Thank you! 

Vâng thưa ngài. Chân thành cảm ơn ngài!

Đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu số 2

Exporter (X): Good afternoon. I’m calling to confirm the delivery of our recent shipment to your warehouse.

Người xuất khẩu (X): Buổi chiều tốt lành. Tôi gọi để xác nhận việc giao hàng gần đây đến kho của bạn.

Importer (I): Good afternoon. Thank you for calling. Yes, we have received the shipment at our warehouse yesterday.

Người nhập khẩu (I): Buổi chiều tốt lành. Cảm ơn bạn đã gọi. Vâng, chúng tôi đã nhận được lô hàng tại kho vào ngày hôm qua.

That’s great to hear. Is everything in good condition and as per our order?

X: Tốt rồi. Hàng hóa có trong tình trạng tốt và đúng như đơn hàng đã đặt không?

Yes, the cargo appears to be in excellent condition, and it matches the order specifications.

I: Có, tình trạng hàng hóa hoàn hảo và khớp với các thông số trong đơn đặt hàng.

Wonderful. We’re glad to hear that. Can you please confirm the quantities received for each item?

X: Tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Bạn có thể xác nhận số lượng của từng mặt hàng đã nhận được không?

Of course. Let me check our records. It will take just a moment.

I: Tất nhiên. Hãy để tôi kiểm tra hồ sơ của chúng tôi. Cần một chút thời gian.

No rush. We appreciate your thoroughness.

X: Không cần vội. Chúng tôi đánh giá cao sự tỉ mỉ của bạn.

Thank you for waiting. We’ve received 500 units of Product A, 300 units of Product B, and 200 units of Product C, exactly as ordered.

I: Cảm ơn bạn đã đợi. Chúng tôi đã nhận được 500 đơn vị của Sản phẩm A, 300 đơn vị của Sản phẩm B và 200 đơn vị của Sản phẩm C, chính xác như đơn hàng.

Perfect. That matches our records as well. Now, let’s discuss the next steps for payment and any additional orders.

X: Hoàn hảo. Số lượng cũng khớp với hồ sơ của chúng tôi. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về các bước tiếp theo về thanh toán và đơn hàng bổ sung.

Certainly, we’ll review the payment terms and discuss our future business together.

I: Tất nhiên, chúng ta sẽ xem xét các điều khoản thanh toán và thảo luận về kế hoạch kinh doanh trong tương lai cùng nhau.

Great. We look forward to continuing our partnership. If you have any questions or concerns, please feel free to let us know.

X: Tuyệt. Chúng tôi mong đợi tiếp tục đối tác của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào, xin đừng ngần ngại thông báo cho chúng tôi.

Likewise, please don’t hesitate to reach out if you need anything from our end.

I: Bên bạn cũng vậy, đừng ngần ngại liên hệ nếu cần bất cứ điều gì từ phía chúng tôi.

Trên đây là hai mẫu hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu cơ bản về tình huống giao hàng mà AROMA gửi đến bạn. Hãy luyện tập thường xuyên và bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu để có thể tự tin giao tiếp trong công việc bạn nhé!

Và nếu bạn muốn nâng trình tiếng Anh công sở trong thời gian ngắn, hãy tham khảo các khóa học dành riêng cho người đi làm tại AROMA.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content